Mgr. Marie Benešová

  • ministryně spravedlnosti
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,6. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

10.03.2020 21:03:00

S návrhem v této podobě zástupci justice plně souhlasí

S návrhem v této podobě zástupci justice plně souhlasí

Projev na 41. schůzi Poslanecké sněmovny 10. března 2020 k zákonu o soudech a soudcích

 Dámy a pánové,

je zde předkládán vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a další.

Tento návrh je předkládán v souladu s plánem legislativních prací vlády na rok 2019 a v návaznosti na programové prohlášení vlády, v němž se vláda zavázala prosadit zákonem stanovené podmínky výběru soudců.

Novela především reaguje na doporučení skupiny států proti korupci GRECO, která nás v současné době již začala kritizovat, že jsme v tom pomalí.

Hlavním cílem předkládaného návrhu je zavedení jednotného transparentního systému výběru soudců, soudních funkcionářů, stejně jako podrobnější úprava vedlejší činnosti soudců a revize institutu přísedících v trestním řízení.

V rámci sjednocení budoucích soudců, jejich přípravy, se zavádí institut justičního kandidátství, které přichází po odborné justiční zkoušce a představuje cílenou přípravu na výkon funkce soudce. Odbornou přípravu justičního kandidáta mohou absolvovat také osoby z jiné právnické praxe s profesní zkouškou.

Obsazování soudcovských míst bude probíhat ve výběrovém řízení na konkrétní uvolněná místa v rámci obvodu krajského soudu. Do výběrového řízení se vedle justičních kandidátů budou moci přihlásit i odborníci mimo justici.

Výběr předsedů okresních a krajských soudů bude probíhat prostřednictvím výběrových řízení, kdy parametry výběrových řízení budou nově stanoveny zákonem oproti dnešnímu stavu, kdy výběrová řízení probíhají, ale pravidla jsou upravena instrukcí ministerstva.

Novela dále explicitně zakotvuje zákaz opakování jmenování předsedů u téhož soudu, který vyplývá z plynoucí judikatury Ústavního soudu a povinné manažerské vzdělávání pro justiční funkcionáře.

Dále zavádí oznamovací režim vedlejší činnosti soudců a upravuje výslovný zákaz členství soudců v politických stranách a politických hnutích po vzoru soudců Ústavního soudu.

Nad rámec doporučení GRECO se navrhuje omezení přísedících v trestním řízení, rozhodování v senátu s přísedícími by mělo být omezeno na skupinu nejzávažnějších trestných činů, mezi nimiž zůstávají především násilné trestné činy. Původně novela obsahovala úplné zrušení tohoto institutu přísedících. V rámci vypořádání připomínek bylo přistoupeno k této variantě, na které se shodla rekodifikační komise k novému trestnímu řádu.

Novela zákona o soudech a soudcích byla široce diskutována se zástupci justice na mnoha sériích kulatých stolů na podzim roku 2018 a v roce 2019, počátkem tohoto roku, kterých se zúčastnili předsedové nejvyšších, vrchních a krajských soudů stejně tak jako zástupci soudcovské unie či Ústavu pro otázky soudnictví. Pan bývalý předseda Nejvyššího soudu, pan předseda Nejvyššího správního soudu i paní prezidentka Soudcovské unie se dále účastnili také projednávání na Legislativní radě vlády a dovolím si říci, že se nám podařilo najít shodu. S návrhem v této podobě zástupci justice plně souhlasí.

Děkuji tedy za pozornost a prosím o podporu tohoto vládního návrhu zákona. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama