ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,38. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

26.11.2011 16:18:52

MŠMT jednalo s reprezentací vysokých škol o reformách VŠ

MŠMT jednalo s reprezentací vysokých škol o reformách VŠ

Dnes proběhlo jednání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s reprezentací vysokých škol, na kterém se podrobně diskutovalo o věcném záměru zákona o finanční pomoci studentům.

Tento věcný záměr je v současné době předmětem připomínkového řízení vládních resortů, jehož se mimořádně účastní také reprezentace vysokých škol, tedy Česká konference rektorů a Rada vysokých škol, jejíž součástí je také Studentská komora.

 „Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům má naplnit ústavní princip obsažený v Listině základních práv a svobod, podle níž má zákon stanovit, za jakých podmínek mají občané při vysokoškolském studiu právo na pomoc státu,“ vysvětluje náměstek ministra pro výzkum a vysoké školství Ivan Wilhelm a dodává: „Věcný záměr navrhuje zavedení státem garantovaných zvýhodněných půjček na životní náklady během studia a také půjček na školné, které je podle programového prohlášení vlády zapotřebí zavést v souvislosti s reformou vysokého školství. Věcný záměr také počítá s rozšířením účelového určení současného stavebního spoření též na krytí nákladů spojených s hrazením školného.“

 Dnešní jednání, které vedl náměstek ministra pro výzkum a vysoké školství, se uskutečnilo s cílem detailního projednání principů věcného záměru a jeho vazeb na vysokoškolskou legislativu. Ačkoli se zákon o finanční pomoci studentů netýká právního postavení vysokých škol, byl v rámci otevřeného přístupu ministerstva školství a v zájmu kvality připravované legislativy podroben rozsáhlé debatě, která navazuje na práci meziresortní pracovní skupiny, jíž se účastnili také zástupci reprezentace vysokých škol.  Související věcný záměr zákona o vysokých školách byl se zástupci vysokých škol obsáhle konzultován rovněž po celou dobu přípravy v rámci společné pracovní skupiny.

 „I když se diskuse točí kolem školného, jde především o to, jak pomoci studentům z méně majetných rodin, nebo z rodin s více dětmi. Zákon o finanční pomoci studentům tuto problematiku řeší, a proto se je ministr školství snaží prosadit,“ uvádí Rudolf Haňka z University v Cambridge, pod jehož vedením pracuje Rada pro reformu vysokoškolského vzdělávání. „Chápu těžkosti tohoto procesu a vidím, že panu ministrovi je otázka zvýšené účasti studentů z těchto sociálních skupin blízká. Zároveň je nutné vidět, že zavedení školného je otázka politická, protože se jedná o rozhodnutí vlády, nikoliv ministerstva školství. I Velká Británie prošla v 90. letech podobnými debatami, než zavedla finanční pomoc studentům. Uzákonění této pomoci se však odrazilo v nárůstu počtu studentů z nemajetných rodin, například v Cambridge začalo studovat o 10 % studentů z této cílové skupiny více. Proto podporuji zavedení zákona o finanční pomoci studentům i v České republice,“ doplňuje profesor Haňka.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama