Mgr. Karel Novotný, MBA, LL.M.

  • BPP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,72. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

26.02.2012 16:00:23

Diskusní příspěvek ze zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 22.února 20

Diskusní příspěvek ze zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 22.února 20

Diskusní příspěvek ze zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 22.února 2012

Krajská rada je s velkým halasem napadána za stanovisko vůči Státní energetické koncepci z hlediska budoucího využití hnědého uhlí za současnými limity, následně za stanovisko k návrhu státní politiky životního prostředí. Důvodem podle kritiků je, že se nedrží schválené ZURky – Zásad územního rozvoje našeho kraje. Ona se v těchto situacích nemusí tímto dokumentem řídit.

Limity jsou v Zásadách územního rozvoje tzv. natvrdo, protože se jedná o územně plánovací dokument, který musí dodržovat příslušná usnesení vlády, Stavební zákon, který tento dokument definuje i prováděcí vyhlášku MMR č. 500/2006 Sb. Dle platné legislativy a prováděcích předpisů nemůže ZURka obsahovat varianty, proto tam zůstaly pouze limity.

Krajské zastupitelstvo i rada ale mohou dle svobodné demokratické vůle definovat postoje politického vedení kraje, k čemuž slouží strategické rozvojové dokumenty, stanoviska orgánů kraje či vyjádření politických představitelů.  Územní limity nemohou omezovat představitele kraje ve vyjadřování postojů ke strategiím rozvoje kraje do budoucna. Jako zastupitelé kraje si musíme uvědomovat všechny parametry budoucího vývoje kraje a řešit komplexně problémy našich občanů.

23. června 2010 krajské zastupitelstvo schválilo  Aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje. Vedle Liberce jsme jediným krajem, který má takovýto dokument a jsme dáváni za příklad ostatním krajům. Na stranách 16 a 17 se definovalo, že při splnění definovaných podmínek souhlasí kraj s prolomením limitů těžby uhlí. Rozvojový dokument státu, schválený také vládním usnesením jako limity, Politika územního rozvoje z roku 2008 tento krok také připouští, Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR z ledna 2010 tento problém řeší také.

Rád bych oponentům doporučil následující, pokud chtějí kritizovat krajskou radu či případně kroky našeho zastupitelstva a samozřejmě krajského úřadu, nastudujte si příslušnou legislativu, krajské i státní dokumenty, a teprve potom zkuste kritizovat. Ale půjde Vám to hůře, protože vedení kraje má velkou oporu v kvalitních úřednících a chová se zodpovědně v rámci mantinelů daných legislativou. Pokud došlo k porušení zákonů, tak by to už bylo řečeno, ale ono se jen křičí, ale právní argumenty chybí.

Problém je v tom, že pak už to není tak mediálně zajímavé, je to příliš korektní a hůře se sbírají body.

Diskusní příspěvek na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 22.února 2012.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama