Mgr. František Novák, MBA

  • Úsvit
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,69. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

05.02.2015 11:25:09

Mírumilovný Islám neexistuje. Část 1.

Mírumilovný Islám neexistuje.  Část 1.

Korán je plný zlých veršů, když tyto verše odstraníme nezůstane nic. Při čtení Koránu na nás padne tíseň a tma. Bible má i zlé verše, ale když tyto verše odstraníme zůstane láska, dobro, porozumění. Při čtení Bible se uvolníme a pocítíme teplo a mír

  Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Mír podle islámu může nastat pouze, když celý svět bude islámský, ti kteří se nepodrobí budou vyhlazeni a kajícný zbytek lidstva bude platit almužny. Islám bude o podrobení světa usilovat pořád, dokud tato totalitní zlá ideologie bude existovat.

 2:256 Nebudiž žádného donucování v náboženství! A již bylo jasně rozlišeno správné vedení od bloudění! Ten, kdo nevěří v Tághúta a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehlivé, jež nikdy se neutrhne. A Bůh je slyšící, vševědoucí.

Tímto veršem se islamisté ohánějí, ale moc dobře vědí, že již neplatí a je nahrazen dalšími zjeveními od Allaha proroku Mohamedovi přetlumočené archandělem Gabrielem.

8:39 Bojujte tedy proti nim, aby už nebylo pokušení k odpadlictví a aby všechno náboženství bylo jen Boží. Jestliže však přestanou, pak Bůh jasně vidí vše, co dělají.

8:67 Nebylo dáno proroku žádnému, aby měl zajatce, pokud dokonale neporazil nepřátele na zemi. Vy toužíte po tom, co nabízí vám život pozemský, zatímco Bůh vám chce dát život budoucí - a Bůh mocný je i moudrý.

9:29 Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.

9:33 On je ten, jenž vyslal posla Svého se správným vedením a náboženstvím pravdivým, aby zvítězilo nad všemi náboženstvími jinými, i když se to nelíbí modloslužebníkům.

9:5 A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.

Zjevení která přicházejí později ruší a plně nahrazují zjevení dřívější. To znamená mírumilovnost nahraďte nekompromisním zabíjením a u kajícníků výběrem almužen.Údajná Alláhova zjevení si prorok Mohamed moderoval podle vlastních představ a požadavků

2:106 Kdykoliv zrušíme verš nějaký či dáme ti naň zapomenout, přineseme jiný, lepší anebo podobný. Což nevíš, že Bůh je všech věcí mocen?

Příkaz koránu všem muslimům je jednoznačný a nedá se zpochybnit. Korán říká veďte válku proti všem nemuslimům. Mírnější verše jsou nahrazovány jinými a vesměs krvavými a to je princip koránu, který je často principem neznámým a nepochopeným.

Korán je plný zlých veršů, když tyto verše odstraníme nezůstane nic. Při čtení Koránu na nás padne tíseň a tma. Bible má i zlé verše, ale když tyto verše odstraníme zůstane láska, dobro, porozumění. Při čtení Bible se uvolníme a pocítíme teplo a mír v duši.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama