Mgr. Marie Benešová

  • ministryně spravedlnosti
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,62. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12.05.2021 20:42:00

Prostředek boje proti korupci a dalšímu protiprávnímu jednání

Prostředek boje proti korupci a dalšímu protiprávnímu jednání

Projev na 103. schůzi Poslanecké sněmovny dne 12. května 2021 k vládnímu návrhu zákona o ochraně oznamovatelů

Děkuji za slovo, pane předsedající. Samozřejmě tak, jak jsem slíbili, tak Ministerstvo spravedlnosti v souladu s plánem legislativních prací vlády na rok 2020, které naplňují současně programové prohlášení vlády a mezinárodní závazky především, připravilo tento vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů, o kterém budete jednat. Ochrana oznamovatelů je prostředkem boje proti korupci a dalšímu protiprávnímu jednání. Zavedením komplexního a funkčního právního rámce ochrany oznamovatelů lze dosáhnout značných úspor v soukromých i veřejných prostředcích a předcházet různým škodám a ohrožení veřejného zdraví a dalších tedy problémů.

Navzdory opakovaným snahám o prosazení dotčené právní úpravy však v České republice tato ochrana stále chybí. Účelem tohoto zákona je poskytnout ochranu širokému okruhu osob vykonávajících práci v soukromém i veřejném sektoru pro případ, že oznámí protiprávní jednání, o kterém se v souvislosti s výkonem své práce dozvěděly. Chráněni budou typicky zaměstnanci, státní zaměstnanci, obchodní partneři, partneři zaměstnavatelů, OSVČ, stážisté i dobrovolníci, osoby, které oznamovateli pomohou protiprávní jednání oznámit a další.

Dle návrhu lze oznamovat jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo které porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie, upravující oblasti, na jejichž ochraně je zvýšení společenský zájem. Zároveň musí být v každém případě zachován pracovní kontext. Součástí návrhu je povinnost vytvořit důvěryhodné kanály pro podávání oznámení a poskytnout ochrany před postihem. V praxi má ochranu oznamovatelů posílit zejména zákaz odvetných opatření, modifikovaná úprava institutu předběžného opatření a obrácené důkazní břemeno ve sporech týkajících se odvetných opatření.

Já si myslím, že tento zákon je potřebný a velmi tedy reaguje a transponuje zejména směrnici Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva EU. Pokud jde o ten poslanecký návrh, který tady byl přede mnou představen, tak především k němu mám výhrady - a to je ta zásadní výhrada - že v podstatě nereaguje, nereaguje a nejedná se o transpozici směrnice, kterou jsem zmínila, to znamená z 23. října 2019, pouze se tak tváří.

Jinak pokud jde o tento poslanecký návrh, tak samozřejmě já hlavně poukazuji na stanovisko vlády, které je ze srpna 2019, tuším 2019, a tam byly v osmnácti bodech jednoznačně vytčeny tomuto poslaneckému návrhu legislativní nedostatky a vláda dala jednoznačně nesouhlasné stanovisko. Proto pléduji pro vládní návrh, který je propracovaný, komplexní a jedná se tady o transpozici. Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama