Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

  • KDU-ČSL
  • Jihomoravský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,59. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15.12.2020 20:52:00

V české legislativě zákonné ukotvení činnosti třídního učitele chybí

V české legislativě zákonné ukotvení činnosti třídního učitele chybí

Projev na 72. schůzi Poslanecké sněmovny dne 15. prosince 2020 k vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Dobrý den, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, nebo páni ministři, ministryně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem v předchozím přerušeném vystoupení shrnul vlastně snad všechny nebo alespoň většinu důležitých argumentů. A i když už je to nějaký den zase a možná se osazenstvo sněmovny v rámci tady těch našich střídání trošku změnilo, tak je nebudu opakovat. Odkazuji na záznam, který je doslovný. Dovolil bych si akorát odůvodnit pozměňovací návrhy, které jsem vložil do systému krátce. A chtěl bych úplně na závěr jako takovou tečku, do které už přišlo to přerušení, říct, že tak jak jsem kritický tady k tomuto návrhu, podle mého názoru nadbytečnému a věc neřešícímu, tak jsem přesvědčen, že zde přítomný pan ministr Plaga, k řešení, co se týká nedostatku učitelů, má ve svých rukou. A má ho dobře nachystané v rámci státního rozpočtu.

A přestože mě možná teď neposlouchá, tak mu opakovaně vyjadřuji svoji plnou podporu, co se toho státního rozpočtu týká, a tedy týká navyšování platů učitelům, a to nejen základních a středních škol, ale také na vysokých školách. Tak věřím, že toto skutečně, to je skutečné řešení. Jsem si jist, že když se podaří splnit jedno z těch předsevzetí programového prohlášení vlády, totiž to navýšení platů učitelů, tak že opravdu se mnozí, ti kteří učitelství studovali, do škol vrátí. A ti, kteří to aktuálně studují, tak ve větším počtu do škol nastoupí.

Tak a nyní k těm pozměňovacím návrhům. První pozměňovací návrh, který je v systému pod číslem 5200, se týká velmi diskutovaného tématu příplatku pro třídní učitele nebo příplatku za třídnictví, chcete-li. V tuto chvíli v české legislativě zákonné ukotvení činnosti třídního učitele chybí.

Já jsem si vzal vzor u bratrů v sousedním Slovensku a věřím, že je to vzor dobrý, takže prosím o vaši podporu. Dále pozměňovací návrh, který je v systému pod číslem 5202, se týká návrhu této novely, jejího jádra. Tam zdůrazňuji, že my jsme v předchozím volebním období, a byli jsme tehdy jako KDU-ČSL součást té koalice, hlásím se k tomu, společně s ANO a ČSSD prosadili normu, která je v souladu s evropskými trendy, která vyžaduje, aby učitel byl kvalifikovaný. Tak se mi zdá opravdu neodůvodněný krok zpátky, udělat teď přesný opak, ještě ve chvíli navíc, kdy je koalice ze dvou třetin stejná a kdy se zdá, že koaliční partneři ani nejsou ve shodě. To je druhý pozměňovací návrh.

Třetí je v systému pod číslem 7098 a týká se školního sociálního pedagoga. Krátce odůvodním. V současnosti jsou sociální pedagogové ve školách financování nesystémově, výhradně z evropských fondů. Cílem novelizace je připravit podmínky pro to, aby v budoucnosti mohl být školní sociální pedagog financován systémově ze státního rozpočtu. Toto povolání je velmi přínosné, obzvláště v tzv. vyloučených lokalitách, kde je řada sociálních problémů. Ostatní pracovníci škol nemají kapacitu kromě výuky řešit vzniklé problémy. Školní sociální pedagog je podpůrná profese, jejíž přínos byl ověřen v rámci OPVVV, tedy v rámci tzv. šablon.

Další pozměňovací návrh najdete v systému pod číslem 7099, a týká se speciálního pedagoga, opět si dovolím krátce návrh odůvodnit. V současnosti jsou speciální pedagogové ve školách opět financováni nesystémově, cílem novelizace je připravit podmínky pro to, aby v budoucnu mohl být také školní speciální pedagog financován systémově ze státního rozpočtu, a opět i zde mohu připojit, že je toto povolání velmi přínosné, především v souvislosti s inkluzivním vzděláváním nebo, chcete-li, se společným vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. To je další pozměňovací návrh.

A konečně pozměňovací návrh, který je v systému pod číslem 7100, nebo 7100, jak chcete. A týká se školního psychologa. Opět krátké odůvodnění návrhu. Také tito psychologové jsou ve školách financováni nesystémově, a to výhradně z evropských fondů, a opět tedy cílem této novelizace je připravit podmínky pro to, aby v budoucnosti mohl být školní psycholog financován systémově ze státního rozpočtu. A opět bych zde mohl přidat, že je toto povolání velmi přínosné, především v souvislosti s nárůstem školní neúspěšnosti a osobních problémů dětí a žáků. A opět ostatní pracovníci škol nemají kapacitu kromě výuky věnovat se také této odborné péči o děti a žáky. Opět i tato podpůrná profese byla již ověřena. Prosím vaši podporu a děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama