Mgr. Jiří Zemánek

  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,3. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

14. 8. 2016 11:45:00

Teze k situaci ve stavebnictví

Teze k situaci ve stavebnictví

„Vláda zpracuje analýzu stávající projektové připravenosti a možnosti zahájení stavby, prověrku stavu zastavených staveb a možnosti jejich pokračování včetně podmínek financování....

Objem prostředků do infrastruktury nebude vláda omezovat, ale bude se jej snažit účelně využívat, zejména v oblasti čerpání fondů Evropské unie.“, citace z Programového prohlášení vlády ČR.

O poklesu výkonu ve stavebnictví ke stejnému období loňského roku (leden až květen 2015) o 8,8% díky zpackané implementaci EIA, meziročnímu poklesu zadaných veřejných zakázek o 35 %, špatné koordinaci a komunikaci mezi ministerstvy, ale hlavně špatné stavební legislativě, která zejména v oblasti povolovacích procesů jde významně nad rámec směrnic EU toho bylo již popsáno hodně a „skutek utek".

Porada ekonomických ministrů Vlády ČR, která se konala dne 18. července 2016, měla na programu kontrolu plnění Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR. Zejména plnění cílů v oblasti rozvoje investiční výstavby bylo vyhodnoceno jako rizikové, což některé projektové manažery a investiční referenty na ŘSD pobavilo. Musím podotknout, že jsem s kolegy-odborníky v minulosti vždy oceňoval vyhlašovaný boj na poli snižování administrativní a časové náročnosti investičních procesů, který po prostudování rešerší a Monitorovací zprávy 2/2011 „Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury", Fáze 1: Analýza systému dopravní infrastruktury z 15. 12. 2010 lze s odstupem času shrnout do věty: „Zůstáváme i nadále papežštějšími než papež".

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) – Národní orgán pro koordinaci krom jiného zodpovídá za probíhající transpozici Směrnice EP a Rady EU/52/2014 (EIA) a investiční referenti se začínají opět obávat, že vzhledem k neznalosti problematiky investiční výstavby u citovaného koordinátora dojde k dalšímu zvýšení administrativní a časové náročnosti při přípravě a realizaci projektů, jehož výsledkem bude opět ohrožení čerpání finančních prostředků EU na výstavbu dopravní infrastruktury pro období let 2014–2020, konkrétně u OPD II. MMR u tohoto programu navíc vyhodnotilo vysoké riziko u dopravních projektů, u kterých bylo vydáno stanovisko EIA před vstupem ČR do EU podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a navrhuje vzhledem k délce procesu posouzení EIA podle stávajícího zákona u staveb, u kterých nebyla uplatněna výjimka, jako poslední možné opatření k eliminaci rizika nevyčerpání finančních prostředků alokovaných ze strany Evropské komise jejich realokaci z OP Doprava do OP Životní prostředí. Touto realokací by měla být dotčena alokace prioritní osy 2 „Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura. Jednalo by se o cca 2 mld. Kč v rámci Fondu soudržnosti.

Tyto skutečnosti mají pak vliv nejen na stále se odsouvající konečný termín vybudování základní páteřní silniční sítě v ČR, zejména Pražského okruhu (Do), Buštěhradské radiály, Radlické radiály, metra – trasy D, D3, D49 či I/57, ale velice obtížné plánování ve stavebních firmách. Kvůli propadu ve stavebnictví opustilo v letošním roce v období leden až červen české stavebnictví dalších několik tisíc pracovníků a to bez možnosti dodatečných kompenzací. Zákon o sociálním bydlení stále není, podpora bydlení je cca 6krát menší než před deseti lety, stavební politika ČR pro investory není zajímavá a legislativa investiční výstavbě nepřející.

Oproti nepřipraveným dopravním projektům v gesci MD je „hozenou rukavicí" připravenost u projektů na TSK hl.m. Prahy a urychlené řešení nevyhovujících stavů u dopravní infrastruktury na území HMP, které se dle výsledků z hlavních prohlídek blíží havarijním stavům, ale kvůli rozpočtu nemohly býti v minulosti realizovány.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR hodnotí navrhované opatření formou realokace jako zoufalou snahu o záchranu finančních prostředků, u kterých je vyšší, nikoli však absolutní jistota jejich možného čerpání. Vzhledem k délce procesu posouzení EIA podle stávajícího zákona u staveb, u kterých nebyla uplatněna výjimka, může dojít k zásadním posunům v harmonogramech projednávání, schvalování a realizace těchto projektů.

Problematika výstavby dopravní infrastruktury byla diskutována na jednání Rady vlády pro stavebnictví dne 31. 3. a 22. 6. 2016 s důrazem na zefektivnění systému územního a stavebního řízení, které podpoří realizaci výstavby. Opět bez viditelného výsledku.

Nutno uvésti, že úkol pro ministra dopravy (usnesení RV pro stavebnictví) dopracovat materiál „Situace při přípravě a realizaci staveb dopravní infrastruktury vč. návrhů potřebných krátkodobých a střednědobých řešení v procesu přípravy, dopady aktuálního dění do čerpání SFDI na rok 2016 a na výhled 2017" do návrhů jednotlivých opatření strukturovaných po jednotlivých zodpovědných rezortech nebyl dosud splněn (jedná se o materiál z 11. 7. 16 – viz plnění úkolu na str. 69 AP).
Z výše uvedeného hodnocení stavu (ne)plnění „Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR" vyplývá, že jak v části „Hlavních priorit vlády ČR" pod body 1, 2, 3, tak i v části „Rozvoj investiční výstavby" se plnění uvedených cílů nedaří a do voleb se to již asi nestihne. V tom jsem po zkušenostech s tanečky kolem mýtného systému spíše realistou.

Závěrem mi nezbývá než konstatovat, že není přece možné, aby špatný divizní generál vinil své vojáky z prohrané bitvy, anebo to již v případě několika ministerstev a investorských organizací pod vedením politické strany ANO neplatí?

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama