Mgr. Karel Novotný, MBA, LL.M.

  • BPP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,72. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19. 2. 2012 7:20:50

Odpověď na otevřený dopis místostarosty města Horního Jiřetína

Odpověď na otevřený dopis místostarosty města Horního Jiřetína

Odpověď na otevřený dopis místostarosty města Horního Jiřetína

Věc:  Odpověď na otevřený dopis místostarosty města Horního Jiřetína,  Ing. Vladimíra Buřta náměstkovi hejtmanky Arno Fišerovi a členům Zastupitelstva Ústeckého kraje

Vážený pane místostarosto,

reaguji tímto na Váš otevřený dopis ze dne 22. 12.2011, který byl následně otištěn 28. 12. 2011 v denním tisku v rámci dopisů čtenářů.

Předem si dovoluji uvést, že mě velice mrzí Vaše snaha mystifikovat občany našeho kraje a úmyslně vnášet do korektní diskuse o rozvoji státu a kraje matoucí vyjádření. Zjevným cílem je manipulovat s občany, kteří se detailně nevyznají v legislativě a platných dokumentech, ať již celostátních či krajských. Vytrvale všemi prostředky uplatňujete zájmy stále se menšící skupiny obyvatel.

Ano, je pravdou, že náměstkem Pavlem Koudou a následně radou Ústeckého kraje byla v řádném připomínkovém řízení podpořena varianta A2 návrhu Státní energetické koncepce České republiky, ve které překročení ekologických limitů těžby hnědého uhlí není předpokládáno před rokem 2014, jinak však není omezováno.

Tento krok je však pouze stanoviskem oprávněného politického orgánu Ústeckého kraje k návrhu strategického dokumentu našeho státu.  Nic víc, ale také nic míň. Kraj se standardně vyjadřuje v rámci připomínkových řízení ke státním dokumentům, a je zcela logické, že si krajská rada vybrala k doporučení takovou variantu, která dle jejího nejlepšího svědomí a přesvědčení (v rámci demokratického hlasování definováno výraznou většinou) je nejlepší volbou pro budoucnost kraje a státu jako celku.

„Rada kraje podmiňuje souhlas se záměrem odblokovat zásoby hnědého uhlí za územními limity v lokalitách ČSA a Bílina vyřešením všech střetů zájmů mezi těžebními společnostmi a vlastníky nemovitostí i všemi dalšími zainteresovanými subjekty,“ řekla hejtmanka ústeckého kraje Jana Vaňhová již 22. 10. 2009 jako část komentáře k mimořádnému jednání krajské rady ústeckého kraje k připravované Státní energetické koncepci.  Současný postoj vedení kraje není tedy ničím novým!

Rozhodně se ohrazuji proti tvrzení, že prolomení limitů bylo krajem požadováno. Kraj pouze volil z navrhovaných variant. Určitě si všichni plně uvědomujeme, že problematika územních limitů a jejich případné prolomení je složitý proces, politicky i občansky velmi citlivý, a k jako takovému k němu vedení Ústeckého kraje přistupuje.

Váš výrok, pane místostarosto, tvrdící, že by se těžba při zrušení limitů dostala  až 500 metrů k nejbližším domům Litvínova se nezakládá na pravdě!  I kdyby došlo ke zrušení územních limitů, proběhlo kladné referendum a došlo k úpravě Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, jakožto zastřešujícího územně plánovacího dokumentu našeho kraje, je zde ještě klíčový proces EIA. Ten posoudí dopad posuzovaného záměru na životní prostředí a dle potřeby navrhne opatření, která negativní dopad na dotčené území minimalizují.

Pane místostarosto, matete a strašíte občany nejen Horního Jiřetína  a Litvínova, ale i celého Ústeckého kraje. O rozsahu budoucí těžby ještě nikdo nerozhodl! A Vy to víte!

Nejen občané, ale bohužel i mnozí zastupitelé a dokonce i radní (ba i bývalý hejtman) si pletou dokumenty našeho kraje a jejich závaznost při různých krocích či vyjádřeních zastupitelstva, rady či jednotlivých politických představitelů.

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, zpracované, projednané a schválené v souladu se Stavebním zákonem, mají zapracované v textu i mapových přílohách územní limity. Povinně.  Je tomu tak proto, že limity platí dle příslušných vládních usnesení.  Tento druh územně plánovacího dokumentu bohužel dle platné prováděcí vyhlášky nemůže obsahovat variantní řešení územního plánování v kraji.

Varianty rozvoje, včetně možnosti prolomení limitů těžby však obsahuje Politika územního rozvoje ČR z roku 2004 i 2008. To je ale pro Vás nevhodný dokument, že pane místostarosto. Je to také dokument schválený vládním usnesením! (Ty naše vlády jsou ale schizofrenní.)  Je to strategický dokument, řešící budoucnost naší země, ne pouze to, co Vám možná stačí teď.

(Navíc si dovoluji tak trochu pod čarou připomenout, že i předseda současné vlády 29. 3. 2011 připustil, že územní limity jsou protiprávní. Citace: "Vláda se zavázala, že neprolomí limity těžby uhlí. Pravdou však je, že tyto limity nemají žádnou oporu v českém právním řádu.“)

 Státní energetická koncepce je také vládním strategickým dokumentem. Zastupitelstvo Ústeckého kraje je oprávněno ve svých strategických a rozvojových dokumentech a případně ve stanoviscích definovat názor nezávislý na stanovisku vlády, prostě z pohledu politického názoru demokratické většiny vedení kraje, tudíž i nezávisle na územně plánovacím dokumentu kraje (ZÚR). Územně plánovací dokument musí respektovat aktuálně platná usnesení vlády a platnou legislativu. Krajští politici se však musí dívat i dopředu a předpokládat další vývoj kraje. Nechávají proto zpracovávat strategické a rozvojové dokumenty.

 Jedním z nich je Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje, která byla schválena krajským zastupitelstvem 23. června 2010. Doporučujeme Vám přečíst si zejména strany 16 a 17. Tento dokument je zveřejněn trvale na webu kraje a už vůbec neříká, že limity těžby uhlí jsou nepřekročitelné hranice.  Tento pojem převzalo zadání ZÚR z důvodové zprávy vládního usnesení o limitech v roce 1991 jako citaci, avšak i tento dokument předpokládal přehodnocení limitů do roku 2005. Ale to všechno přece víte, nebo ne?

Krajské zastupitelstvo i rada ale mohou dle svobodné demokraticky vyjádřené vůle definovat postoje politického vedení kraje, k čemuž slouží strategické rozvojové dokumenty, stanoviska orgánů kraje či vyjádření politických představitelů.  Územní limity nemohou omezovat představitele kraje ve vyjadřování postojů ke strategiím rozvoje kraje do budoucna. Jako zodpovědní krajští zastupitelé si musíme uvědomovat všechny možné parametry a varianty budoucího vývoje kraje a řešit komplexně současné i budoucí problémy našich občanů.

Rád bych oponentům doporučil následující, pokud chcete kritizovat krajskou radu, (případně kroky našeho zastupitelstva a samozřejmě krajského úřadu), nastudujte si příslušnou legislativu, krajské i státní dokumenty, a teprve potom zkuste kritizovat. Ale půjde Vám to hůře, protože vedení kraje má významnou oporu v kvalitních úřednících a chová se striktně dle platné legislativy.

Problém je v tom, že pak už to není tak mediálně zajímavé, vysvětlovat občanům kompletně, jak to je právně správně, to už není pro Vás, pane místostarosto, zajímavé.

Vytrháváte výroky z kontextu, měníte slovesa (požadoval místo doporučil), pletete územně plánovací a rozvojové dokumenty dohromady. Prostě uvádíte občany vědomě v omyl.

Nakonec – pane místostarosto, víte dobře, že rozhodnutí leží v rukou vlády České republiky, tedy na ní se obracejte.

Proto tvrdíme ještě jednou, pane místostarosto, omluvte se.

Mgr. Karel Novotný MBA

Člen Zastupitelstva Ústeckého kraje (ČSSD)

Náměstek primátora statutárního města Mostu

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama