Mgr. Daniel Herman

  • KDU-ČSL
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,03. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

13. 10. 2016 14:58:23

V dnešní odlidštěné době je nutné mezi lidmi propagovat čtení

V dnešní odlidštěné době je nutné mezi lidmi propagovat čtení

V Zrcadlové kapli Klementina dnes byla po čtrnácté slavnostně udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2016.

Ceny v různých kategoriích předal vítězným knihovnám ministr kultury Daniel Herman.„Ocenění je především připomenutím toho, že je neustále nutné mezi lidmi propagovat čtení, čtenářství, knihy či další nosiče informací – a tudíž i knihovny. Jejich význam v našem životě je neoddiskutovatelný, a to zvláště v dnešní přetechnizované a tím i poněkud „odlidštěné“  době. Je potřeba pěstovat v lidech vědomí, že právě knihovna nás učí, jak informace vyhledávat, jak s nimi naložit; a v neposlední řadě nám poskytuje prostor pro setkávání při vzdělávacích i kulturních akcích, které v nich probíhají. Knihovny se tak staly též multifunkčním prostorem, ideálním a mimořádně přátelským prostředím pro dnes tolik potřebný dialog mezi lidmi,“ uvedl ministr.

Ocenění je udělováno k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích a mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb ve dvou kategoriích – „základní knihovna“ a „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“.

V kategorii „základní knihovna“ obdržela hlavní cenu Obecní knihovna v Rapotíně za mimořádně rozsáhlé a rozmanité kulturní a vzdělávací aktivity pro všechny skupiny obyvatel v obci a vynikající veřejné knihovnické a informační služby v kulturním a estetickém prostředí.

Diplomy obdržely Obecní knihovna Boršov nad Vltavou za vynikající spolupráci knihovny s obcí a efektivní naplňování role obecního centra kultury a vzdělávání a Obecní knihovna Batňovice za systematickou a koncepční práci v oblasti veřejných knihovnických a informačních služeb a mezigenerační aktivity knihovny v obci.

V kategorii „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“ byla hlavní cenou oceněna Knihovna Kroměřížska – p.o. za průkopnické prosazení biblioterapie v rámci preventivních programů na podporu duševního zdraví a integrace osob se specifickými potřebami, diplomem pak Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a Moravská zemská knihovna v Brně za vytvoření a rozvíjení projektu (projekt „Obálky ČR“) celostátního významu s dopadem na odbornou i širokou veřejnost i na úroveň poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb v rámci systému knihoven ČR.

Daniel Herman v rámci slavnostního ceremoniálu udělil další z cen MK, a to Cenu za přínos k rozvoji české kultury emeritnímu řediteli Parlamentní knihovny, PhDr. Karlu Sosnovi. Cenu dostal za zásluhy spočívající v transformaci Parlamentní knihovny z tradiční podoby do moderního knihovnicko-informačního pracoviště a založení společné digitální knihovny parlamentních knihoven zemí V4.

Součástí dnešního předávání cen bylo též ocenění „ Městská knihovna roku 2016“, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Vítěznou knihovnou se stala Městská knihovna Sedlčany.

Pozn.: Veřejné knihovnické a informační služby (VKIS) je standard - vymezený metodickým pokynem Ministerstva kultury - určující, které veřejné knihovnické a informační služby mají být poskytovány knihovnami zřizovanými nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. Více zde: https://www.mkcr.cz/literatura-a-knihovny-1123.html

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout