Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
  • Pardubický kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,01. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19.12.2018 19:21:00

Běžte si to zkusit mít zodpovědnost za třídní kolektiv

Běžte si to zkusit mít zodpovědnost za třídní kolektiv

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 19. prosince 2018 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2019.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, jsem v poměrně složité situaci udržet vaši pozornost v době těsně před obědem. Jako pedagog, kantor vím, že ty hodiny právě před polední pauzou byly vždycky nejméně efektivní a pro učitele nejvíce složité, ale přesto se pokusím vás poprosit o chvíli pozornosti.

Nejprve bych rád upozornil, ač to tady už zaznívalo, ale považujeme to i my jako poslanci klubu KDU-ČSL za klíčové a důležité při projednávání tohoto státního rozpočtu, a to je nebezpečí kolapsu sociálních služeb v příštím roce v ČR. Ve vládou předkládaném návrhu státního rozpočtu na sociální služby v roce 2019 je navrhována částka pouze ve výši 15,52 miliardy korun. Tento objem financí je ale nedostačující, neboť nezohledňuje výpadek financování z evropských zdrojů v rámci tzv. individuálních projektů.
Ministerstvo práce a sociálních věcí tuto částku na pokrytí deficitu nárokovalo, avšak v návrhu státního rozpočtu není zohledněna. Proti roku 2018 je částka na sociální služby navýšena pouze o 630 mil. korun, což nepokrývá ani to sedmiprocentní navýšení platů od 1. ledna 2019.

6. prosince 2018 se tímto závažným tématem zabývala i Komise Rady Asociace krajů České republiky pro sociální záležitosti, která ve svých usneseních konstatovala, že vládní návrh zákona o státním rozpočtu pro rok 2019 ve výdajích na sociální služby nezohledňuje, nezohledňuje navýšení platových tarifů u pracovníků v sociálních službách a u sociálních pracovníků o 7 % dle aktuálního znění nařízení vlády.

Dále nezohledňuje ukončení financování některých služeb sociální prevence z evropských zdrojů v rámci tzv. individuálních projektů. Znovu tedy zdůrazňuji, že to je stanovisko Asociace krajů ČR. Podívejte se, ke kterému hnutí patří nejvíce hejtmanů. Dámy a pánové, je potřeba toto skutečně zohlednit při dnešním hlasování o pozměňovacích návrzích. Současný návrh státního rozpočtu na sociální služby kromě výše uvedeného nezohledňuje ani demografické změny společnosti. Především rostoucí potřebu služeb pro seniory, ale také tolik diskutované potřebné služby pro autisty. Navýšením důchodů nedojde k zásadní změně v podílu financování poskytovaných služeb vzhledem k růstu nákladů na stravu, energii apod., neboť v současné době více než 50 % seniorů nedosahuje svými příjmy právě na úhradu stravy a ubytování v pobytových službách.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás tedy požádat o podporu některého z pozměňovacích návrhů, které předkládali poslanci KDU-ČSL, ať už to je poslankyně Pavla Golasowská či poslanec Vít Kaňkovský, a to těch návrhů, které navýší prostředky na sociální služby o 800 mil. korun. Bohužel, musím konstatovat, že nebudou-li prostředky navýšeny, hrozí, že v krajích dojde k nestabilitě sociálních služeb nejen po stránce finanční, ale také bohužel i personální. Podporu tohoto návrhu vnímám jako zásadní, neboť předejte možným kritickým situacím, které by při nedostatku financí v sociálních službách vznikly v souvislosti s odlivem pracovníků do odvětví lépe ohodnocené práce.

Myslím si, že to je věc tak zásadní, že si zaslouží nejenom naši pozornost, ale také naši podporu napříč politickým spektrem. A druhé téma, které bych rád připomněl, dámy a pánové, to je podpora školství a vzdělávání. Aby to nezůstalo jenom na těch předvolebních billboardech a v rámci našich programů. A zase, vlastně musím rád konstatovat napříč politickým spektrem, ale pojďme skutečně tuto věc vzít vážně. Průměr zemí OECD je 5,2 % rozpočtu v rámci hrubého domácího produktu, které dávají, a tím pádem investují do své budoucnosti, dávají do vzdělávání. Česká republika se bohužel dlouhodobě v této oblasti pohybuje na samém chvostu, samém chvostu zemí OECD a je naší zodpovědností, abychom skutečně to, co jsme deklarovali ve svých předvolebních slibech, abychom také dokázali přetavit. Přetavit do konkrétních kroků, a to i v rámci financování, tedy i v rámci státního rozpočtu.

Já samozřejmě kvituji to, že vláda, přestože s ročním zpožděním, a už to tady zaznělo, protože původní usnesení Sněmovny bylo vyzývající k tomu, aby platy učitelů byly navýšeny již od 1. 9. Ono to má totiž logiku. Státní rozpočet je na rok standardní, školy fungují v rámci roku školního od 1. 9. do 31. 8. Toto jsme nezohlednili. Já kvituji to, že vláda v rozpočtu počítá s navýšením deseti procent do tarifů pěti procent do těch nadtarifních složek. Já věřím, že i prostřednictvím krajů se tyto prostředky dostanou k ředitelům. Jsem rád, že je tady alespoň to pětiprocentní navýšení v těch nadtarifech, protože jsou to právě ředitelé, to jsou ti manažeři v čele těch škol, kteří nejlépe vědí, kde mají ve školách ty tažné koně. To znamená ty kantory, kteří se výrazně věnují žákům, škole, nad rámec svých povinností, a které si skutečně tu odměnu zaslouží.

To je dobře. Ale je potřeba také pamatovat na to, že školství není jenom o platech, ale také o vybavenosti těch škol. Proto hovořím o těch 5,2 % průměru v zemích OECD, za kterými Česká republika bohužel výrazně pokulhává. Co chci připomenout. Ono se nejedná pouze o financování regionálního školství. Máme tady také segment vysokých škol. Máme tady ale také segment škol soukromých a církevních. Patří k elitám českého školství. A bohužel my jako Česká republika, vláda, potažmo my, kteří hlasujeme o státním rozpočtu, se k nim chováme macešsky, macešsky, kdy tady učitelé z naprosto nepochopitelných důvodů na církevních a soukromých školách jsou výrazně méně ohodnoceni právě proto, že tam je to roční zpoždění. A přesto, že na to opakovaně upozorňujeme, tak na to vláda nechce slyšet.

Já bych chtěl velmi poprosit o podporu těch pozměňovacích návrhů, které zde jsou, ať už to je kolega Jiří Mihola, nebo je to návrh, který jsme předkládali společně napříč poslaneckými kluby a je pod ním pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Toto jsou věci, které skutečně nejsou vyhozenými prostředky, ale jsou to prostředky, které investují do kvality, kvality školství a kvality vzdělávání. A stejně tak se to týká pozměňovacího návrhu Kateřiny Valachové, která správně cílí na to, na co tady půl roku se snažím upozorňovat a z mě nepochopitelného důvodu poslanci hnutí ANO a bohužel i ČSSD na to nechtějí slyšet. A to je to výrazné podfinancování učitelů, kteří vykonávají práci třídních učitelů. Ona to skutečně není formalita. Běžte si to někdo zkusit. Běžte si zkusit mít zodpovědnost za třídní kolektiv, kde musíte komunikovat. Dneska stále častěji s OSPODem, kde musíte komunikovat s rodiči, kde musíte komunikovat s dalšími organizacemi napříč, a to všechno nad rámec vašich povinností. To bohužel v žádné jiné profesi není a možná si to nedokážeme uvědomit, vy, kteří jste za tou katedrou nestáli, kdo jste neměli tu zodpovědnost třídního učitele. Já jsem ji měl, vím, o čem hovořím.

Prosím, zohledněme i toto, ať už by to bylo v rámci exekutivního opatření, tak jak o tom hovoří Kateřina Valachová. Nebo to bude v rámci toho, že konečně projednáme a schválíme novelu zákoníku práce, ale třídní učitelé si tuto podporu skutečně zaslouží. To, co dneska vláda schválila, to je nárůst spodní hranice ze čtyř set na pět set korun. Nezlobte se na mě, to je skutečně směšná záležitost. A já věřím, že i ministr školství si toho je vědom. A tu podporu, kterou v tomto smyslu vyslovuji i já zde, jen uvítá. A já věřím, že podporou těchto pozměňovacích návrhů budeme mít na vědomí a mít na pozornosti nejenom sociální služby, ale také školství. Dámy a pánové, je to investice do naší budoucnosti. Děkuji za podporu, děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout