Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.

  • BPP
  • Brno-město
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,8. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

25.07.2019 19:20:00

Tato technologická civilizace se rozpadne

Tato technologická civilizace se rozpadne

Projev na 10. schůzi Senátu dne 25. 7. 2019, Efektivnější a demokratičtější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu.

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Já naopak vystoupím a dovolím si vás požádat o podporu toho návrhu, tak jak přišel z našeho výboru.

Ten materiál nebo to sdělení komise má takové velmi hezké označení nebo pojmenování o demokratičtějším pozorování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu. Když se ale do něj začtete, myslím si, že můžeme říct, že je to velmi toxický a nebezpečný materiál, byť se jedná pouze o diskusi, myslím si, že nám nebrání nic v tom, abychom hned na začátku diskuse se jasně vyjádřili.

Skutečně když si zalistujete těmi nápady a podobně, tak dle mého názoru za 10, 20 let můžeme začít ztrácet naši suverenitu, protože není nic důležitějšího v tomto státě, než jsou zdroje elektrické energie. Mezi řádem a anarchií jsou tři dny bez elektrického proudu. Nebudeme-li mít pod kontrolou vlastní zdroje elektrické energie, tak nemáme bezpečnost, nemáme obranu, nemáme zdravotnictví. Můžeme si vydávat deklarace a zákony, jaké chceme, ale tato technologická civilizace se rozpadne. Tady zazněly nejrůznější argumenty. Řekl bych, že jsou poněkud nepřesné. Myslím si, že například smlouva Euratom, která definuje nakládání s jaderným materiálem, nejenom tedy něco o provozu jaderných elektráren, je poněkud něco jiného než určování třeba směru výzkumu, třeba biologické léčby. Stejně tak tady zazněly informace o nějaké závislosti. Kromě toho, že jaderný materiál do Dukovan, do Temelína můžou dodávat například i Spojené státy americké, ostatně v minulých tendrech Rusko zvítězilo jenom proto, že dodalo ten materiál lacinější, o nic jiného nešlo, byl to tvrdý byznys, tak dobře, vypneme jaderné elektrárny, budeme závislí na plynu z Ruska nebo velmi drahého břidličného plynu ze Spojených států. Zbavíme se o uhelných elektrárnách, protože to jsou velcí znečišťovatelé. Nebo si všude vysázíme větrníky. Zaplavíme naše údolí vodou, abychom mohli mít vodní elektřinu. Nebo budeme mít všude solární panely. Samozřejmě, že můžeme také sázet na technologický vývoj. Budoucnost nebo i zkušenosti z minulosti ukazují, že technologie, ať už co se týká výroby elektrického proudu nebo i jejího ukládání, jdou rychle kupředu. Ale také se může stát, že za 20 let na tom nebudeme o moc lépe. Bavili jsme se tady před nedávnem o tématu jaderné fúze, o projektu ITER, já mu velmi fandím, ale realita je taková, že za našich životů bude velmi těžké tento zdroj zprovoznit, přičemž veškeré prognózy a veškeré grafy jednoznačně ukazují, že pokud se nebude něco v ČR dělat s elektřinou, nebudeme stavět nějaké nové zdroje elektřiny do 20 let, budeme trpět skutečně velmi častým... Nebo budeme řešit velmi časté blackouty. A podobně na tom budou i jiné státy světa nebo Evropy.

My jsme tady slyšeli o tom, jaká doporučení byla navrhována a neprošla. Je mi trošku líto, že tady nezaznělo to doporučení, které bychom měli schválit, které přišlo z našeho výboru. Myslím si, že byť ho určitě všichni máte na stolech, myslím si, že si můžu dovolit ho přečíst.

Takže jaké doporučení skutečně přišlo z našeho výboru? Senát souhlasí s názorem, že ochrana životního prostředí a omezování rychlosti a důsledku klimatických změn má být jednou z priorit vlády ČR a také všech členských států EU i zbývající části světa. Proto doporučuje vládě ČR vyvinout maximální úsilí při řešení této problematiky, která zcela zásadně ovlivňuje blízkou i vzdálenou budoucnost obyvatel nejen evropského kontinentu, považuje problematiku zdanění energetických produktů za velmi zásadní, s ohledem na potenciální dopady na transparentní a nepokřivené fungování vnitřního trhu a na konkurenceschopnost evropského hospodářství v globálním kontextu, včetně snižování emisí všeho druhu. V této souvislosti připomíná, že současný právní rámec pro zdanění energie nebrání členským státům zavádět tzv. ekologické daně a že při hledání vhodného nastavení zdanění energetických produktů v EU je třeba vzít v úvahu potřeby jednotlivých ekonomik a jejich specifika, spolehlivost a technologickou neutralitu, pokud odpovídají ekologickým limitům. Podporuje pozici vlády, která hájí zachování principu jednomyslnosti a zvláštního legislativního postupu při rozhodování o daňových otázkách v oblasti energetiky a klimatu. Dodává, že komise na straně jedné uvádí, že smlouva o Euratomu poskytuje nejmodernější právní rámec na světě v oblasti jaderné bezpečnosti, nakládání s odpady a radiační ochrany, na straně druhé proto nerozumí návrhu komise zřídit skupinu odborníků na vysoké úrovni, jejímž úkolem bude posoudit aktuální stav smlouvy o Euratomu. Proto nepodporuje navrženou možnost procesu revize smlouvy o Euratomu.

Já nemám nic proti ekologické dani, v zásadě nemusí existovat jaderné elektrárny, když se shodneme, že je to drahá věc, že jsme schopni zvládnout dodávky elektrické energie jiným způsobem, klidně nechť je zavřeme, ale myslím si, že bychom o tom měli rozhodovat my sami u nás v ČR.

Můžeme si říkat, co chceme, ale nadřazeny všem zákonům jsou přírodní zákony, takže spotřebovat můžeme jen tolik energie, kolik dokážeme vyrobit, a hlavně kolik dokážeme přenést od toho zdroje k uživateli. Proto si myslím, že, znova opakuji, není nic důležitějšího než mít pod národní kontrolou své zdroje energie, aspoň ty klíčové, protože na nich je postavena svoboda, bezpečí, demokracie a vlastně celý náš život. Proto vás prosím, abyste podpořili návrh, který přišel z VEU. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama