Mgr. Marie Benešová

  • ministryně spravedlnosti
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,6. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

02.06.2020 20:20:00

Návrh směřuje ke změnám právní úpravy institutu dohody o vině a trestu

Návrh směřuje ke změnám právní úpravy institutu dohody o vině a trestu

Projev na 49. schůzi Poslanecké sněmovny 2. června 2020 k trestnímu zákoníku

 Dámy a pánové,

jenom připomenu, o co se jedná. Jedná se o vládní návrh, kterým se mění jednak trestní zákoník a dále ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Jedná se o sněmovní tisk 453. Předně bych chtěla zdůraznit, že Ministerstvo spravedlnosti zpracovalo tento návrh, jehož hlavním cílem je podpora zvyšování počtu uložených peněžitých trestů, a to již jako trestů samostatných nebo ukládaných vedle jiného trestu. Navazujeme v tomto směru na předchozí snahy Nejvyššího soudu a Nejvyššího státního zastupitelství, které po sérii odborných seminářů, konaných v roce 2017 pro soudce a státní zástupce a policisty, přijaly k této problematice potřebná nelegislativní opatření.

Mezi hlavní navrhované změny v tomto materiálu patří, ve stručnosti, zrušení možnosti přeměny peněžitého trestu v jiné alternativní tresty, zrušení institutu náhradního trestu odnětí svobody, nezaplacený peněžitý trest bude namísto toho přeměněn v trest odnětí svobody podle zákonem stanoveného propočtu. Zmírnění podmínek pro zahlazení při odsouzení k peněžitému trestu a možnost přistoupit přímo k přeměně peněžitého trestu bez předchozího vymáhání, je-li zřejmé, že vymáhání by bylo bezvýsledné nebo by mohlo být zmařeno.

S tímto tématem souhlasí i další návrh, který je předmětem samostatného tisku, a to přesun vymáhání peněžitých trestů a všech dalších pohledávek vzniklých v resortu justice, jejichž správa placení se řídí daňovým řádem na Celní správu. Jedná se o tisk 762 a jeho první čtení bylo zařazeno na program této schůze. V rámci debat na půdě ústavněprávního výboru byl přijat poměrně rozsáhlý pozměňovací návrh, jehož podstatou je v podstatě sloučení tohoto vládního návrhu zákona s poslaneckým návrhem, který je uveden pod číslem 466, a tento směřuje k novému nastavení výše jednotlivých hranic škod v trestnímu zákoníku a ke změnám právní úpravy institutu dohody o vině a trestu.

Pokud jde o tento návrh, tak s ním souhlasíme a s dalšími změnami, které jsou ve stanovisku ÚPV navrhovány. K tomu se potom později vyjádřím a k jednotlivým pozměňovacím návrhům rovněž. Jenom bych chtěla říci, že to prošlo ústavně právním výborem, který se konal 18. 9., 11. 12. a 5. 2. 2020, ale o tom asi už bude spíše referovat paní zpravodajka profesorka Válková.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama