Mgr. Jaroslav Větrovský

  • BPP
  • Tábor
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,65. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

13. 5. 2020 17:36:00

Zásadní je omezení maximálního počtu společníků

Zásadní je omezení maximálního počtu společníků

Projev na 22. schůzi Senátu ČR ze dne 13. května k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Já děkuji, pane předsedající, dovolte mi, abych vám představil novelu zákona o kompenzačním bonusu. Na úvod jen obecné informace. Kompenzační bonus je poskytován ve výši 500 Kč v rámci 1. bonusového období od 12. března do 30. dubna 2020, na základě novelizace se stanoví 2. bonusové období, které trvá od 1. května do 8. června 2020, pokud tedy osoba splňuje podmínky pro jeho poskytování. Stávající podoba kompenzačního bonusu však nedopadala na společníky malých společností s ručením omezeným, ačkoli se jejich činnost v praxi často materiálně příliš neodlišuje od samostatně výdělečné činnosti.

Kompenzační bonus byl tedy v 1. fázi zacílen na jednoznačně definovaný a početný okruh osob samostatně výdělečně činných. Ve 2. fázi došlo k prodloužení časového období, za které byl bonus poskytován. A nyní je předkládán návrh na poskytování společníkům vybraných společností s ručením omezeným. V jejich případě vyžaduje toto poskytování větší adresnost a přesné zacílení.

V rámci uvedených podmínek, které tady poté ve stručnosti přiblížím, je zejména limitován počet společníků v rámci společnosti na maximálně dva, respektive je omezen členstvím společníků v jedné rodině. Je stanoven časový a příjmový test, zajišťující, že se bude jednat o společnost již po relevantní dobu existující a dosahující relevantních příjmů. Jsou formulovány podmínky, podle nichž nesmí jít o společnost v ekonomických či jiných problémech. Nesmí jít tedy o společnost v úpadku či likvidaci či o nespolehlivou osobu podle zákona o DPH.

Omezující kritéria, která se budou týkat těch společností. Zásadní je tedy omezení maximálního počtu společníků v dané společnosti s ručením omezeným, a to v podobě nejvýše dvou společníků, kteří musí být současně fyzickými osobami. Další podmínka, která má zajistit, že nárok na kompenzační bonus vznikne pouze osobě, která vykazuje elementární historii jako společník společnosti s ručením omezeným a vyloučí účelové naplnění podmínek v návaznosti na přijetí nyní navrhovaného zákona. Požaduje se tedy časový test, podle něhož musí fyzická osoba naplňovat podmínky již ke dni 12. března 2020, tedy k počátku 1. bonusového období. Další podmínkou pro posouzení, kdo může získat kompenzační bonus, je rezidence, nebo test rezidence daňového poplatníka, kdy se požaduje, aby byl daňovým rezidentem ČR.

Dále tedy nesmí jít o společnost v úpadku či likvidaci či o nespolehlivého plátce či o nespolehlivou osobu podle zákona o dani z přidané hodnoty. A dále za poslední je zakotven požadavek dosažení minimálního obratu uvedenou společností, jako je forma garance toho, že se jedná o společnost elementárně životaschopnou a vyvíjející ekonomickou aktivitu, kdy tento obrat činí 180.000 Kč.

Jediným pozměňovacím návrhem, který byl přijatý v Poslanecké sněmovně, se stal návrh poslance Ferjenčíka, který řeší kompenzační bonus pro pěstouny a dobrovolníky pečovatelské služby. Dovolím si připomenout, že novela zákona byla v Poslanecké sněmovně přijata 101 poslanci ze 101 přítomných poslanců.

Náš výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu se předloženému zákonu věnoval na své 26. schůzi, která se konala včera, 12. května 2020, a přijal usnesení 177., ve kterém výbor

1. doporučuje Senátu PČR vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu tohoto usnesení,

2. Určuje mne jako zpravodaje výboru,

3. Pověřuje předsedu, pana senátora Vilímce, aby seznámil s tímto usnesením předsedu Senátu.

Já jakožto garanční zpravodaj jsem předkládal návrh na schválení, které by bylo ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Pro tento návrh hlasovali tuším 3 senátoři, takže nebyl přijat. Následně byl přijat návrh ve znění pozměňovacích návrhů. O co že v těch pozměňovacích návrzích jde? Já si tady dovolím citovat z odůvodnění, které předkládal předkladatel pozměňovacích návrhů, předseda našeho výboru, ctěný kolega Láďa Vilímec.

Jedná se o to, že kompenzační bonus určený pro osoby samostatně výdělečné činné funguje jako vratka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Podobně tedy je tomu i v případě, že nově jsou subjektem kompenzačního bonusu společnosti s ručením omezeným. Z logiky věci by mělo jít o vratku daně z příjmu fyzických osob placených poplatníky na základě daňového přiznání. Jedná se o to, že pokud by se pro účely kompenzačního bonusu využilo dělení u daní hrazených poplatníky na základě daňového přiznání, což by bylo logické, píše se v odůvodnění, že dopad do územních rozpočtů by byl zhruba o 3 miliardy nižší.

To je zatím ode mě všechno a děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama