Mgr. Jaroslav Větrovský

  • BPP
  • Tábor
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,65. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19. 7. 2018 18:40:36

Mezitímní rozhodnutí je standardní nástroj, upravený ve správním řádu

Mezitímní rozhodnutí je standardní nástroj, upravený ve správním řádu

Projev na 16. schůzi Senátu 19. července 2018 k zákonu o urychlení výstavby infrastruktury

 Vážené paní senátorky, pane předkladateli, zatím ještě ne ministře.

Je těžké vystupovat po dvou kolegyních, které tady podrobily předložený návrh v drtivé kritice. Já na rozdíl od nich pokládám zákon, resp. novelu za velice potřebnou, důležitou a velice, velice ctím tu hodnotu, která ho předchází, a to je politická shoda v Poslanecké sněmovně. Myslím si, že když se dokázalo domluvit 9 politických frakcí na tom, že se tady předloží takovýto návrh, který povede k urychlení výstavby nezbytné infrastruktury a důležité infrastruktury, takže je to obrovská hodnota.

A myslím si, že určitě stojí zato ji tady připomenout. To, že zákon je důležitý, svědčí i to, že tady na programu dnešního jednání, nebo nevím, jestli dneska, ale možná, že zítra budeme projednávat petici za urychlení výstavby jedné z dálnic. To jenom tak pro ilustraci. To, že je v České republice pomalá příprava, ta pomalá předinvestiční a predprojektová příprava a i následná výstavby, to už tady říkal pan předkladatel. Já mám možnost pracovat ve Sdružení za výstavbu dálnice D3 a D4, což jsou dálnice, které vedou na jih České republiky. A my máme možnost býti konfrontováni s realitou, která je třeba v Rakousku, kde začali se stavbou dopravní infrastruktury, která vede z Lince na hranice o mnoho, mnoho měsíců či let déle. A dneska jsou již téměř na hranici s Českou republikou. Zákon se tedy snaží ve svém návrhu řešit urychlení – akcentuji na to urychlení přípravy výstavby důležité infrastruktury, tedy té infrastruktury, která nepochybně je ve veřejném zájmu.

To, že tady na miskách vah budeme vyvažovat naprosto nezpochybnitelný – a já to tady musím zdůraznit – nezpochybnitelné právo na vlastnictví majetku a veřejný zájem, to je nabíledni. Ano, budeme tady vyvažovat míru toho veřejného zájmu. Já tvrdím – a zastáváme to i u nás v klubu, že všechny ty stavby, které jsou uvedeny v té příloze, která tady byla také již citována, tak nepochybně všechny jsou ve veřejném zájmu. Já bych chtěl vidět, která z těch staveb, kdo teď půjde vyjímat některou z těch staveb a říkat, tahle zrovna ve veřejném zájmu není. Já osobně si myslím, že všechny ty stavby jsou velice důležité a že nepochybně ve veřejném zájmu jsou.

Co se týče zpochybňovaného § 2f), což je ten paragraf, který řeší vstupy na pozemky, tak jednak se týká pouze dopravních staveb, které jsou definované v původním zákonu z roku 2009. Zadruhé, lidé, kterých se týká ten vstup na pozemky, tak jsou informováni při projednávání několika kol územně plánovacích dokumentací, ať už krajů či obcí o tom, že jejich pozemky, jejich majetky, jejich nemovité majetky leží v místech, kde může v budoucnu býti připravována výstavba klíčové dopravní infrastruktury.

Pan předkladatel tady uváděl – a myslím si, že je třeba to ještě jednou zdůraznit – tam jsou poměrně značná represivní opatření, která říkají, jak má oprávněný investor nakládat s nemovitým majetkem. To znamená, on ho musí uvést do původního stavu. V případě, že tam způsobí nějakou škodu, tak je tam dvojnásobná náhrada za tuto škodu. Tady bych chtěl jenom říci, že ty vstupy na pozemky bývají jedním – a to jste se dočetli i ve stanovisku Ministerstva dopravy, které snad měli všichni senátoři k dispozici – bývají jedním z častých obstrukčních nástrojů, kdy poté není možné pořídit validní data pro to, aby bylo dále postupováno v projektové přípravě dopravní infrastruktury.

Novela zákona zavádí podle mě velice důležitý nástroj mezitímního rozhodnutí. Jde o standardní nástroj, který již nyní je upraven ve správním řádu. To znamená, že veškeré debaty, které tady jsou kolem předběžné držby, tak v tuto chvíli jsou úplně liché, protože v návrhu zákona institut předběžné držby je vypuštěn.

Na závěr vystoupení věřím, že snad jediné v obecné rozpravě bych chtěl říci, že jsem měl tu čest být čtyři roky také členem výboru pro rozvoj Jihočeského kraje, kde jsme se zabývali přípravou výstavbou dopravní infrastruktury na území Jihočeského kraje. A v té době jsem pátral, jak je možné, že v Rakousku, Německu, jak to, že jim to tak jde? Jak to, že oni dokáží dálnice a dopravní infrastrukturu připravovat a následně stavět. Já nejsem právník, ale bylo mi řečeno od právníků té stavby, že on ten právní systém není zase tak odlišný od toho našeho. Nicméně co je důležité, panuje v něm absolutní stabilita a absolutní předvídatelnost. A já prosím o to, abychom ten zákon podpořili i z těchto důvodů.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama