Mgr. Daniel Herman

  • KDU-ČSL
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,03. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

30.03.2014 12:50:57

Ředitelka Foglová svou klientelistickou personální politikou rozvrátila ÚSTR

Ředitelka Foglová svou klientelistickou personální politikou rozvrátila ÚSTR

Prohlášení ministra kultury Daniela Hermana k tvrzením Rady ÚSTR

Rada ÚSTR na svém jednání 20. 3. 2014 schválila návrh výroční zprávy Ústavu pro studium totalitních režimů za uplynulý rok, ve kterém se vedení instituce nepravdivě vrátilo k okolnostem mého politicky motivovaného odvolání v dubnu loňského roku.

Rada ÚSTR pokračuje ve své denunciační kampani, jejímž cílem je zakrýt, že:

  • jsem byl bezdůvodně a s největší pravděpodobností protiprávně odvolán v polovině svého mandátu, který jsem nabyl vítězstvím v řádném výběrovém řízení
  • do čela ÚSTR byla bez výběrového řízení dosazena přítelkyně tehdejší předsedkyně Rady ÚSTR Petrušky Šustrové paní Pavla Foglová
  • v rozporu se zákonem č. 181/2007 Sb. fakticky řídí instituci Rada ÚSTR a nikoliv ředitel
  • nelegitimně instalovaná ředitelka svou klientelistickou personální politikou rozvrátila činnosti i finanční situaci ÚSTR, o čemž mj. svědčí i fakt, že postupně odstoupilo celé vedení finančně-hospodářského úseku ÚSTR
  • vedení ÚSTR zastavilo asi polovinu naplánovaných publikací, včetně nových odborných periodik a zrušilo minimálně jednu mezinárodní konferenci
  • ÚSTR byl izolován v rámci mezinárodní komunity institucí historické paměti a vystoupil z Platformy evropské paměti a svědomí

Jak jde tvrzení o nehospodárném nakládání s finančními prostředky dohromady s faktem, že si současné vedení na úkor zaměstnanců skokově zvýšilo své platy, což kritizovaly všechny odborové organizace ÚSTR? Jak to, že za celou kapitolu státního rozpočtu Ústavu pro studium totalitních režimů vedení ÚSTR v loňském roce nevyčerpalo přes 6,2 milionu korun? Tyto finanční prostředky byly naplánované na konkrétní akce, které se zjevně v důsledku personálních změn a nestability v ÚSTR i Archivu bezpečnostních složek nerealizovaly. Současné vedení to asi netuší, ale tato situace bude mít negativní vliv na budoucí rozpočet kapitoly.

Položme si otázku, pokud by mé údajné prohřešky byla opravdu tak závažné, proč nebyl proveden auditorem, podřízeným přímo ředitelce ÚSTR, příslušný audit? Proč nebylo zahájeno šetření, které by potvrdilo porušení rozpočtové kázně? Protože k žádnému nehospodárnému konání nedošlo, vše bylo realizováno v souladu s příslušnými právními normami i finančním plánem.

Na závěr je nutné zdůraznit, že celou situaci způsobila volba členů Rady ÚSTR na přelomu roku 2012/2013, do jejichž řad se dostaly nezralé a nekvalifikované osoby, odmítající potřebu vážného a hlubokého vyrovnávání se s totalitní minulostí, pohrdající středoevropským konceptem institucí historické paměti, navíc pravděpodobně politicky závislé na pozitivním vztahu ke Komunistické straně Čech a Moravy.

Daniel Herman
Ministr kultury ČR

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout