Mgr. Ivana Cabrnochová

  • SZ
  • Praha 10
  • zastupitelka měst. části
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,56. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

04.04.2015 18:02:00

Praha 10 potřebuje kvalitní IT služby za férovou cenu

Praha 10 potřebuje kvalitní IT služby za férovou cenu

Na pátečním jednání zastupitelstva byl schválen kompromisní návrh radní Ivany Cabrnochové na postup řešení IT služeb městské části Praha 10.

Opozice i koaliční ČSSD označili finanční strop záměru zakázky za příliš vysoký, žádné alternativní návrhy ani podklady pro svá tvrzení nepředložili. Všechny strany tak mají možnost jmenovat své odborné zástupce, aby stav výsledné zakázky byl co nejvýhodnější pro fungování úřadu městské části. Odhadovaná cena v záměru zakázky je vzhledem k plánované soutěži pouze odhadní.

Radní Ivana Cabrnochová v minulém týdnu představila zastupitelstvu Prahy 10 návrh na zajištění provozu IT úřadu městské části na příštích 6 let (4 + 2 roky, tj. s opcí na úpravu smlouvy po 4 letech). Návrh stavěl na závěrech analýzy zadané v minulém období. Opoziční zastupitelé a koaliční ČSSD označili odhadovaný cenový strop zakázky za příliš vysoký. Zůstali však jen u této proklamace, alternativní návrhy ani podklady pro svá tvrzení nepředložili. Postup ČSSD se jeví jako účelový, jelikož veškeré podklady byly předem projednány a odsouhlaseny zástupci ČSSD v Radě městské části. Zastupitelstvo nakonec schválilo radní Cabrnochovou navržený kompromis, který přesouvá debatu o zakázce do finančního výboru a majetkové komise. Všechny strany zastupitelstva mají možnost jmenovat své odborné zástupce. Veřejná soutěž na dodavatele IT služeb Městské části Praha 10 bude teprve vyhlášena. Částka v návrhu je v tomto okamžiku pouze částkou odhadní. Vzhledem k plánované soutěži se očekává její znatelné snížení.

Během pátečního jednání zastupitelstva Městské části Praha 10 se strhla debata mezi koalicí a opozicí o budoucnosti IT služeb. Stávající smlouva vyprší letos v létě a je třeba včas najít vhodné řešení, jak dál zajistit kontinuitu služeb pro 110 tisíc obyvatel. Prosté označení „IT služby“ přitom zahrnuje široké spektrum služeb, které vedle chodu stovek úředních počítačů a serverů zahrnuje také postupné obměny zastaralých technologií a provoz vnitřní i vnější sítě či telefonického centra, na které se občané Prahy 10 obrací se svými problémy a požadavky.

Městská část nechala v roce 2014 vypracovat podrobnou analýzu, která měla zjistit nejvýhodnější podmínky při poskytování IT služeb úřadu MČ Praha 10. Výsledky analýzy radní Cabrnochová zapracovala do návrhu, který předložila pátečnímu zastupitelstvu k diskuzi. Návrh počítá se zajištěním IT služeb prostřednictvím externího dodavatele (outsourcing). Analýza odhaduje maximální výši souhrnných nákladů za IT služby v následujícím šestiletém období ve výši 150 milionů Kč. Náklady na vnitřní zajištění služeb analýza vypočítává o cca 10 miliónů vyšší, tj. 160 miliónů Kč. Lze očekávat, že výsledná cena v důsledku veřejné soutěže znatelně klesne. Například ve srovnatelné zakázce sousední městské části Praha 4 se tímto způsobem snížila původní odhadovaná částka o přibližně 30 %.

V rámci páteční debaty navrhla radní Cabrnochová vznik komise složené ze zástupců všech zastoupených stran. Cílem komise by měla být široká debata k dalšímu vývoji IT služeb využívaných městskou částí a zajištění jednotného a transparentního postupu k vyhlášení této veřejné zakázky s ohledem na připomínky koaličních i opozičních partnerů. Zástupci opozičního klubu Vlasta, kteří dle svých vyjádření znají způsob, jak trojnásobně snížit náklady na IT služby, svou účast v komisi odmítli. Nepřijali ani nabídku předsednictví. Na dotaz, zda opoziční zastupitelé koalice Vlasta mohou předložit zmíněné materiály, dokládající nadsazenost ceny odhadované radní Cabrnochovou, nereagovali. Bez jasné odpovědi zůstaly i výzvy k tomu, aby opozice popsala vlastní představu o ideálním zajištění této nezbytné služby.

Každý zastupitelský klub má možnost nominovat do finančního výboru a majetkové komise minimálně jednoho člověka s poradním hlasem. Strana zelených jmenuje vedoucího odborné sekce IT SZ Ing. Josefa Gattermayera, asistenta na Fakultě informačních technologií ČVUT a nově člena dozorčí rady společnosti Operátor OPENCARD. Gattermayer ke svému působení v komisi uvádí: „Budeme se snažit najít takové řešení, které je pro Prahu 10 nejvýhodnější. Zakázku posoudíme ze všech úhlů, důležitá není jen cena, ale i schopnost dodavatele garantovat kvalitu a dostupnost služby. Cílem je efektivní a bezproblémové fungování úřadu Prahy 10.“

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout