Mgr. Marie Benešová

  • ministryně spravedlnosti
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,6. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

20.10.2020 22:05:00

Úprava podrobného vymezení skutečného majitele

Úprava podrobného vymezení skutečného majitele

Projev na 62. schůzi Poslanecké sněmovny dne 20. 10. 2020 k vládnímu návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů

Dobrý podvečer přeji. Pokud jde o tento materiál, znovu opakuji, že se jedná o návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, jehož cílem je předně řádně transponovat do českého právního řádu některé nové požadavky týkající se evidování skutečných majitelů podle tzv. 5. AML směrnice a v té souvislosti revidovat relevantní transpozici novelizované 4. AML směrnice. Uplynula tady bohužel již transpoziční lhůta 10. ledna 2020, a proto na to spěcháme.

Základní změny, které 5. AML směrnice přináší, je: Požadavek na veřejnost alespoň některých údajů o skutečných majitelích, zavedení mechanismů ověřování a kontroly pravdivosti údajů uvedených v evidenci a stanovení efektivních sankcí. Nové požadavky evropského práva do značné míry mění celkový kontext institutu skutečného majitele a jeho evidování a zvyšuje se též jeho význam. Je klíčové, aby byl pojem skutečného majitele v zákoně vymezen přesně, aby odrážel požadavky evropského práva. Evidence skutečných majitelů je jedním z nástrojů boje proti praní peněz a financování terorismu.

Předmětem nového zákonu bude zejména úprava podrobného vymezení skutečného majitele, způsobu přístupu k údajům v evidenci, procesu zápisu údajů o skutečném majiteli, automatického předávání některých údajů z veřejného rejstříku, řešení nesprávných nebo chybějících údajů v evidenci, sankcí za porušování povinností souvisejících s evidováním skutečných majitelů.

Další požadavky a úpravy související s předkládaným návrhem jsou předmětem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jehož předkladatelem je Ministerstvo financí.

Jak jsem upozornila, uběhla již transpoziční lhůta 10. ledna 2020. Ministerstvo spravedlnosti považuje za vhodné přijmout k vládnímu návrhu zákona pozměňovací návrhy, které byly přijaty ústavně právním výborem. S výjimkou návrhu na změnu účinnosti na 1. 7. 2021 s těmito návrhy souhlasím, pokud jde o návrh konkrétně poslance pana Kohoutka, ostatní návrhy nebyly schváleny ústavně právním výborem a v podstatě na ústavně právním výboru byly vyselektovány. ÚPV do svého stanoviska zahrnul návrh na úpravu účinnosti na 1. 7. 2021, se kterou však s ohledem na potřebu rychlejší transpozice nelze souhlasit za Ministerstvo spravedlnosti. To je, pokud jde o tento zákon a jeho pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama