Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

  • ČSSD
  • Středočeský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,17. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22. 1. 2021 17:33:00

Nikdo nebrání tomu, aby odborníci vstupovali do škol

Nikdo nebrání tomu, aby odborníci vstupovali do škol

Projev na 79. schůzi Poslanecké sněmovny 22. ledna 2021 k zákonu o pedagogických pracovnících

 Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážený pane ministře,

dovolte mi, abych se v rámci třetího čtení vyjádřila k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům, které pokládám za důležité, nebo které jsem spolu s ostatními kolegy podala. Nejprve zareaguji na obecnou rozpravu, která je dnes vedena. Osobně mám pocit, že v případě té bitvy slov o kvalifikovanost a nekvalifikovanost učitelů se míchá strašně moc věcí dohromady, jablka s hruškami a někdo tam přimíchá i citrony a pomeranče. Také je důležité říct, a myslím, že i ti kolegové, kteří nejsou členy nebo členkami školského výboru vidí, že onu nekvalifikovanost, kterou novela zákona o pedagogických pracovnících umožňuje podle návrhu, vnímá každý jinak. Zkrátka každý jinak si vykládá, co vlastně bude znamenat její schválení. Ani toto samozřejmě není dobrá zpráva. Já bych chtěla poděkovat odborné veřejnosti, ale také skupinám učitelů i ředitelů, odborným asociacím, kteří se na nás obracejí a dávají nám informace, argumenty týkající se právě tohoto tématu kvalifikovanosti nebo nekvalifikovanosti. Já bych opravdu z praktického pohledu chtěla poprosit, aby před hlasováním v třetím čtení opravdu zaznělo stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k § 9a a konkrétně tedy k větě: Může ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele, to jsou různé varianty, za splněný na dobu nejdéle tří let ode dne, kdy tuto pedagogickou činnost začal vykonávat. Takže ředitel může uznat nekvalifikovaného za kvalifikovaného, a to na dobu nejdéle tří let ode dne, kdy tuto pedagogickou činnost začal vykonávat. Nic dalšího tam není. A já si osobně myslím, že tohle je ten důvod, který možná vede k těm argumentačním bitvám, obavám a strachům, co vlastně budeme jako poslanci a poslankyně schvalovat. Nejsou to nějaké osobní strachy konkrétního poslance nebo poslankyně, dokonce bych řekla ani žádné konkrétní politické strany, ale je to shoda široké odborné veřejnosti. A z tohoto důvodu si myslím, že před hlasováním v třetím čtení bychom si tohle měli vyjasnit a myslím si, že to je poctivé.

Druhá věc, která v obecné rozpravě zaznívala, a já už jsem na to upozorňovala v rámci druhého čtení, takže jenom stručně, kolegové. Není pravda, že Česká republika na svém celém území řeší nějaký skandální nedostatek kvalifikovaných učitelů a učitelek. Na to jsou tvrdá data, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je má, já je nebudu opakovat, zmiňovala jsem je ve druhém čtení. A tato tvrdá data ukazují, že jsou to procenta, opravdu jednotky procent u několika krajů. To samozřejmě neznamená, že bychom se touto situací neměli zabývat. Měli, ale rozhodně ne tak, že snížíme standard kvalifikovanosti a kvality učitelské profese a tím vzdělávání našich dětí na celém území republiky. Naopak bychom měli podpořit všechny kroky pro to, aby v těch jednotlivých regionech tento problém byl odstraněn, ať podporou například dílčími bonusy, a tuto kompetenci ředitelé škol samozřejmě mají, i zřizovatelé, bylo to tady zmiňováno, na nábor kvalifikovaných učitelů do těch regionů, ať dalšími pobídkami, které řada škol dnes dělá, například podporou zajištění bydlení, pokud jsou absolventi vzdáleni z jiných regionů, protože je pravdou, a to uznávám, že samozřejmě ne každý region má "svou" blízkou pedagogickou fakultu. Ale tyto možnosti jsou, ředitelé a zřizovatelé, ti osvícení, je využívají a myslím si, že tím pádem není důvodu snižovat požadavky na kvalifikovanost učitelů.

Problém je i načasování, kdy tuto debatu o kvalifikovanosti učitelů vedeme, protože nejenom inkluzivní vzdělávání, jak to tady padlo v několika příspěvcích, ale zejména doba dopadu covid-19 do našeho vzdělávacího systému, a nejenom nyní, ale i následně, kdy se budeme muset vypořádávat s dopady na vzdělávání našich dětí, naopak bude vyžadovat vysokou, tu nejvyšší kvalifikovanost učitelek a učitelů. To, že tímto způsobem jdou ostatní zahraniční úpravy i země, tady také padlo.

Chtěla bych říct, že v případě, kdy se odkazujeme na ředitele a ředitelky škol, že oni napříště, a to tady padá, byť si myslím, že ten zákon to úplně tak neříká, ale zjevně si to většina lidí takto vykládá, že bude na řediteli, zda tedy je ten učitel nebo učitelka kvalifikován nebo nekvalifikován, tak tady chci jenom upozornit na to, že ředitel nemá ani v zákoně o pedagogických pracovnících, ani ve školském zákoně žádný přímý vliv na metodickou, pedagogickou a didaktickou činnost každého konkrétního učitele a učitelky, to znamená, vlastně na kvalitu vzdělávání dětí. Naopak metodika, didaktika a pedagogika jsou práva učitele, výslovně zakotvená ve školském zákonu a ředitel má pouze obecnou povinnost ve své manažerské funkci dbát na celkovou kvalitu vzdělávacího procesu. Takto to je podle práva a podle zákona. Takže upozorňuji na to proto, abychom se netvářili, že ředitelé a ředitelky za nás všechno vyřeší. My bychom si to ulehčili, jim bychom nechali v rukou černého Petra a potom bychom se mohli tvářit jako zákonodárci, že už nás to vlastně nezajímá, jak je to s tou kvalifikovaností učitelů a učitelek v Čechách. A to si myslím, že nikdo z nás, kolegové a kolegyně, nechce.

Naposledy, protože se to dost často opakuje, chci říct, že nikdo nebrání a nikdy nebránil tomu, aby odborníci, nikoliv pouze učitelé odborníci, ale i z jiných profesí nevstupovali do škol. Tyto možnosti máme, v rámci právních předpisů jsou využívány a logicky jsou využívány zejména tam, kde tyto odborníky potřebujeme, naopak z hlediska zajištění jejich dostatečné kvality i tempa inovací ve vzdělávání, a to jsou odborné předměty. A to ale v tuto chvíli už dávno probíhá.

Co se týká oborové odbornosti, tak chci jenom poznamenat, že samozřejmě tu má každý učitel nebo učitelka, ale vedle toho mají i další odbornosti z hlediska pedagogiky, didaktiky a metodiky, a to je ten problém, na který ukazujeme, jak ten nekvalifikovaný do budoucna tyto kompetence získá.

A chtěla bych říct, kolegové, kolegyně, že od roku 2015 jsme změnili profil učitelské profese, nastartovali nové kvalifikace, Národní akreditační úřad akredituje, všechny tyto kroky probíhají, posiluje se síť fakultních škol, absolventi se zvyšují významně o desítky procent, jejich vstupy do učitelského povolání, zkrátka funguje ten systém tak, jak byl nastaven. A ta obava je jednoduchá, že tento v podstatě zbytečný paragraf, toto dobré, co je odpracováváno, může ničit.

Tolik tedy k té obecné rozpravě a znovu jenom upozorňuji a prosím o tu odpověď před hlasováním ve třetím čtení, to znamená za splnění na dobu nejdéle tří let ode dne, kdy tuto pedagogickou činnost začal vykonávat, ta nová kompetence ředitele, kde jsou tedy ty záruky z hlediska doplnění kvalifikace, protože to zaznívalo veřejně po dobu dvou let a pravděpodobně to zaznívalo i v rámci projednávání vládou.

Naposledy bych vás chtěla, kolegové, kolegyně, požádat o podporu pozměňovacích návrhů, které se týkají třídního učitele, uvádějícího učitele a specializovaných činností. O třídních učitelích, třídnictví a uvádějících učitelích a adaptačním období tady bylo řečeno mnoho, takže to nebudu opakovat. To, že to je žádoucí, o tom nikdo nepochybuje, zakotvit tyto dvě věci. Ale na co jsme možná zapomněli, jsou metodici školní prevence. A chci jenom říct, že i tady na ty můj pozměňovací návrh pamatuje, a já bych vás chtěla moc poprosit, abyste to podpořili, protože nejenom dlouhodobě, ale nyní právě v důsledku COVID -19 a dopadů do vzdělávacího systému a návazně, kdy budeme muset různé rozdíly, které budou vznikat a nerovnosti odstraňovat a starosti, tuto profesi potřebujeme posílit. Metodici školní prevence na to dlouho čekají a já vás moc prosím, abyste je podpořili.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama