Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

  • ČSSD
  • Středočeský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,17. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22.04.2021 12:27:00

Již tři termíny návratu žáků do škol nebyly postupně splněny

Již tři termíny návratu žáků do škol nebyly postupně splněny

Projev na 98. schůzi Poslanecké sněmovny 22. dubna 2021 k návratu žáků do škol

 Děkuji, pane předsedající.

Za poslanecký klub sociální demokracie se připojuji ke svému předřečníkovi. Máme shodný návrh na zařazení námi zařazeného (správně: navrženého) bodu Maturity 2021 na dnešní den na hodinu, která byla uvedena, takže také toto podporujeme. Nicméně vzhledem k tomu, že o to usilujeme jako poslanecký klub celý týden marně, tak zároveň využívám příležitosti k bližšímu odůvodnění tohoto bodu. To, že většina odborných škol neupravila praktické části maturit, anebo neposunula je, zároveň jsme neobnovili praxe podle několika plánů a tyto praktické části maturit odstartovaly, to už víte, nicméně dovolte mi, abych avizovala, jaké usnesení budeme navrhovat, aby je Sněmovna schválila.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby vzhledem ke skutečnosti, že praktická výuka na středních školách bude i v omezeném režimu zahájena až 26. dubna 2021, dále vzhledem k tomu, že nebyly postupně splněny již tři termíny návratu žáků maturitních ročníků a závěrečných ročníků do prezenční výuky s přihlédnutím k faktu, že z informací poskytnutých dne 14. dubna v Poslanecké sněmovně ministrem zdravotnictví profesorem Petrem Arenbergerem vyplynulo, že v danou chvíli není jasné, kdy a zda vůbec bude prezenční výuka na středních školách obnovena, a při vědomí závažných zpráv o negativních dopadech současné situace na psychiku žáků a studentů uložila Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky: za prvé zajistit dodatečnou úpravu praktické části maturit a dostatečné množství opravných termínů ve školním roce 2020/2021 v návaznosti na přijímací řízení na vysoké školy, za druhé neprodleně zahájit legislativní práce na přípravě novelizace zákona číslo 561/2004 Sb., školský zákon, v tom smyslu, aby bylo možné na základě volby žáka jako alternativu maturitních zkoušek v odůvodněných případech využít hodnocení průměrných známek, za třetí předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zevrubnou zprávu o připravovaných opatřeních Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a spolupracujících institucí směřujících k vyrovnání dopadu pandemie na vzdělávání dětí, žáků a studentů, a to včetně finančního zajištění těchto opatření. Samozřejmě náš poslanecký klub dal tento návrh usnesení všem poslaneckým klubům k dispozici a pokračujeme v politických jednáních v kuloárech se všemi experty politických stran v oblasti vzdělávání.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama