Mgr. Lubomír Volný

  • Volný blok
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,14. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

17.09.2021 21:47:00

Máme tady velký klacek, teď ti to ukazujeme na Lipovské

Máme tady velký klacek, teď ti to ukazujeme na Lipovské

Projev na 118. schůzi Poslanecké sněmovny 17. září 2021 k návrhu na odvolání Hany Lipovské z Rady České televize

 Ono to bude poněkud složitější, co se dá dělat. (Poslanec čte ze svého mobilu.) V Praze 16. dubna 2021, legislativní odbor, stanovisko legislativního odboru k prověření možného střetu zájmu členky Rady České televize.

Na základě žádosti předsedy volebního výboru pana Mgr. Stanislava Berkovce ve věci prověření možného střetu zájmu členky Rady České televize, dále jen Rada, Ing. Hany Lipovské, Ph.D. vám sdělujeme následující stanovisko: Právní úprava obsažená v zákoně č. 481/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, je natolik obecná a zastaralá, neboť byla přijata v době včetně novel, kdy ještě některé právní formy organizací neexistovaly, že nedává dostatečný právní podklad pro jednoznačné posouzení této věci. Nelze vycházet ani z důvodových zpráv k zákonu a z výrazných komentářů odborníků na mediální právo, které se tímto problémem nezabývají.

Rovněž tak ani dosavadní sněmovní praxe se podobnou věcí podle našich poznatků dosud nezabývala. V důsledku toho pak stávající úprava formulace jednotlivých ustanovení (vyvolává?) řadu otázek, na které není možno jednoznačně odpovědět. Nicméně se přikláníme k názoru, že jmenovaná jako členka Rady by neměla jménem jakéhokoliv veřejného subjektu vyjadřovat své názory a postoje především ve věcech, které spadají podle paragrafu 8 citovaného zákona do působnosti Rady nebo taková vyjádření mohou zpochybňovat její nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce členky Rady.

Posouzení možného střetu zájmů a rozhodnutí v této věci pak náleží do působnosti celé Poslanecké sněmovny, s tím, že návrh na odvolání jmenované z Rady podle paragrafu 6 odstavec 1...bla, bla, bla... zákona o České televizi může Poslanecké sněmovně předložit jak volební výbor, kterýkoliv poslanec. Vzhledem k tomu, že legislativní odboru (nepřísluší?) podávat závazné výklady volebních předpisů, považujeme účast pracovníka našeho odboru v dané věci na jednání volebního výboru za nedůvodnou.

Doporučuje proto obrátit se s tímto dotazem na externí odborníky na mediální právo, kteří by následně mohli též se zúčastnit... se též zúčastní jednání volebního výboru a sdělí k věci své stanovisko. Je však zřejmé, že jakékoliv stanovisko bude zejména vzhledem ke stávající právní úpravě vždy do značné míry vyjádřením subjektivního názoru, a proto závazný výklad zákona o České televizi může nakonec podat pouze soud při projednání konkrétního návrhu. Toto stanovisko je určeno pro potřeby volebního výboru Poslanecké sněmovny a jeho členů.

A já se tedy tážu, jestli jste uposlechli doporučení legislativního odboru a jestli jste někde sehnali nějaké právní stanovisko, paní Sommerová, prostřednictvím pana předsedajícího, k tomu, abyste tady dneska tvrdila, že k porušování toho zákona dochází, když to neví ani legislativní právníci na té nejvyšší možné úrovni, které tady můžete ve Sněmovně sehnat. Já si myslím, že nemáte, protože kdybyste ho měla, tak abyste ho uvedla v tom svém úvodním slově.

Tady zaznělo napadení z řad Pirátů, že prý se paní Lipovská účelově mstila nějakému konkrétnímu pořadu. No, tak náklady pořadu požadovala také u pořadu Fokus Václava Moravce a dalších, nikdy nedošlo na projednání, protože tyhle informace jsou tajné. Tajné. Rada České televize nedokázala prostě za tu dobu, co vyšel najevo skandál s těmi různými začerněný smlouvami, tak nedokázala přinutit Českou televizi, abych se já jako koncesionář České televize dozvěděl, kolik peněz bere Václav Moravec za své volební nebo politické manipulace ve svém pořadu.

Já s tím člověkem absolutně nesouhlasím jako občan. On informuje veřejnost zavádím způsobem, zve si tam jenom lidi, kteří vyhovují jeho politickému přesvědčení. Když si tam pozve někoho, kdo má podobné politické přesvědčení jako já, tak je vždycky v oslabení. K němu si tam pozve nějaké dva oponenty. Tento člověk prostě není vůbec objektivní a já chci vědět, kolik za tu svoji presstitutí práci dostává.

A jako občan České republiky, jako koncesionář, který je nucen tohohle člověka proti své vůli platit, tak já nemám právo to vědět. Nemám právo to vědět a tahle rada s tím neudělala vůbec nic. A já si myslím, že většině té politické reprezentace to vyhovuje. Tady se totiž vede skrytý boj o tzv. veřejnoprávní televizi, která vůbec není veřejnoprávní. Není veřejnoprávní, protože to je Poslanecká sněmovna, která tam nominuje ty lidi. To je prostě neuvěřitelné, jak tady někdo ještě tvrdí, že Česká televize je nezávislá.

Tady se vede teď tvrdý boj - křídlo ANO, SPD - vede se tvrdý boj o to, aby do té rady dosadili svoje lidi, kteří mají postupně nahradit lidi, které si tam dosadila předtím jiná koalice. A o nic jiného nejde. O nic jiného nejde. Jde jenom o to získat politický vliv nad Českou televizí, protože ten systém, to je vztah s tou vakcínou, která není vakcína.

Ta televize prostě není veřejnoprávní, nikdy veřejnoprávní nebyla a v tomhle systému nikdy veřejnoprávně nebude. Bude prostě téhle Sněmovny. Nebo té Sněmovny, která tady bude zasedat potom. To je sněmovní televize. A všechno se tam rozhoduje na základě politické objednávky a na základě politického tlaku.

Tady se vedou o ty členy Rady České televize kolikrát větší bitvy než o cokoliv jiného. A klasickou ukázkou toho byly tady ty obstrukce, kde dokonce já tuším, že jednou ne, že byla osmihodinová, ale byla dvanáctihodinová, kdy se dokonce přidala - tuším - ČSSD tady k té opozici. Já to říkám na našich mítincích a je to zajímavé. Tady všichni vždycky byli proti prodlužování nouzových stavů, ale když je měli zablokovat obstrukcemi, tak se to ani jednou nestalo, nikdo to nikdy neudělal. A když šlo o to zablokovat Radu České televize, tak si opozice, která tady je v přesile vůči vládě - sedm klubů proti dvěma - tak si najednou opozice uvědomila, že tu Sněmovnu může zablokovat.

Mimochodem, kdyby tahle opozice chtěla blokovat Sněmovnu, tak tady té vládní koalici neprojde ani jeden jediný zákon. Kdyby ta opozice obstruovala tak důsledně jako jste obstruovali u Rady České televize, tak neprošel žádný rozpočet, neprošel žádný zákon, neprošlo vůbec nic. Takže tady je vidět, jak obrovskou váhu mají ti radní. Politickou. Politickou, žádnou jinou.

Vám jde prostě o to, abyste dostali do té televize přednostně svoje - svoje lidi, svoje zprávy, aby tam byli lidi, kteří jsou loajální. A je to, je to úplně krásné, jak vy prostě, tady ta mafie teď zastrašuje ostatní radní a bere si na ně velký klacek. Vy teď ovlivňujete ostatní radní. Vyhrožujete jim. Ukazujete jim, jak velký klacek na ně máte. Že v okamžiku, kdy nebudeš poslouchat, nebudeš brát úplatky, nebudeš se mít dobře, nebudeš dělat to, co my po době chceme, tak my tě vždycky tím klackem sejmem. Vždycky tě sundáme, protože jsme to my, poslanci, jsme to my, Sněmovna, kdo nad tebou drží ten klacek a může ho kdykoliv pustit. Damoklův meč.

Nebudeš poslušný? Budeš kritizovat to, že se krade v České televizi? Budeš kritizovat to, že Česká televize není schopna, není schopna... kde já to mám... (Hledá v podkladech.) To je strašně moc těch informací... Budeš kritizovat, že Česká televize nepozve pana Žďárského, který měl PCR testy za padesát korun, když mafie je chce prodávat za tisíc dvě stě? Budeš to kritizovat? Tak půjdeš z Rady. My tě odvoláme. Něco na tebe najdeme.

Omar Šerý, když zjistí, že neexistuje covid virus v malých obchodech, které jsme my jako korporátní vláda zavřeli, tak budeš, budeš používat toho Omara Šerého a budeš chtít, aby v televizi vystupoval? No, tak půjdeš jako radní. Nedostaneš ty penízky navíc. A ještě půjdeš s velkou ostudou, protože tě budeme dehonestovat. Marek Petráš. Ty si pozveš do pořadu Marka Petráše, který udělal patnáct studií a zcela jednoznačně zjistil, že lidé, kteří prodělali covid, mají jak slizniční imunitu, tak buněčnou imunitu. Mají imunitu i buněčnou i na těch sliznicích, to znamená, že oni nemohou být nakaženi tak jako tak jako ti, co jsou očkovaní jenom, jenom očkování, protože ti mají jenom buněčnou imunitu?

Že ten člověk může být jenom kolonizován, to znamená, (že?) se může ten virus nadechnout, ale že se mu nikam nedostane? A že se mu tam namnoží? Řekneš to v České televizi? Nebo budeš prosazovat, aby tito lidé do České televize šli? No, tak nebudeš radní. Máme tady ten velký klacek, teď ti to ukazujeme na Lipovské. A jestli řekneš jedno jediné slovo proti covidové mafii, mafii České televize, mediální mafii a jakékoliv jiné mafii, politické, tady, v rámci svého působení v České televizi a budeš to kritizovat, tak půjdeš. Protože tady máme ten klacek. Tady máme tu baseballovou pálku.

Umlátili jsme s ní malou slečnu metr šedesát, padesát pět kilo i s botami, tak umlátíme i tebe. A je úplně jedno, že ta slečna má IQ 200 a že byla dvakrát chytřejší, možná i třikrát chytřejší než průměrný poslanec v této Sněmovně. To je úplně jedno. Jakmile bude říkat pravdu, protože to je věřící křesťanka a protože lež je pro ni smrtelný hřích, tak my ji do toho pekla - aspoň mediálního - dostaneme.

Jak to, že Česká televize nediskutuje o tom, že pražské metro je stoprocentně bezinfekční? Pražské metro, kde nejezdí pejsci, kočičky - ti mají být taky roznašeči covidu - fretky, jezdí tam bezdomovci, opilí vracející cizinci, nezarouškovaní řidiči, tisíce lidí, kteří mají roušky špatně nasazené nebo je mají staré prostě, mají je pod bradu, pod nosem a taky já nevím, kolik lidí odmítajících veškerá opatření vlády - a metro je bezinfekční. Metro bezinfekční. Stejně jako bezinfekční jsou malé obchody podle výzkumu pana Omara Šerého. Stejně jako bezinfekční jsou velké obchody podle zjištění Omara Šerého.

Je vědecky dokázáno, že COVID-19 se nešíří v uzavřených prostorách. Jak to, že toho není plná Česká televize. Jak to, že vám to nevadí a nevoláte po odvolání radních, kteří toto před republikou tají?

***

To už bude takové asi odbornější. Pan radní Kuhn je poradcem ministra kultury Zaorálka. Bere za tuto svou funkci peníze, ovlivňuje politicky dění v zemi, ten je v jednoznačném střetu zájmů. Nezaznělo to tady ani jednou z úst kolegů z ČSSD. Takže si to zopakujeme. Pan radní Kuhn je poradcem ministra kultury za ČSSD pana Zaorálka, bere za to i peníze a nikdo z vás - a přitom to víte úplně všichni, když to vím i já - nenavrhuje jeho odvolání.

Ptám se Pirátů - jak to, že nenavrhujete odvolání radního Kuhna? Ptám se ODS - jak to, že nenavrhujete odvolání radního Kuhna? Ptám se TOP 09 - paní Sommerová, prostřednictvím pana předsedajícího - jak to, že nenavrhujete odvolání radního Kuhna? Ptám se STAN - jak to, že nenavrhujete odvolání radního Kuhna? Ptám se KDU-ČSL - jak to, že nenavrhujete odvolání radního Kuhna?

Ptám se ANO: Jak to, že nenavrhujete odvolání radního Kühna? Odpoví mi někdo? Máte na to dvě minuty, můžete zmáčknout knoflík a můžeme se bavit o tom, jak poradce ministra kultury neovlivňuje politické dění v této zemi. A bere za to ještě peníze. Flagrantnější ukázku toho radního, který má být odvolán, těžko vymyslíte. A vy tady sedíte, díváte se do mobilu a maximálně mě vraždíte pohledem, když na to přijde. Protože víte, že odvolaný měl být. Měl být odvolaný dávno, ale ten se vám hodí, takže ho odvolávat nebudete.

Toto jsou zprávy, kvůli kterým jsme byli omezeni na dvakrát deset minut. Vy jste si opět, ta mediální mafie, odhlasovali, že smíme vystupovat jenom dvakrát deset minut. Já nevím, jestli to všechno stihnu přečíst. Asi ne. Ale přečtu vám aspoň, jak strašně lže generální ředitel České televize. Tohle je všechno rozbor jeho lží. (Ukazuje svazek písemností.) A mimochodem, každý z vás poslanců to dneska poslal do své e-mailové schránky, protože můj asistent vám to přeposlal. Takže pokud to nestihnu přečíst, tak si můžete otevřít své e-mailové schránky a všechny tyto dokumenty, které nezazní na veřejnosti. Protože vy to nechcete, protože jste nám opět nasadili roubík. Já přemýšlím, jestli se mám nechat opět vyvést, ale uvidíme. Nasadili jste nám roubík, tak všechny tyto dokumenty ani nejdou přečíst.

Vy se tady snažíte odvolat jedinou členku Rady České televize, která systematicky bojuje proti rozkrádání sedmi miliard z jejího rozpočtu a která systematicky bojuje za to, aby ti, kteří mafiánskými metodami politicky ovládnou Radu České televize, nebyli zvýhodňováni. Řekněme si to ještě jednou: Rada České televize je politický orgán, protože ho volí Poslanecká sněmovna. Kdokoliv říká, že Rada České televize je jakýmkoli způsobem nezávislá, tak lže. Jediný způsob, jakým byste mohli navolit úplně nezávislou Radu České televize, je přímá volba veřejností. Přímá volba veřejností a potom můžete říkat, že ta Rada České televize je nezávislý orgán.

Pokud ke zvolení radního potřebujete, aby tato Sněmovna mu dala určitý počet hlasů, tak jak může být apolitický? Jak může být apolitický? Ukažte mi jednoho jediného člena Rady České televize, který nebyl zvolen politiky! Všichni víme, že to možné není. Nekřičte na mě, pane kolego! (Na poslance Babku.) Když tak mi to napište. Ukažte mi jediného člena Rady České televize, který nebyl navolen touto Sněmovnou nebo předchozí Sněmovnou. Jednoho jediného, který za sebou nemá politickou sílu. Tohle, co tady předvádíte, je klamání veřejnosti a lži veřejnosti. Ale musím veřejnosti říct, že Rada České televize není nezávislý orgán, je to politický orgán, který je stanovován tady Sněmovnou a podle toho, kdo vládne ve Sněmovně, tak si dosazuje své lidi do Rady České televize tak, aby ta Rada České televize pozývala do těch pořadů jeho příznivce. Aby ty zprávy vyznívaly v jeho prospěch. Protože ty čtecí hlavy, které jsou v té České televizi, přečtou úplně všechno, co jim tam jede ze čtecího zařízení.

Já jsem v televizi byl jenom párkrát a viděl jsem to tam. Pan Železný, až se změní režim nebo situace, tak mu tam pojede nějaký jiný slajd a on přečte to, co tam bude mít napsané a bude se u toho tvářit, že tomu věří. Tak to chodí v České televizi. A vy s tím nic neděláte. Vy fakt neděláte vůbec nic s tím, že pan radní je poradcem ministra kultury. Mimochodem, já nechám brzo hlasovat procedurálním návrhem o tom, že by zde ministr kultury u takové důležité věci měl být přítomen, takže navrhnu potom přerušit jednání do přítomnosti ministra kultury. Prozatím si ještě dopovídám těch svých čtyři minuty a deset sekund, které jste mi tak uctivě darovali. Veřejnost se dozví to, co se potřebuje dozvědět, z jiných zdrojů, ale nezazní to bohužel z půdy Poslanecké sněmovny, protože covidová mediální mafie opět nasazuje roubík nezařazeným poslancům.

První lež pana Dvořáka o mém působení ve společnosti Gopas byla Rada České televize informována v roce 2011 prostřednictvím životopisu. V životopisu z roku 2011 bylo pouze uvedeno, že generální ředitel Dvořák je členem statutárního orgánu společnosti Gopas, kde je od roku 2003 místopředsedou představenstva. V životopise naopak nebylo uvedeno, že Petr Dvořák byl a je spolumajitelem společnosti Gopas, a to jako 25procentní akcionář nejprve prostřednictvím svého 50procentního podílu v nizozemské společnosti Globeinvest One B.V., později přímo jako společník. Mimochodem země z daňového ráje. Skutečnost, že podle zápisu v obchodním rejstříku nebyl Petr Dvořák místopředsedou představenstva od roku 2003 nýbrž od roku 1996, lze pominout, to mu odpustíme, neboť to problém střetu zájmů není podstatné.

Nepravdivý údaj číslo 2. Generálního ředitele ČT nestíhá žádná ohlašovací povinnost ohledně majetkové účasti v právnických osobách. To je zajímavé, že názorem ředitele České televize vůbec je, že on nechce, abyste věděli, jestli má nějaký svůj majetek v právnických osobách. Generální ředitel České televize jakožto člen statutárního orgánu právnické osoby zřízené zákonem je veřejným funkcionářem podle zákona o střetu zájmů. Jako takový je povinen přesně, úplně a pravdivě oznámit, že je společníkem nebo členem podnikající právnické osoby a o jakou podnikající právnickou osobu jde.

Slečna Hanka Lipovská odhalila, že pan ředitel ČT tají před veřejností svůj majetek! Člověk, který disponuje sedmimiliardovým rozpočtem, tají svůj majetek v právnických osobách. Co potřebujete pro podezření z korupce, co může pro vás být víc pro střet zájmů než tato evidentní nepoctivost? Ale to se nesmí, protože ředitel ČT je díky těmto věcem velmi ovladatelnou figurkou v politickém boji. Protože i na ředitele ČT vy tady samozřejmě máte klacek. Stejně jako máte na každého radního. Vy můžete prostě dvakrát neschválit výroční zprávy ČT, které teď tady leží, a pan ředitel Dvořák půjde. A pan ředitel Dvořák to velice dobře ví, a proto se teď chová tak, jak se chová. Proto teď nabíhá, tak jak nabíhá na požadavky těch, kteří tady budou příští rok v této sněmovně s pravděpodobností hraničící s jistotou sedět, a kašle na ty, kteří tady sedět už nebudete.

Tak to je! Není nezávislý! Vy ho můžete kdykoliv zaříznout a pan Dvořák to ví. A podle toho se taky bude chovat. Opakuji pro voliče: Ředitel ČT není nezávislý. Tato Sněmovna ho může odvolat kdykoliv se tato Sněmovna rozhodne, že neschválí dvě výroční zprávy Rady České televize.

Takže ohlašovací povinnost pan Petr Dvořák nesplnil. Teď už mám jenom 40 sekund, to je úžasné, to je skvělé, když se volenému zástupci lidi nasazuje roubík a smí mluvit jenom dvakrát deset minut! To je dokonalé, a proto já teď navrhuji procedurální hlasování, že se projednávání tohoto bodu odkládá až do přítomnosti ministra kultury. A posléze načtu usnesení a odůvodním jej v dalších svých vystoupeních.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama