Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

  • KDU-ČSL
  • Jihomoravský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,59. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21.04.2020 17:57:00

Musíme co nejdřív odstranit, aby se jedno lidské právo třískalo s jiným

Musíme co nejdřív odstranit, aby se jedno lidské právo třískalo s jiným

Projev na 45. schůzi Poslanecké sněmovny 21. dubna 2020 k upřesnění režimu na hraničních přechodech

 Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové,

já bych chtěl požádat o zařazení nového bodu Informace vlády o upřesnění režimu na hraničních přechodech se sousedními státy a návrh řešení výjimek umožňující nutnou hospodářskou, vědeckou a výzkumnou spolupráci a spolupráci v oblasti vzdělávání. Je mi jasné tady v návaznosti na kolegyni Markétu Pekarovou Adamovou případně na další, že by byla reálná nějaká sloučená debata, že ty body se dají spojit, které se týkají hraničního režimu. Ale já mířím v tom svém bodu explicitně na vědeckou komunitu, univerzity, učitele i studenty, spolupráce typu Erasmus, mezinárodní konference, etc., etc.

Pevně věřím, že bychom mohli najít shodu mezi všemi kluby, protože když se rozhlédnu odprava přes střed doleva, tak ve všech klubech, pokud vím, je někdo, kdo pracuje aktivně, ne, že je emeritní, ale aktivně v univerzitním prostředí nebo ve vědeckém prostředí. A určitě máte také v rámci příbuzenstva řadu studentů, kterých se to také bezprostředně týká. A ta věc, to není akademická debata teď, co by, kdyby. Ta věc termínově spěchá, je nějakým způsobem ohraničena. A ta současná situace, vlastně kolegyně Pekarová Adamová na to poukazovala - my chápeme mimořádnou situaci a různá mimořádná řešení a postupy. Ale musíme co nejdřív odstranit to, aby jedno lidské právo se třískalo s jiným lidským právem. A tady vlastně se to spojuje také i záležitosti univerzitní s oblastí ekonomickou, hospodářskou.

Já to řeknu stručně na příkladu Masarykovy univerzity, ale chtěl bych zdůraznit, že si troufám hovořit za všechny univerzity, že všech se to týká, všechny mají zahraniční studenty nebo vysílají své studenty do zahraničí. Tak jenom abychom si uvědomili, že na Masarykově univerzitě v Brně z těch 31 406 studentů je 7 043 zahraničních, a z toho Slováci tvoří 17 %, tedy 5 263, ostatní cizinci 1 780. Z pohledu tedy nejen Masarykovy univerzity, ale troufám si říci všech českých univerzit, moravských a slezských také, aby se někdo necítil upozaděn, je vysoce žádoucí, aby stávající studenti mohli pokračovat ve studiu, a současně bylo zajištěno, aby se mohlo uskutečnit také přijímací řízení pro další zahraniční studenty s nástupem v akademickém roce 2020/2021. Přitom je nutné konat s ohledem na potenciální negativní dopady pro pracovní trh a hospodaření univerzity.

Zdůraznil bych, že se to hodně týká především lékařských fakult. V rámci Brna opravdu velkou část lékařské fakulty tvoří právě zahraniční studenti, především Slováci, ale také fakulty informatiky a dalších. V tuhle chvíli aktuální počet podaných přihlášek podaných na studium jenom na Masarykově univerzitě ze Slovenska je více než čtyři tisíce. Bez zahraničních studentů samoplátců bude Masarykova univerzita čelit ekonomickému propadu přesahujícími 200 milionů korun ročně, které nelze kompenzovat z jiných zdrojů. A ve velmi podobné situaci se nachází celá řada dalších univerzit, ať už Univerzita Karlova, Univerzita Palackého a další. Říkám, nechci nikoho vynechat.

No a tady ten apel totiž přišel dříve. Ono se to vztahuje k měsíci květnu, červnu a následujícím. A nelze to odkládat. Já už jsem tady v jednom předchozím vystoupení zdůrazňoval, že je potřeba k těmto studentům cizincům přistupovat obdobným způsobem jako k takzvaným pendlerům. Univerzity vlastně předložily návrh ke komunikaci, jakým způsobem postupovat a jak to ošetřit tak, aby se vyhovělo všem hygienickým, zdravotním předpisům, aby ta věc nebyla jako na nějakém tenkém ledě nebo nezpůsobila újmy někomu jinému. Čili je to promyšlený model a je potřeba co nejdříve ho posunout.

Za Masarykovu univerzitu to mohu říct explicitně, ale věřím, že i za ostatní, že ty univerzity jsou připraveny k intenzivní komunikaci a spolupráci při zvládnutí tady této situace. A zároveň upozorňuji na ty dalekosáhlé negativní dopady, které lze s vysokou pravděpodobností očekávat, pokud se ihned nezačnou ty kroky připravovat a realizovat a dlouho poté by ještě samozřejmě po odeznění epidemie mohly potom negativně doznívat a dopadat na univerzity. Takže když pan ministr školství ubezpečil, že se na tom pracuje, já jsem rád. Já mu za to na dálku děkuji. Ale v tuto chvíli to nevnímám jako uspokojivý výstup. Potřebujeme vědět prostě víc. Potřebujeme znát ty konkrétní kroky, protože je to opravdu vážná situace.

A snaha ze strany KDU-ČSL i dalších stran už byla, když se projednávalo prodloužení nouzového stavu. Vzpomeňte si, byly tady návrhy doprovodných usnesení. My jsme to s kolegy piráty předkládali. Bohužel žádné z těch doprovodných usnesení neprošlo. A s tím se nelze smířit. Takže v tuto chvíli věřím, že spojíme síly, jak jsem říkal, napříč stranami se to týká i konkrétních lidí, a tento bod zařadíme. Poprosím o jeho pevné zařazení. Buďto vidím řešení spojit to s bodem, který navrhovala paní kolegyně Pekarová Adamová, tedy jako první bod, nebo po již pevně zařazených bodech. Ale prosím, abychom to neodsouvali, je to opravdu ne něco, co by sneslo odklad. Naopak je potřeba to posunout a chci k tomu vyzvat příslušná ministerstva - Ministerstvo školství, vnitra, zahraničních věcí i Ministerstvo zdravotnictví a samozřejmě tedy ve spolupráci celou vládu České republiky. Děkuji vám za pozornost a prosím vás o podporu tohoto bodu.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama