Mgr. Marie Benešová

  • ministryně spravedlnosti
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,6. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

10.12.2020 12:49:00

Cílem je jednotný transparentní systém výběru soudců

Cílem je jednotný transparentní systém výběru soudců

Projev na 75. schůzi Poslanecké sněmovny dne 10. 12. 2020 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o soudech a soudcích


Další vládní návrh je zákon o soudech a soudcích, který je ve druhém čtení. A tento vládní návrh připomínám jenom byl rovněž předložen v rámci plánu legislativních prací vlády na rok 2019 v návaznosti na programové prohlášení vlády, v němž se vláda zavázala prosadit zákonem stanovené podmínky výběru soudců, a reaguje na doporučení skupiny států GRECO. Jeho hlavním cílem je zavedení jednotného transparentního systému výběru soudců, soudních funkcionářů, stejně jako podrobnější úprava vedlejší činnosti soudců a revize institutu přísedících v trestním řízení. V rámci sjednocení přípravy budoucích soudců se zavádí institut justičního kandidátství, které přichází po odborné justiční zkoušce a představuje přípravu na výkon funkce soudce. Odbornou přípravu justičního kandidáta mohou absolvovat také osoby z jiné právní praxe s profesní zkouškou. Obsazování soudcovských míst bude probíhat ve výběrovém řízení na konkrétní uvolněná místa v rámci obvodu krajského soudu. A do výběrového řízení se vedle justičních kandidátů mohou přihlásit také odborníci mimo justici. Výběr předsedů okresních, krajských a vrchních soudů bude probíhat prostřednictvím výběrových řízení, kdy parametry výběrových řízení budou nově stanoveny zákonem oproti dnešnímu stavu, kdy výběrová řízení probíhají, ale pravidla jsou upravena instrukcí ministra.

Novela dále zakotvuje zákaz opakovaného jmenování předsedů u téhož soudu, již dnes to vyplývá z judikatury Ústavního soudu, a povinné manažerské vzdělávání pro justiční funkcionáře. Novela v rámci úpravy zavádí oznamovací režim vedlejší činnosti soudců a upravuje výslovný zákaz členství soudců v politických stranách a politických hnutích. Rovněž po vzoru soudců Ústavního soudu. Nad rámec doporučení GRECO se navrhuje omezení přísedících v trestních řízeních. Rozhodování v senátu s přísedícími by mělo být omezeno na skupinu nejzávažnějších trestných činů, mezi nimiž samozřejmě zůstávají násilné trestné činy. Novela byla rovněž široce diskutována se zástupci justice na sérii kulatých stolů již na podzim roku 2018, začátkem roku 2019, dále se Soudcovskou unií a s dalšími odborníky.

Návrh byl projednán v prvním čtení 11. března, následně na to ústavně-právním výborem, který svým usnesením doporučil tento návrh schválit.

Samozřejmě je tam celá řada pozměňovacích návrhů, ke kterým se potom podrobně vyjádřím. S některými vyslovujeme souhlas, s některými vyslovujeme nesouhlas. Takže to je pro úvod asi z mé strany všechno a těším se na další diskusi.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama