Mgr. Karel Haas

  • ODS
  • Pardubický kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,21. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.09.2023 21:03:00

Konsolidační balíček jako celek je krok správným směrem

Konsolidační balíček jako celek je krok správným směrem

Projev na 77. schůzi Poslanecké sněmovny 27. září 2023 ke konsolidací veřejných rozpočtů

 Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové,

děkuji mnohokrát za slovo. Já jsem se do rozpravy přihlásil poctivě už minulý týden. Jsem rád, že na mě vyšla řada zhruba v té, řekněme, první čtvrtině. Nedělám si iluzi, že jeden koaliční hlas v té záplavě teď aktuálně 55 legitimně přihlášených řečníků do diskuze změní úplně ten diskurs, nedělám si iluzi, že Haas otočí tady kolo dějin, ale přesto považuji za důležité z několika důvodů vystoupit - a nijak se za to nestydím - na obhajobu konsolidačního balíčku a dnes projednávaného sněmovního tisku. 

Než se dostanu k těm svým věcným argumentům, já už jsem možná pověstný tím - a teď sebeironicky - když jsem takový pádný faktograf, takže budu mít hodně čísel, hodně citací ze zdrojů, tak dvě poznámky. Já, když jsem zmínil to číslo 55 teď aktuálně přihlášených, tak mně to číslo a délka rozpravy nijak nevadí, to říkám teď opravdu vstřícně směrem k opozici. A neříkám to jenom tady, já jsem minulý pátek odpovídal pro Český rozhlas na otázku, co říkám průběhu schůze. A já jsem odpověděl následovně. Jestliže vláda přijde s jedním ze svých nosných politických bodů v poločase volebního období, tak je zcela legitimní, že opozice ten bod považuje za důležitý a chce ho důkladně projednat. Takže to říkám zcela vstřícně. 

Druhý aspekt, proč jsem vystoupil a proč vystupuji a proč jsem se do té rozpravy přihlásil a tam už tak vstřícný nebudu, že od některých, teď to řeknu zcela konkrétně, převážně, ne vždy, převážně v přednostních právech, nikoliv v těch řadových řečnících, jsem opravdu slyšel a poznamenal jsem si to ze stenozáznamu tolik silných slov o okrádání, o lžích, idiocie, lhaní a opravdu si dohledejte podobné termíny, proč považuji za důležité tady vystoupit na obhajobu konsolidačního balíčku. Takže jeden takový pozitivní vhled do naší debaty a jeden ne úplně pozitivní.

A teď už k těm mým šesti okruhům, pro které hájím konsolidační balíček. První důvod, a omlouvám se, že použiji jeden osobní příměr z Anglie, kde jsem měl tu čest na počátku tisíciletí pobývat. V Anglii, a je úplně jedno, jestli vládnou labouristé nebo konzervativci, tak v situaci, kdy tamější vláda přijde s jakýmkoli nosným bodem z té politické agendy, tak je velmi dobrým demokratickým zvykem, že opozice v tu danou dobu - jak říkám, je úplně jedno, jestli to jsou labouristi nebo konzervativci, kdo je na které straně - tak přinesou konkurenční protinávrh. Přinesou konkurenční protinávrh. A omlouvám se, od největší politické strany v této zemi, já si politických soupeřů vážím, hnutí ANO je největší politickou stranou v této zemi co do průběžných průzkumů veřejného mínění, co do politických výsledků, je největším klubem v této Sněmovně, tak já jsem bedlivě na základě některých i mediálních diskusí, které jsem s některými z vás vedl, se podíval na všechny dokumenty stínové vlády. Ke konsolidaci veřejných financí tam nemáte ani čárku.

Několikrát jsem slyšel argument: otevřete si, pane kolego, prohlášení naší stínové vlády. Prohlášení stínové vlády tam skutečně máte na vašich stránkách, to se dohledat dá, ale ke konsolidaci veřejných financí, k systematickému ucelenému návrhu, tam není ani čárka. Máte tam dvě věci, dva body. Máte tam znovuzavedení EET, ale přiznejme si, k EET žádná objektivní čísla, kolik je skutečný, prokazatelný fiskální dopad EET, tak žádné takové číslo neexistuje, ani vy ho neuvádíte ve svých zdrojích. A pak obecně uvádíte: konsolidovali bychom, a teď řeknu váš legitimní návrh nějakého tempa. Ale nástroje, konkrétní opatření, nemáte opravdu ani jedno. A co je horší, neexistuje žádný ucelený systematický návrh.

Tady si dovolím svoji první citaci. Nejsou to má slova, jsou to slova 17 odborníků, rozhodně je nelze nazvat provládní. Myslím, že všichni jsou apolitičtí, většinou za sebou mají úctyhodnou kariéru. Je to 17 odborníků sdružených v Národní ekonomické radě vlády, ta jména všichni znáte, rozhodně se nedají nazvat pravicoví nebo levicoví. Nejsou mezi nimi jenom ekonomové, je tam třeba sociolog Daniel Prokop, kterého by určitě nikdo z nás nenazval člověkem s pravicovým viděním světa. NERV ve svém oficiálním odsouhlaseném stanovisku ke konsolidačnímu balíčku mimo jiné uvádí, teď cituji: "NERV si není zároveň vědom existence jakéhokoli jiného, podobně detailního a kompaktního návrhu na konsolidaci, kterou by nabízel ve veřejném prostoru kdokoli jiný. Nemůže tak udělat komparaci s jinými alternativami."

Od dvacetičlenného poslaneckého klubu SPD jsem to skutečně nečekal, ale od sedmdesátidvoučlenného klubu největší politické strany v této zemi, hlavní opoziční síly, bych ten, a teď podtrhuji to slovo, kompaktní ucelený návrh čekal. Ničeho takového jsme se nedočkali. Já jsem spočítal - nerovná se to počtu načtených pozměňovacích návrhů - tady padlo od ctihodného předřečníka, věřím, že máme velmi korektní vztah i mimo pultík a mimo tento sál, od Patrika Nachera prostřednictvím paní předsedající, jsem zaznamenal slova: no vždyť my alternativy přinášíme v pozměňovacích návrzích.

Tak prosím vás, pojmenujme si pozměňovací návrhy jasně a stručně. V systému je nahraných dohromady, spočítal jsem to na jednotky, 133 sněmovních dokumentů v sekci pozměňovací návrhy k tomuto sněmovnímu tisku. Z toho tam je do pěti pozměňovacích návrhů koaličních, to znamená zaokrouhluji, necelých 130 opozičních pozměňovacích návrhů. A omlouvám se, já dokážu lidsky porozumět každému jednotlivému pozměňovacímu návrhu, ale opravdu si myslíme, že pozměňovací návrhy typu přesun řezaných květin, přesun minerální vody do jiné sazby DPH jsou opravdu tou alternativou k nápravě, a já neříkám katastrofického stavu.

Nikdy jsem to nepoužil, nejsme Řecko, ale jsou opravdu tou alternativou, tou systémovou alternativou k nápravě stavu nebo k otočení nedobrého stavu a nedobrého trendu českých veřejných financí? Odpovězte si na to opravdu odpovědně a sami pro sebe pravdivě. Troufám si říct, vypíchl jsem teď dva, mohl bych takto pokračovat. Kolegyně Mračková Vildumetzová zase prostřednictvím paní předsedající - návrh na zvýšení RUDu pro kraje 8 miliard korun. Takto bych mohl pokračovat. Já těm jednotlivým návrhům rozumím, ale jsou to jednotlivé návrhy a ve svém souhrnu rozhodně nejsou alternativou pro konsolidaci českých veřejných financí To je ten první okruh bodů, který jsem chtěl zmínit.

Druhý okruh bodů. Vláda určitě nedostala jedničku s hvězdičkou podtrženou za konsolidační balíček od ekonomických odborníků, to určitě nedostala. Ale v čem se opravdu dominantní většina 90 % ekonomických odborníků naší země shoduje, je to, že existuje debata o tom, jestli každé jednotlivé z 54 opatření, ze kterých se konsolidační balíček věcně skládá, je dobré, jestli je parametricky dobře nastavené nebo není. O jednotlivých opatřeních určitě může existovat a existuje ve veřejném prostoru, v odborné akademické sféře, v odborné praktické podnikatelské sféře, legitimní debata, ale to, v čem se shodují naprosto všechny odborné instituce - tady za chviličku zase použiju citaci, abych opravdu ty zdroje uváděl zcela přesně a objektivně - tak všechny kapacity, odborné kapacity v naší zemi se shodují, že konsolidační balíček jako celek je krok správným směrem. Většinou všechny odborné kapacity naopak dodávají, že vláda a všechny budoucí vlády by měly jít v úsilí o konsolidaci mnohem dál. Použiju teď ty slíbené citace, ať jsem zcela přesný. Národní ekonomická rada vlády, 19. 5. 2023, stanovisko NERV k vládnímu konsolidačnímu balíčku. Je to těch 17 respektovaných apolitických odborníků, nejen ekonomů, ale třeba i sociologů: "NERV oceňuje snahu vlády přistoupit po několikaměsíčních přípravách a náročném hledání shody k ozdravení veřejných financí. NERV oceňuje, že řada návrhů NERV ze sady opatření představených vládě v loňském roce se do konečné verze balíčku dostala. Výsledný kompromisní balíček je akceptovatelnou kombinací opatření, která pomůže veřejným financím a neohrozí svou kalibrací křehké oživení české ekonomiky." Tolik NERV.

Další z dobrých hlídacích psů v tom dobrém slova smyslu, další institucí, která hlídá české veřejné finance, jiná než NERV, Národní rozpočtová rada: "Budou-li navržené rozpočtové a penzijní úpravy beze zbytku realizovány, může dojít k obratu nepříznivých trendů a k oddálení nárazu na dluhovou brzdu na začátek příští dekády." Stanovisko Národní rozpočtové rady a tisková zpráva velmi čerstvá, sedm dnů stará, z 21. září 2023. Tolik snad k názorům respektovaných odborníků.

Za třetí. Pokusím se vyvrátit - já samozřejmě vám to nemohu nijak vkládat do úst, vnímám to, že každý z nás i tady na plénu Poslanecké sněmovny musíme "odehrát" naši politickou agendu - takže se jenom pokusím vyvrátit, nijak vám to neberu, vaši, a teď směřuji k opozici, jako mantru opakovaný pojem "daňový balíček". Samozřejmě vaše mantra o daňovém balíčku není pravdivá, vy to dobře víte, a hned to teď odůvodním.

Příjmy státního rozpočtu dominantně tvořené příjmy z daní, nejen z daní, jsou primárně otázkou změn legislativy. Proto také v současném, nebo v teď projednávaném sněmovním tisku projednáváme primárně změny daňových předpisů. Významnější strana - použiji za chviličku ta konkrétní čísla, významnější strana konsolidačního balíčku, a proto pevně stojím za pojmem konsolidační, a nemáte pravdu v tom, že by to byl daňový balíček, to znamená, otázka výdajů, je otázka státního rozpočtu. Všichni to dobře víte. Státní rozpočet podle zákona se připravuje v konkrétních termínech. Do 31. 8. bylo povinností Ministerstva financí předložit návrh státního rozpočtu, do konce září je povinností, zákonnou povinností české vlády předložit návrh státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně. Dnes vláda v rámci svého zasedání státní rozpočet schvaluje, a opatření na výdajové straně, která jsou legitimně v té podobě exekutivní, to znamená, v podobně návrhu státního rozpočtu - každý v této zemi se dnes bude moci přesvědči, že opatření na výdajové straně budou ze strany naší vlády naplněna. Ten poměr mezi v konsolidačním balíčku a v rámci konsolidačního balíčku, nikoli daňového balíčku, mezi novými příjmy a úsporami na straně výdajů samozřejmě znáte, ten poměr je jiný v roce 2024, jiný v roce 2025, tak jak postupně budou nabývat účinnosti jednotlivá opatření z konsolidačního balíčku, ten poměr i pro veřejnost tak, aby veřejnost byla přesvědčena o tom, že nemáte pravdu s pojmem daňový balíček, 66 ku 34 procentům v roce 2024, 53 ku 47 procentům v roce 2025, poměr úspor ve výdajích a nových příjmů. To znamená, platí základní teze, že v balíčku jsou významnějším aspektem a významnější stranou úspory ve výdajích tohoto státu, čemuž bychom měli tleskat všichni.

Čtvrtý okruh mých argumentů - proč konsolidační balíček. Dalo by se o tom mluvit hodně dlouho. Já se to pokusím zase shrnout, tenhleten můj blok do tří takových podbloků.

Za prvé, všichni dobře známe, můžeme se bavit o důvodech, těch důvodů, a neklesnu na to, že důvodů je vždycky víc, jsou objektivní a je to kombinace, já teď řeknu jenom ta tvrdá čísla, a těch příčin je vždycky víc, existovaly příčiny v minulosti typu covidu, existují příčiny v současnosti, mezinárodní situace, energie a tak dále, ale první důvod je ten, že nepochybně saldo rozpočtů vládních institucí v České republice, tak jak se v poslední době vyvíjelo, v posledních letech, tak prostě nebylo udržitelné do budoucnosti. Ta konkrétní časová řada, a do roku 2019 opravdu ta čísla takto hrozivá nebyla a možná nebylo nutno na ně takto reagovat, jako reaguje naše vláda konsolidačním balíčkem. Rok 2021, tady jenom kontextově podotýkám, že vláda, naše koaliční vláda nastoupila 17. prosince do úřadu, to znamená, rok 2021 je v zásadě rokem, za který rozpočtově odpovídá, to říkám neutrálně, předchozí vláda, nebo odpovídala předchozí vláda. Rok 2021, saldo veřejných rozpočtů, pokud se nepletu, 5,8 % HDP. Rok 2020. Rok 2021 - 5,1 % HDP. Rok 2022, za naší vlády, plně na naši odpovědnost, není to číslovka, nad kterou bychom jásali, 3,6 HDP. To znamená pokles zhruba o 1,5% bodu. V letošním roce, rok není fiskálně uzavřen, podle těch nejaktuálnějších prognóz MF, včetně světové prognózy, se budeme pohybovat někde v intervalu 3,4 až 3,6 % HDP. To znamená, jsou to nepochybně lepší číslovky než roky 2020 a 2021, téměř 6 %, 5,8 % a 5,1 % HDP. To znamená, tento trend, tato tvrdá čísla, a já vždycky budu tvrdit, že ta čísla měla víc příčin, tak tento trend prostě musíme otočit, a to je první, hlavní důvod, proč konsolidační balíček.

Druhý důvod, a je mi líto, že tato druhá nedílná součást úsilí o nápravu českých veřejných financí je také torpédována opozicí, jsou kroky, které v souhrnu tvoří důchodovou reformu. Já tady jenom uvedu zase tvrdá čísla, a nedá se oddělit konsolidace státního rozpočtu od důchodové reformy. Důchodový účet v letošním roce za prvních sedm měsíců je v deficitu cca 42 miliard korun. Já jsem si vytáhl čísla důchodového účtu, protože jsou evidována samostatně za roky 2000 až 2022, to znamená za 23 let. Tvrzení, že český důchodový systém nemá problém nebo není potřeba nic činit, neodpovídá faktům. Za těch 23 let byl 17krát v jednotlivých letech český důchodový systém v deficitu, 6krát byl v mírném přebytku, celkové záporné saldo za těch 23 let českého důchodového systému je zhruba minus 430 miliard korun. To je druhý důvod a je potřeba o konsolidačním balíčku mluvit v souvislosti s kroky v oblasti důchodů a penzí, proč je konsolidace českých veřejných financí nutná a nezbytná.

Třetí důvod, a na ten se občas zapomíná a já ho tady chci zdůraznit, přijímám názory, že se vždycky dá jít mnohem dál, ale já si cením vůbec té snahy, že jsme po té cestě vykročili, kromě těch prokazatelných fiskálních dopadů konsolidačního balíčku přináší konsolidační balíček to, k čemu bychom měli všichni společně směřovat napříč touto Sněmovnou, a to je zjednodušování našeho daňového systému. Já jsem někdy odpovídal sebekriticky ve vztahu k naší koalici, k naší vládě, politika je vždycky umění možného, že ani po konsolidačním balíčku se český daňový systém nestane Estonskem nebo podobnou progresivní zemí z pohledu jednoduchosti daňové soustavy, z pohledu jednoduchosti daňového systému. Ale to, že konsolidační balíček obsahuje celou sadu, a já uvedu zase konkrétní fakta, ať nemlátím jenom prázdnou slámu a fráze, takže obsahuje celou řadu konkrétních kroků ke zjednodušení daňového systému, je nepopiratelným objektivním faktem. Několik příkladů. Snížení sazeb DPH z 9 na 2 , ze 3 na 2. Proč 9 - omlouvám se za to přeřeknutí. Příkladem toho, jak jsme měli zaplevelený - zaplevelený, nestydím se za to slovo - daňový systém, bylo 9 sazeb, 9 různých variant sazeb DPH na pivo, na český národní nápoj. Považujete to, prosím vás, za normální stav? Já tedy ne.

Takže první ukázka zjednodušení daňového systému a daňové soustavy - snížení počtu sazeb DPH. Je tady kritizováno, a bylo tady kritizováno, debata je legitimní, rušení daňových výjimek. Zrušení 22 daňových výjimek rozhodně není malým krokem ke zjednodušení daňové soustavy a ke zjednodušení daňového systému. To, o čem se téměř nemluví, je to obsahem souhrnného pozměňovacího návrhu, je princip takzvané funkční měny pro podnikatele. Funkční měna pro podnikatele, to znamená, možnost vést účetnictví, možnost platit daně ve funkční měně, která převládá v hospodaření daného ekonomického subjektu, v eurech, v dolarech nebo v britských librách vedle koruny, je přece úžasným zjednodušujícím krokem pro podnikatelský sektor. Zmínka o tom téměř nebyla, tak třetí konkrétní ukázka, která nemá samozřejmě sama o sobě spojitost s úsilím o fiskální konsolidaci, ale je prokazatelným krokem ke zjednodušení a zpružnění daňového systému.

Pátý okruh argumentů - údajné nenaslouchání opozici, údajné nenaslouchání partnerům vlády ve veřejném prostoru. Já opravdu rád používám věci, které se stanou, skutečné příklady. Samozřejmě, a rozumím opozici v tom, že má pocit, že jejich názorů nebo jejich návrhů je zohledněno málo. Já tady mám vypsány čtyři příklady, kdy je nasloucháno ze strany vlády, a čtyři příklady podle mě je důkaz toho, že to není málo. Určitě by se jich našlo mnohem víc. Čtyři příklady, kdy vláda nějakým způsobem reflektuje veřejnou debatu. Z judikatury Ústavního soudu dobře víme, že i veřejná debata je součástí legislativního procesu. Čtyři příklady.

Několikrát kritizovaná daň z nemovitostí a související úpravy RUDu. Zástupci obcí, zástupci krajů to neradi slyší. Já jsem čtvrté volební období řadový zastupitel. Nikdy nechci kumulovat dvě neuvolněné funkce a cením si to, že jsem čtvrté volební období zastupitel v devadesátitisícovém statutárním městě Pardubice, a budu klidně mluvit proti tomu otevřenému dopisu primátorů, těch 20 nebo 22 - omlouvám se, že teď to přesně nevím - dopisu primátorů. (Doplnění z pléna.) Děkuju mnohokrát. Cca 20, ať se nedopustím nějaké nepravdy. Dohodu s vládou na nové podobě daně z nemovitostí odsouhlasily dvě profesní asociace obcí - Sdružení místních samospráv a Svaz měst a obcí. Dohromady - já jsem si dohledával členskou základnu - pokrývají zhruba 2 800 a 2 300 svých členů z řad obcí, to znamená zhruba 5 100 z cca 6 200 obcí v České republice. Zhruba 81 % obcí v České republice pokrývají tyto dvě profesní asociace.

A prosím vás, to, jestli jednotliví řadoví členové, jednotlivé řadové obce coby členové těchto dvou profesních asociací nejsou spokojeni s vyjednáváním jejich reprezentantů, tak se na mě nezlobte, to je vnitřní věc těchto dvou asociací. Pro mě jako pro koaličního poslance jsou tyto dvě asociace a jejich zvolení reprezentanti partnery pro vládu a vláda skutečně tuto dohodu s těmito reprezentanty udělala. První ukázka, která nenasvědčuje tezi některých opozičních poslanců o údajném nenaslouchání vlády veřejnému prostoru, reprezentantům ve veřejném prostoru.

Druhá otázka. Bylo tady několikrát zmiňováno stavební spoření? Kdyby tady byl, on je z pracovních důvodů omluven, ministr životního prostředí, já věřím, že by to třeba potvrdil jeho stranický kolega Marek Výborný, ministr zemědělství, tak určitě by ministr životního prostředí potvrdil, že nová funkce a nová podoba stavebního spoření je výsledkem dohody s aktéry v tom prostoru, to znamená, jak s poskytovateli stavebního spoření, to znamená se stavebními spořitelnami, tak s Ministerstvem životního prostředí tak, aby stavební spoření opravdu z pohledu své účelovosti, svého věcného zaměření naplňovalo ty principy, které Česká republika chce naplňovat v oblasti třeba nápravy stavu řeknu budov v České republice z pohledu zateplování, ekologických cílů atd. To znamená stavební spoření. Kolega Patrik Nacher tady kroutí hlavou, prostřednictvím paní předsedající. On o té dohodě určitě ví, protože se v tom sektoru také pohybuje, tak věřím, že tu dohodu nepopře.

Třetí dohoda - zaměstnanecké benefity. Třetí ukázka. Vláda naslouchala tripartitě, naslouchala a zaměstnanecké benefity, byť s tím omezením na polovinu průměrné mzdy, to znamená aktuálně někde částka přes 21 tisíc, tak zaměstnanecké benefity byly společným nejsilnějším požadavkem dalších dvou aktérů tripartity mimo vládu, to znamená odborů a zaměstnavatelů, a zaměstnanecké benefity a tomuto nejsilnějšímu apelu na tripartitě vláda vyhověla. Třetí ukázka.

Čtvrtá drobná ukázka, ať použiju úplně drobný řadový návrh, je akceptace pozměňovacímu návrhu kolegyně Zuzky Ožanové na digitalizaci pokut v blokovém řízení. Čtyři ukázky, dokázal bych jich vyjmenovat víc, které svědčí o tom, že teze o údajném nenaslouchání vlády aktérům ve veřejném prostoru, to není jenom opozice, to jsou skutečně aktéři ve veřejném prostoru, tak že tyto teze neplatí.

Já jsem nechtěl jít do detailů konsolidačního balíčku, chtěl jsem zmínit z mého pohledu tyto mnohem zásadnější věci. Vidím a vůbec se za to nestydím, předseda poslaneckého klubu Aleš Dufek, prostřednictvím paní předsedající, mě varoval, jsi jeden z mála teď v té řadě přihlášených koaličních poslanců. Vždycky nás vyzýváte k tomu, ať debatujeme, tak věřím, že jsem ve svém proslovu vůbec nikoho nijak neurazil, že jsem nepoužil jakýkoliv dehonestující výraz. Jsem rád, že mé vystoupení vyvolalo devět faktických poznámek. Debata dneska do dvou bude pokračovat, pokračovala by stejně i beze mě, bez mého vystoupení. Sám pro sebe jsem považoval za důležité vystoupit oprávněně, na základě tvrdých faktů, objektivních faktů na obhajobu konsolidačního balíčku.

Děkuju vám mnohokrát.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama