Mgr. Karel Novotný, MBA, LL.M.

  • BPP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,72. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

08.01.2013 9:49:07 - Kryštof

Hospodaření města

Můžete mi prosím sdělit, město Most, jak je na tom se zadlužeností? Děkuji

Odpověď

24.01.2013 12:06:13 - Mgr. Karel Novotný, MBA, LL.M.

Jedním z ukazatelů rizikového hospodaření měst, obcí a krajů je tzv. "UKAZATEL RIZIKOVÉHO HOSPODAŘENÍ", což je náhled na to, jak si obce stojí například v dluhové službě. Znamená to, že za obce s rizikovým hospodařením jsou považovány ty, jejichž podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům je vyšší než 25% včetně a zároveň ukazatel běžné likvidity bude v intervalu 0 až 1.

Podíváme-li se na město Most, tak poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům je na úrovni 6% a běžná likvidita je v hodnotě 2,97%

Ve srovnání s dalšími městy Ústeckého kraje a např. Liberce je to takto.

Liberec poměr cizích zdrojů a celkových aktiv je na úrovni 25,3% a běžná likvidita je na hodnotě 1,19.

Ústí nad Labem - poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům je 28,88%, tedy již nad úrovní 25%, běžná likvidita je 2,49.

Chomutov je na tom také hůř než Most - poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům je 6,74% a běžná likvidita 2,26. Děčín má poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům a úrovni 18,24% a běžnou likviditu 1,24.

A v neposlední řadě například Teplice jsou na tom velmi podobně jako Most, kdy je poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům na úrovni 6,3% a běžná likvidita je na hodnotě 2,63.

Z těchto čísel plyne jednoznačná a argumentační skutečnost, že si město Most nepočíná vůbec špatně ve srovnání s dalšími velkými městy severních Čech.

Domnívám se, že problém naplněnosti rozpočtu měst a obcí, nakonec i krajů je v tom, co česká vláda předepisuje za "lék". Neustálé zvyšování daní a daňovou nestabilitu nepovažuji za přínos pro občany této republiky a pro optimální výběr daní a jejich přerozdělování. Domnívám se, že v ekonomice neplatí úměra chemie, že dvě deci zvýšení daní, rovná se dvě deci nově vybraných daní, ekonomika má prostě jiná kritéria než chemie či fyzika. Proto také klesá a bude klesat výběr DPH v roce příštím. A pokud bude narůstat nezaměstnanost v našem regionu, např. v důsledku nepokračování těžby hnědého uhlí, bude to mít dopad na další příjmové složky v rámci přerozdělování sdílených daní.

Proto se domnívám, že nejlepší by bylo daně aspoň na pět let zafixovat v sazbách roku 2012 a nesahat na ně.