Mgr. Lubomír Metnar

  • BPP
  • ministr obrany
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,32. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

29. 4. 2020 22:41:00

Investice do vyzbrojovacích projektů by mohly pomoci znovu nastartovat ekonomiku

Investice do vyzbrojovacích projektů by mohly pomoci znovu nastartovat ekonomiku

Projev na 21. schůzi Senátu dne 29. 4. 202, úpravy státního rozpočtu, boj s pandemií a povinnost rozvoje schopností Armády ČR.

Vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, dovolte mi pár slov k tomuto tématu.

Bezpečnostní prostředí se nelepší. Dosavadní hrozby včetně terorismu, hybridních, kybernetických hrozeb nebo migrace nadále přetrvávají. Vlivem současné pandemie koronaviru se bezpečnostní situace může ještě zhoršit. Resort ministerstva obrany vnímá stávající mimořádnou situaci a je připraven se spolupodílet na řešení jejich následků. Ministerstvo obrany v současnosti aktivně pomáhá při řešení krizové situace v souvislosti s nemocí covid-19. S tím však také souvisí, že ministerstvo obrany v současné době vynakládá další původně neplánované finanční prostředky.

Jen pro zajímavost mi dovolte zmínit, od počátku nasazení a zapojení Armády České republiky nás stálo více jak 300 mil. Kč. Některé náklady, které byly spojené s dopravou s tím programem NATO SALYS, kde velkokapacitní letouny přivážely osobní ochranné prostředky, nám byli refundovány. Rozpočet ministerstva obrany na rok 2020 byl také snížen o 2,9 miliardy na 72,6 miliard Kč. Vzhledem ke stavu ozbrojených sil České republiky jsou však další možností úsporných opatření v resortu omezené, nebojím se říct nulové. Už se nemůžeme více spolupodílet a snižovat rozpočet obrany.

Tento solidární krok však v žádném případě neznamená, že ministerstvo obrany tyto finanční prostředky nepotřebuje. Naše cíle a úkoly s nezměnily. Nadále musíme především zajistit obranyschopnost naší země a plnit naše spojenecké závazky. Stále přitom platí, že technika především bojových, podpůrných útvarů, jak pozemních, tak vzdušných sil, zůstává z velké části jak technicky a morálně zastaralá, neodpovídá soudobým operačním požadavkům a je buď na hranici, nebo dokonce někdy za hranicí své životnosti.

V kontextu negativního vývoje bezpečnostního prostředí je nezbytné obranné schopnosti České republiky v žádném případě nesnižovat, ale navyšovat a rozvíjet. Resort ministerstva obrany má jasně stanovené priority svého rozvoje, a to ve strategických dokumentech. Nejpodstatnější dokumenty, které se týkají rozvoje, je dlouhodobý výhled pro obranu 2035 a koncepce výstavby Armády ČR 2030, které vláda schválila v loňském roce. Hlavní prioritou je nadále výstavba brigády těžkého typu a související projekty, zejména nová pásová bojová vozidla, dělo ráže NATO se systémem řízení palby a dále pořízení nového protiletadlového raketového kompletu SHORAD.

Tyto a další víceleté projekty směřují k našemu společnému cíli. A ten je akceschopná, motivovaná a moderně vyzbrojená armáda, a jsou zásadní pro obranyschopnost České republiky. Jak resort ministerstva obrany opakovaně deklaruje, pro efektivní využití rozpočtových prostředků je však nezbytná dlouhodobá stabilita a předvídatelnost výdajových rámců, stanovená pro plánování kapitoly ministerstva obrany. To je všem jasné, projekty vždycky přesahují rámec střednědobého výhledu. Naše projekty jsou minimálně 5 a více let. Střednědobý výhled, který je vždycky na ten rok plus 2 roky, ale to, kdo se má podepsat pod ty projekty, ví, že takto to nelze plánovat. A my to musíme dodržet, protože neuváženými kroky bychom mohli rozpočet nejen resortu obrany, popřípadě i státní rozpočet potom dostávat do problémů. A neplnit závazky by mohlo poškodit Českou republiku.

Chtěl bych ještě k tomu říct, že vzhledem k tomu, že obsah těchto koncepčních dokumentů resortu ministerstva obrany jasně směřuje k zajištění potřeb obrany České republiky a naplňování našich mezinárodních závazků, zejména cílů výstavbyschopnosti NATO a neměly by být dle názoru ministerstva obrany v tuto chvíli revidovány. Nemáme, i s ohledem bezpečnostní situace, co na těchto strategických dokumentech měnit. Chtěl bych říci, že investice do vyzbrojovacích projektů by navíc mohly pomoci znovu nastartovat českou ekonomiku zasaženou koronavirem. A vynaložené prostředky totiž nebudou putovat jen do ciziny, ale tak, jak za poslední 2 roky, 90 % zůstane v České republice a půjdou k českým firmám.

Na závěr mi dovolte říci, že budu dbát na to, aby resort ministerstva obrany udělal maximum pro pokračování modernizace armády, kterou jsme společně před 2 roky úspěšně započali. Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama