Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
  • Pardubický kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,17. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19.08.2020 14:55:00

Děkuji vládě a Ministerstvu vnitra, že návrhy byly vyslyšeny

Děkuji vládě a Ministerstvu vnitra, že návrhy byly vyslyšeny

Projev na 57. schůzi Poslanecké sněmovny 19. srpna 2020 k vládnímu návrhu zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020

 Děkuji, pane místopředsedo.

Já nebudu komentovat zapojení Armády České republiky, ale velmi stručně se vrátím obecně k návrhu zákona a přednesu stanovisko za poslanecký klub KDU-ČSL. Ano, je zásadní i přes tu počáteční možná nevůli ze strany Ministerstva vnitra řešit možnosti hlasování pro osoby v karanténě při těchto podzimních volbách, že se podařilo nakonec přesvědčit vládu i pana ministra, aby byl vypracován tento návrh zákona, který ad hoc pro tento případ řeší senátní a krajské volby 2. a 3. října, následně potom v druhém kole senátní volby v tomto roce. Je to zásadní, je to důležité, protože samozřejmě nejsme tady v situaci, kdy by se jednalo o jednotky osob v karanténě. Mimochodem, pro ně samozřejmě nemožnost účastnit se hlasování zůstává i nadále zachována. Ale my dneska když vidíme celoepidemiologickou situaci, tak nemáme tušení, jestli těch osob v karanténě bude v září pět tisíc, deset tisíc nebo třeba taky dvacet tisíc. A ze zkušenosti předchozích, hlavně senátních voleb, víme, že tady skutečně o výsledcích rozhodují jednotky hlasů, a proto je dobré toto základní demokratické právo, tedy právo účastnit se voleb, aby zůstalo zachováno v co největší míře. I když znovu zdůrazňuji, nebude to ve sto procentech, ale osoby, které budou v karanténě z důvodu onemocnění nebo případně podezření na onemocnění Covid-19, tak toto právo budou mít.

Jsem rád a děkuji ministrovi vnitra za to, že příprava skutečně probíhala konsenzuálně, napříč politickými stranami a u jednání byli zástupci všech poslaneckých klubů a díky tomu se podařilo např. velmi spornou možnost hlasování prostřednictvím zástupce z toho návrhu vyndat a nemusíme tady dnes řešit nějaké další úpravy. Jsem taky rád, že zákon neobsahuje pouze řešení pro možnost účasti ve volbách pro osoby v karanténě, ale že také obsahuje ono navýšení členům okrskových volebních komisí, navýšení odměny. Je to důležité, protože samozřejmě volby je potřeba administrativně zajistit a víme, že zájem o účast v komisích není kdovíjaký. Je to jakási minimální motivační složka. Děkuji vládě a Ministerstvu vnitra za to, že i tyto návrhy byly takto vyslyšeny.

Dovolte mi ještě ale v té souvislosti, když projednáváme tuto otázku, zmínit jednu věc. Ono to celé souvisí jednak s možností případné korespondenční volby, protože ta by samozřejmě řešila i tuto situaci osob v karanténě, ale je to i otázka korespondenční volby pro české občany pobývající v zahraničí. A já tady připomenu, že víc než jeden rok už zde ve Sněmovně leží přepracovaný návrh zákona o korespondenční volbě. Ale současně jsme byli ujišťováni vládou a panem ministrem, že korespondenční volbu v té minimální verzi, tedy pro osoby pobývající v zahraničí, bude obsahovat nový návrh zákona o správě voleb. Já bych tady chtěl velmi důrazně, protože příští volby nás čekají nejpozději na podzim roku 2021, a víme, jakým způsobem často velmi klopotně probíhá legislativní proces na půdě Parlamentu České republiky, tak bych chtěl vyzvat a požádat pana ministra a vládu České republiky, aby zákon, který podle mých informací, ty zazněly od pana náměstka včera na jednání ústavněprávního výboru, tento návrh zákona byl projednán Legislativní radou vlády, je připravený k projednání vládou a posunutí sem do Poslanecké sněmovny, tak bych chtěl velmi důrazně vyzvat, aby tento zákon o správě voleb byl neprodleně vládou projednán a posunut k legislativnímu procesu na půdě Parlamentu České republiky. Protože v tomto zákoně lze řešit i ty věci, které tady dnes jsou diskutovány a jsou předmětem tohoto ad hoc zákona, který je ale schvalován pouze pro podzimní volby v roce 2020, tedy volby krajské a senátní. Případně pak ty doplňující a podobně, ale nikoli pro jakékoli další. A já si myslím, že na půdě Poslanecké sněmovny v rámci prvního, druhého čtení jsme schopni reflektovat i zkušenosti z těchto způsobů hlasování osobami v karanténě v říjnu tohoto roku a případně některé zkušenosti implementovat do zákona o správě voleb. Ale prosím, tak aby se to skutečně legislativně stihlo, pojďme to z vlády co nejrychleji posunout.

Za poslanecký klub KDU-ČSL si proto dovolím a v podrobné rozpravě se k tomu přihlásím, načíst doprovodné usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby nejpozději do konce měsíce září 2020 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o správě voleb, který bude obsahovat i řešení tzv. korespondenční volby."

Děkuji a návrh zákona jako takový poslanecký klub KDU-ČSL podpoří.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama