Mgr. Marie Benešová

  • ministryně spravedlnosti
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,4. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

03.12.2019 17:14:00

Nominační zákon nechce přenášet odpovědnost na expertní orgán

Nominační zákon nechce přenášet odpovědnost na expertní orgán

Projev na 39. schůzi Poslanecké sněmovny 3. prosince 2019 k nominačnímu zákonu

 Vážený pane předsedající, dámy a pánové,

máme tady znovu tedy nominační zákon, který byl vrácený Senátem s pozměňovacími návrhy. Ty návrhy jsou celkem tři. Tento zákon navazuje na obdobný návrh zákona, který byl předložen již v minulém volebním období, a vláda Bohuslava Sobotky jej sice projednala, ale neschválila. Současná vláda opět zpracovala tento nominační zákon v obdobném znění a v Poslanecké sněmovně byl 27. září tohoto roku schválen a postoupen do Senátu. Senát jej projednal na 12. schůzi 30. 10. a přijal k němu tři pozměňovací návrhy a vrátil návrh v jejich znění zpět Poslanecké sněmovně.

Obsahem návrhu nominačního zákona je povinnost jednotlivých ministerstev provést při výběru osob do řídicího orgánu právnické osoby s majetkovou účastí státu, která spadá do působnosti toho kterého ministerstva, otevřené transparentní výběrové řízení na danou pozici. Podle návrhu zákona také budou ministerstva muset veškeré personální nominace nejen do řídicích, ale i do dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu, které spadají do jejich působnosti, předložit Výboru pro personální nominace, který je následně projedná a zaujme k nim stanovisko. Dále zákon upravuje postavení, složení a působnost Výboru pro personální nominaci, který bude poradním orgánem vlády. Stanovisko Výboru pro personální nominace k nominaci bude mít doporučující charakter. Pokud se však ministerstvo od doporučení Výboru odchýlí, bude mít povinnost toto své odchýlení zdůvodnit. Je důležité zdůraznit, že navržený nominační zákon rozhodně nikterak nechce přenášet finální odpovědnost v případě personální nominací v gesci jednotlivých členů vlády na expertní orgán, protože podle názoru vlády ten, kdo má finálně o personální nominaci rozhodovat, je ten, kdo v daném případě nese nejenom věcnou, ale i politickou odpovědnost, tedy jednotliví členové vlády.

Závěrem bych ráda stručně zmínila o projednání návrhu zákona Senátem. Jak jsem zmínila, jsou zde tři pozměňovací návrhy. Tyto pozměňovací návrhy Senátu jednak vypouští podmínku, aby uchazeč ve výběrovém řízení nesměl být ke dni podání přihlášky do výběrového řízení ve vztahu k funkci, o níž se uchází, ve střetu zájmu. Tato úprava by měla umožnit se kandidátovi vyvázat z dosavadního působení až v momentě, že ve výběrovém řízení bude vybrán, což může pomoci zvýšit ochotu stávajících úspěšných manažerů se výběrových řízení účastnit. Dalším návrhem se pak doplňuje úprava nominace osoby do řídicího nebo dozorčího orgánu právnické osoby s majetkovou účastí státu v tom smyslu, že nominovaná osoba nesmí nejen ke dni jmenování nebo navržení do funkce, jak je obsaženo v návrhu, ale po celou dobu výkonu funkce podnikat ve stejném předmětu činnosti jako má právnická osoba s majetkovou účastí státu, v jejímž orgánu bude působit, a nesmí být členem kontrolního nebo statutárního orgánu právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání.

Za předkladatele bych k pozměňovacím návrhům, v jejich znění Senát návrh nominačního zákona vrátil Poslanecké sněmovně, ráda sdělila, že lze s těmito návrhy souhlasit a lze tedy schválit návrh zákona v jejich znění postoupeném Senátem.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout