Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
  • Pardubický kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,16. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19.08.2020 22:46:00

Mimořádné věci může i dnes vláda řešit mimořádnou formou

Mimořádné věci může i dnes vláda řešit mimořádnou formou

Projev na 57. schůzi Poslanecké sněmovny 19. srpna 2020 k školskému zákonu

 Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové,

dovolím si několik poznámek k té projednávané materii a k distančnímu vzdělávání. Samozřejmě že jsme ve shodě, a už to tady přede mnou říkal i kolega Jiří Mihola, že to, co na začátku, nebo respektive to, co na jaře probíhalo tak trochu mimo zákon, tak je dobré v zákoně ukotvit. Pro kolegyni Hyťhovou jenom připomínám, že tady nemáme nový zákon, ale novelu školského zákona, a tam skutečně dnes zakotvení možné distanční formy výuky na úrovni základních škol není. Čili na to jsme upozorňovali už v průběhu jarních měsíců a vítáme snahu ministerstva školství a vlády, toto v zákoně ukotvit.

Já jsem tady ale zajedno s těmi slovy, která tady zazněla, že normálně je chodit do školy a že distanční forma vzdělávání by skutečně měla zůstat mimořádnou formou, mimořádnou variantou pro mimořádné situace. A je dobře, když na tyto mimořádné situace...

A je dobře, když na mimořádné situace jsme připraveni. Čili v tomto smyslu je dobře, že ta novela školského zákona vzniká. Já se také domnívám, že se jedná spíše o polotovar a že tady reagujeme na situaci, která tady nastala a bylo by vhodnější tuto úpravu omezit účinností na školní rok 2020/2021, a ministerstvo, potažmo vláda, by měly připravit komplexní řešení, mluvila tady o tom kolegyně Kateřina Valachová, komplexní řešení distanční formy vzdělávání. A to nejenom na základních školách, ale zapracovat do toho i ty formy, které dneska školský zákon umožňuje, to znamená střední školy, případně také zájmové vzdělávání, protože z vlastní zkušenosti mých dětí, našich dětí můžu říct, že i na zájmovém vzdělávání například v základních uměleckých školách, probíhala, a velmi úspěšně, distanční výuka on-line. Čili všechny tyto věci by měly být zapracovány do samostatného předpisu, který by do budoucna řešil všechny případné situace, kdy může dojít k nějakému pandemickému ohrožení, případně uzavírání škol atd.

Co bych ale chtěl označit za velmi problematické - velmi problematické, je ta pasáž, která de facto ministerstvu školství dává bianco šek na řešení jednak přijímacího řízení, jednak ukončování vzdělávání na středních školách, ať už je to formou maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky nebo absolutoria. Já jsem skutečně přesvědčen o tom, a můžeme diskutovat o možnosti, že například upravení termínů by skutečně ministerstvo mělo a mohlo tou vyhláškou konat.

Ale ty zásadní věci například dotýkající se počtu termínů konání jednotné přijímací zkoušky. A jsou tam i další věci, které se dotýkají potom forem, například omezení možnosti konat maturitní zkoušku, některou z dnes možných forem. A tak dále. Takže to by skutečně nemělo probíhat formou obecně závazného nebo předpisu opatření obecné povahy, to znamená vyhláškou ministerstva. Ale že by tady měla být možnost nějaké širší veřejné debaty. A kde jinde by ta širší veřejná debata měla probíhat než na půdě Parlamentu ČR? A to nejenom tedy mezi poslanci a na školském výboru, ale také samozřejmě s odbornou veřejností. Čili tady já bych velmi doporučoval velmi podpořit ty pozměňovací návrhy, které tady předkládá pan... nebo ten jeden, který tady předkládá pan kolega Baxa, protože toto by skutečně mělo zůstat vyhrazeno tomu standardnímu legislativnímu procesu.

A co chci zdůraznit: nehrozí tady a já myslím, že všichni jsme si tady ověřili, nehrozí tady žádné nebezpečí z prodlení. Mimořádné věci může i dnes vláda řešit mimořádnou formou a Parlament a Poslanecké sněmovna jasně prokázala, že je schopna se sejít v řádu hodin. Nakonec dneska tady také takto sedíme v řádu hodin a ta rozhodnutí přijímat skutečně třeba ve dvě hodiny ráno. Čili prosím, zvažme to, zda tímto opatřením, které je zaváděno do této novely školského zákona, nejdeme nad rámec toho, co je skutečně potřeba.

Děkuji pěkně za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama