Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

  • ČSSD
  • Středočeský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,93. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15.12.2015 16:59:00

Rejstřík sportovních organizací a sportovců, který navrhujeme, by byl neveřejný

Rejstřík sportovních organizací a sportovců, který navrhujeme, by byl neveřejný

Projev na 36. schůzi Poslanecké sněmovny dne 15. 12. 2015 k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o podpoře sportu:

Zákon byl předložen v souladu s plánem legislativních prací vlády s tím, že podstatným prvkem navrhované právní úpravy je důraz na strategické řízení podpory sportu. Předkládaná novela přináší nové vymezení koncepčních dokumentů v oblasti sportu jak na celostátní úrovni tak na úrovni územní samosprávy. Na ústřední úrovni se nově stanoví obsahové oblasti, které jsou povinným předmětem plánu státní politiky ve sportu, nahrazujícího stávající koncepci. Plán obsahuje zejména cíle státní politiky, vymezení priorit a kritérií finanční podpory sportu ze státního rozpočtu, opatření proti nezákonnému ovlivňování sportovních výsledků a opatření v oblasti dvojí kariéry sportovců.

Návrh zákona zavádí novou povinnost krajů a obcí zajišťovat koncepční rozvoj sportu na svém území na základě strategických dokumentů. Všechny tyto koncepční dokumenty směřují i k zajištění efektivního vícezdrojového financování v oblasti sportu. Nově návrh také demonstrativně specifikuje oblasti, na než lze poskytnout podporu ze státního rozpočtu v oblasti sportu. Jde zejména o oblasti podpory sportovní reprezentace ČR, sportování mládeže nebo úspěšných reprezentantů ČR v olympijských hrách. Rovněž dle návrhu zákona lze poskytovat investiční podporu. Cílem tohoto zakotvení obsahových oblastí je zvýšení transparentnosti poskytování podpory sportu z veřejných prostředků.

Dále se navrhuje zřídit rejstřík sportovních organizací a sportovců, který by měl sloužit zejména jako zdroj objektivních informací pro nastavení efektivních politik státní podpory v oblasti sportu. Také navrhujeme zřízení Národní rady pro sport jako poradního orgánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Nová pravidla se navrhují rovněž pro oblast podpory významných sportovních akcí, u nichž je rozeznávána ještě kategorie významných sportovních akcí mimořádné důležitosti. Podpora významných sportovních akcí mimořádné důležitosti je vázána na souhlas vlády. Žádost o souhlas obsahuje požadavky na veřejné finance a také organizační, bezpečnostní, dopravní a další požadavky spojené s pořádáním těchto akcí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje přikázat návrh zákona k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu.

Současně bych ráda doplnila několik informací hned v úvodním slovu týkajících se onoho rejstříku sportovních organizací a sportovců. Jedná se o rejstřík sui generis, jehož správcem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zpracovatelem je také ministerstvo. Ověřuje pravdivost, úplnost a správnost. Neuvedení pravdivých údajů je správním deliktem. Je důležité z hlediska ochrany osobních údajů říct, že rejstřík je neveřejný.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout