Mgr. Jana Pastuchová

  • ANO 2011
  • Liberecký kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,83. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

11.09.2019 21:35:00

Ženy patří do vedení státních podniků a obchodních společností

Ženy patří do vedení státních podniků a obchodních společností

Projev na 34. schůzi Poslanecké sněmovny 11. září k Vládnímu návrhu zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) /sněmovní tisk 220/ - druhé čtení

Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové. Já se přihlásím ke svému pozměňujícímu návrhu k tomuto zákonu a podávám ho proto, protože jednak jsem předsedkyní komise pro rodinu, rovné příležitosti, a dále jsem členkou výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice, tak jak tam má zástupce každá politická strana této Sněmovny.

Ráda bych vám nyní představila, nebo řekla několik slov k mému pozměňujícímu návrhu a hned na úvod bych chtěla říct, že prozatím nejsem zastánkyní jakýchkoliv kvót. Považuji však za důležité alespoň symbolicky deklarovat, že ženy patří do vedení státních podniků a obchodních společností. Můj pozměňovací návrh, který předkládám, je v podstatě takovým doporučujícím opatřením, jehož cílem je zajistit vyvážení složení výboru a výběrové komise a předcházet tak úmyslnému i neúmyslnému znevýhodnění některého pohlaví v rámci rozhodování výboru a výběrové komise.

Proč je takové opatření důležité? V obchodních společnostech s majetkovou účastí státu je zastoupeno na úrovni dozorčích rad a představenstev pouze 15 % žen. Vyrovnané zastoupení žen a mužů je jedním ze základních principů moderních demokracií. K aktivní podpoře vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích a odstraňování vertikální genderové segregace České republiky vyzývá řada mezinárodních organizací a jejich orgánů. Mimo jiné Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen. Požadavek vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích je také obsažen ve Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 schválené usnesením vlády České republiky č. 931 ze dne 12. listopadu 2014. Rozličné studie ukazují, že rozmanité týmy fungují výrazně efektivněji než kolektivy homogenní. A nakonec státní podniky a obchodní společnosti ovládané státem mohou sloužit jako příklady dobré praxe pro soukromé společnosti.

Ženy nám tvoří více než polovinu české populace a řada z těchto žen už dokázala, že ženy mají v rozhodovacích pozicích své místo a jsou pro fungování různých institucí a firem velkým přínosem.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout