Mgr. Lubomír Metnar

  • BPP
  • ministr obrany
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,38. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

17.06.2021 11:15:00

Certifikační proces není doposud dokončen

Certifikační proces není doposud dokončen

Projev na 104. schůzi Poslanecké sněmovny 17. června 2021 – odpověď na interpelaci poslance Filipa k nákupu cvičných letounů

 Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

dovolte mi, abych zareagoval na tuto interpelaci, a chtěl bych na úvod říci, že státní podnik LOM oslovil již v roce 2017 společnost AERO Vodochody s prvotním zájmem o koupi nově vyvíjejícího se cvičného letounu L-39NG, a to v návaznosti na plánovanou obměnu letecké techniky určené pro výcvik pilotů v Centru leteckého výcviku Pardubice. Jedná se zejména o zajištění výcviku pilotů Armády České republiky, který je jedním ze strategických úkolů našeho státního podniku, protože někdy v roce 2004 tato činnost byla od armády outsourcována právě ke zmiňovanému podniku LOM Praha. Od té doby, od toho roku 2017, kdy započala ta jednání, vedl státní podnik kontinuální jednání se společností AERO Vodochody k návrhům ke smluvním podmínkám a související průmyslové spolupráci s vazbou na průběh certifikačního procesu, který doposud pro armádu, a to zdůrazňuji, není dokončen, tak jak to ukládají české předpisy a standardy. V průběhu minulého roku již toto jednání bylo ve fázi, kdy se precizovaly konkrétní smluvní podmínky včetně cenových parametrů a jejich znaleckého ověřování.

Rád bych v této souvislosti poznamenal, že platební podmínky na nákup letounů již byly mezi LOM Praha a společností AERO Vodochody bez jakéhokoliv sporu dohodnuty v modelu úhrady kupní ceny s dodáním letounu. Profinancování kontraktu ze strany LOM Praha tak bylo připraveno formou úvěrového financování, protože - rovněž bych chtěl zdůraznit - nakupuje státní podnik LOM, ne resort Ministerstva obrany.

V současné uzavřené nebo připravované víceleté smlouvě na ten výcvik byla také uzavřena smlouva, která byla se státním podnikem LOM a Ministerstvem obrany prodloužena. Pro účely konečného ověření ceny byla společnost Aero Vodochody oslovena k potvrzení této ceny a vyjednaných parametrů kontraktu, avšak počátkem března letošního roku LOM obdržel oficiální informaci, že nabídka od Aero Vodochody již neplatí a byla značným způsobem modifikována. Společnost Aero Vodochody informovala zejména o navýšení ceny a změně platebních podmínek.

V reakci na obdržené informace se nové vedení - protože jsem s některými kroky, což by přímo nesouviselo s tímto kontraktem, ale změnil jsem vedení ve státním podniku LOM - uskutečnilo další jednání se zástupci Aero Vodochody a po několika vzájemných jednáních, které vedly k dohodě o společném postupu nejen v oblasti vývoje a následného zavádění L39 NG do výcviku do toho zmiňovaného Centra leteckého výcviku v Pardubicích, došli k závěru, kdy ten závěr je, že se pokračuje v tomto vyjednávání. Dokonce je teď před podpisem uzavření s Aero Vodochody a LOM strategického memoranda, nebo respektive memoranda o strategické spolupráci a poskytnutí zdrojů ze strany LOM a Aero Vodochody. Takže došlo opravdu ke změně této spolupráce mezi těmito dvěma subjekty a to nejenom, řekněme, na té odborné úrovni, ale i na té vzájemné spolupráci.

Došlo k narovnání i z hlediska, co se týče spolupráce oprava podílu domácího průmyslu, který v oblasti opravy motorů a dalších komponentů s Aero Vodochody bude spolupracovat s LOM, kdy tato činnost se děla v minulosti v zahraničí.

Takže ze mě tak, jak jsme se domluvili s tím podnikem, respektive LOM jak se domluvil s podnikem Aero Vodochody. Tato zakázka pokračuje po dokončení opravdu těch certifikačních věcí. Ministerstvo obrany má zájem pořídit tyto čtyři nové výcvikové letouny pro zajištění výcviku pilotů Armády České republiky a dalších. Samozřejmě dalších pilotů ze zahraničí tak, jak to bylo.

Ještě bych tedy uvedl, že co se týče nákupu a zajištění servisu tak, jak to bylo v té interpelaci k pořízení toho systému H1 Bell. Ministerstvo počítá s deklarovaným zapojením českého průmyslu do tohoto přezbrojení, nevyjímaje ani státní podnik LOM, jak v oblasti výcviku, tak i v oblasti zajištění komplexní podpory životního cyklu vrtulníků toho systému, jak jsem v minulosti informoval, H1 Venom a Viper.

Aktuálně jsou činěny ze strany Ministerstva obrany kroky ke státnímu podniku a státní podnik připravuje s jednotlivými útvary Ministerstva obrany vybudování střediska pro letecký simulovaný výcvik, kde bude LOM následně provozovat s předpokládaným následným spuštěním první čtvrtletí roku 2023. Současně probíhá i příprava k vybudování servisního střediska pro vyšší stupeň údržby zmiňovaných vrtulníků, které budou provozovány Armádou České republiky, včetně logistické základny. Obě střediska budou podle plánu vybudovány na letecké základně v Náměšti nad Oslavou.

Zároveň bych se ještě vyjádřil k informaci, že rezort obrany neplatí zálohy jenom do zahraničí tak, jak to bylo zmiňováno. Za mého působení bylo do letošního března vyplaceno českým firmám více jak 7,8 miliard korun a to konkrétně u 29 zakázek. V porovnání to, co jde do zahraničí, tak do zahraničí bylo pouze u 22 zakázek vyplaceno, takže daleko méně, než českým firmám.

Je třeba zdůraznit, nelze vyplatit zálohu, ať už je to zahraniční nebo český subjekt, český dodavatel, pokud podle pravidel a zákona není zajištěna ekonomická výhodnost. Takže opět neplatí to, že by Ministerstvo obrany neposkytovalo zálohy subjektům českého obranného průmyslu a je to lehce dohledatelné, protože vše je v registru smluv, které Ministerstvo obrany uzavírá.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama