Mgr. Ivan Adamec

  • ODS
  • Královéhradecký kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.5.2022 13:57:00

Evropská komise nevydala akty, není tedy podle čeho notifikaci provést

Evropská komise nevydala akty, není tedy podle čeho notifikaci provést

Projev na 25. schůzi Senátu 18. května 2022 k zákonu o podporovaných zdrojích energie

 Vážený pane předsedo, vážené dámy senátory, vážení páni senátoři,

dobré ráno ještě jednou ode mne. Já vám děkuji, že jste mi umožnili vystoupit na půdě této ctihodné instituce. Naposled jsem tady vystupoval někdy před 14 nebo 15 lety, takže pro mě je to takové repete. A dovolte mi, abych vás seznámil s poslaneckým návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, a zákon – a ten je důležitý – č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dámy a pánové, cílem vlastně této velmi jednoduché novely je reakce na dosud nevydané prováděcí akty Evropské komise k ověřování kritérií udržitelnosti pro biomasu a prodloužit do konce letošního roku období, kdy je v České republice možné splnění kritérií udržitelnosti doložit čestným prohlášením namísto plnohodnotné verifikace, pro kterou stále nejsou vytvořeny legislativní předpoklady na úrovni Evropské unie. Fakticky se tak vytváří podmínky pro pokračování podpory výroby elektřiny a tepla z biomasy do konce letošního roku.

Pokud bych měl přeložit do českého jazyka, my jsme vlastně na konci volebního období schválili zákon o podporovaných zdrojích energie, kde v otázce biomasy byl termín notifikace Evropskou komisí do 30. 6. letošního roku. Evropská komise nevydala akty, není tedy podle čeho tu notifikaci provést. A ta situace je pikantní v tom, že vlastně ti výrobci tepla a elektřina vlastně měli od státu záruku, že ten stát to udělá. A vlastně v tuto chvíli tato záruka není. A sama Evropská komise si to uvědomuje, protože poslala 18. března dopis, kde nám říká, že bychom tento problém měli vyřešit čestným prohlášením do konce roku.

Ta novela by měla nabýt platnosti v následujícím dni po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů. A my, vlastně skupina poslanců – a tady musím říct, že to je průřezově celé politické spektrum Poslanecké sněmovny, kde to ti zástupci podepsali, kde jsme projednali, protože si všichni uvědomujeme ten problém. A Piráti, kteří nejsou podepsáni, tak s tím souhlasili. Já říkám s humorem, že oni jsou tam 4, takže obsáhnou všechny oblasti, které probíráme ve sněmovně, takže oni s tím souhlasili, ale nepodepsali. Jinak ministerstva, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo průmyslu, vydala souhlasná stanoviska. Ministerstvo životního prostředí, financí a Ministerstvo pro místní rozvoj neutrální. Iniciativně tento návrh uvítala Hospodářská komora České republiky, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky.

Dopad této novely do veřejných rozpočtů nebo do státních rozpočtů není, ale pokud bychom ho neschválili, tak to bude mít dopad do soukromé sféry a bude to mít dopad na peněženky našich občanů. To je potřeba říci. Problém, který se tam objevil, který jsme projednávali na obou senátních výborech, jak výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, tak ústavně-právním, je trochu problém to, že vlastně my tam rozšiřujeme okruh osob, které jsou povinny, o vlastně další osoby, které víceméně jsou skryty v tom původním návrhu zákona. A vlastně pak prodlužujeme tu lhůtu v přechodném ustanovení, což vyvolalo určitou kritiku legislativců.

Já jsem s tou kritikou víceméně souhlasil na projednání těch výborů. Řekl jsem ale, že – a teď mi, dámy a pánové, promiňte – pokud dojdeme ke kladnému stanovisku, tak té škody, která by mohla být napáchána tím, že bychom tento návrh zákona nepustili, bude výrazně méně, než kdyby tomu bylo naopak. Dámy a pánové, já bych vás tady chtěl poprosit a požádat, jménem svým a jménem všech vlastně zástupců poslaneckých klubů Poslanecké sněmovny, abyste tento návrh podpořili a schválili ho. Protože je to dobré pro Českou republiku, je to dobré pro naše občany.

Já vám děkuji za pozornost a jsem vám k dispozici.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama