Mgr. Karel Novotný, MBA, LL.M.

  • BPP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,72. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

17.09.2012 20:29:54 - Sněhulák

Rozvoj ústeckého regionu

Pane Novotný, vedle pozice náměstka primátora města Mostu jste velmi aktivním poslancem krajského zastupitelstva. Je o Vás známo, že vedle oblasti ekonomiky a financí se aktivně zabýváte tvorbou podmínek pro rozvoj Ústeckého regionu a v souvislosti s tím aktivně vystupujete v médiích, píšete do médií. V čem vidíte základní úkoly kraje v této oblasti? Děkuji a hezký večer

Odpověď

19.09.2012 9:53:31 - Mgr. Karel Novotný, MBA, LL.M.

  Náš kraj si v souladu se stavebním zákonem pořídil novou územně plánovací dokumentaci. Nevýhodou těchto tzv. zásad územního rozvoje kraje je skutečnost, že tento dokument dle platné legislativy nesmí být variantní a musí bohužel ctít i nesmyslná usnesení vlády našeho státu. Proto si musí náš kraj možnosti budoucího rozvoje řešit variantně v územně analytických podkladech, v koncepcích strategického rozvoje a v rozvojových studiích, které budou řešit nejproblematičtější regiony.

     V těchto dokumentech je třeba definovat a popsat nejen existující a budoucí problémy, ale zároveň definovat možná řešení a ta důsledně prosazovat na ministerstvech, v parlamentu a v připomínkových řízeních strategií a politik státu. Jako příklady si dovoluji uvést pro Mostecko klíčové dokumenty, Státní energetickou koncepci a Státní politiku životního prostředí.

     V neposledku, všichni skutečně odpovědní politici na všech úrovních od regionu, kraje, státu, zvoleni za náš kraj, by měli především dbát na to, aby lidé v tomto regionu měli dostatek pracovních příležitostí a aby měli práci a za tu práci, aby měli slušnou mzdu.