Mgr. Martin Krsek

  • Ústecký kraj
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4,47. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

25.01.2023 16:21:00

Nezdá se mi, že je ta činnost systematická

Nezdá se mi, že je ta činnost systematická

Projev na 6. schůzi Senátu 25. ledna 2023 k ochraně před azbestem

 Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, ctěné kolegyně, ctění kolegové.

Jak už bylo avizováno, chtěl bych vám tady představit pozměňovací návrh, který jsem vám rozeslal včera emailem a dnes ho máte na stole. Ten pozměňovací návrh je tedy doplnění, nebo navrhuji doplnění o nový bod už toho předloženého usnesení VEU. Dovolím si ho tady načíst. Pak k němu dát nějaké další odůvodnění, abyste věděli, z jakých motivů tento pozměňovací návrh předkládám a žádám o jeho schválení.

Pozměňovací návrh rozšiřuje bod I. o arabskou čtyřku, a to tedy: Žádá vládu, aby vyvíjela úsilí směřující k naplnění výzev Evropské komise, které se týkají co nejlepšího využití všech specifických příležitostí v rámci programů a fondů EU k pokrytí iniciativ zaměřených na kontrolu výskytu a odstraňování azbestu, začlenění strategie k odstraňování azbestu do všech relevantních vnitrostátních programů a politik, zejména při provádění Národního plánu obnovy, šíření informací o možnostech financování EU na regionální a místní úrovni. To tedy odůvodnění, které máte přiložené, taktéž tady přečtu.

EU poskytuje značné finanční prostředky prostřednictvím nástroje pro oživení a odolnost a jiných finančních nástrojů EU, které lze využít na podporu vnitrostátních opatření k odstraňování azbestu v rámci renovací. S ohledem na množství azbestu ve starší zástavbě by ČR měla těchto finančních nástrojů plně využít. K tomu je zapotřebí prosazovat strategii na odstraňování azbestu průřezově, v rámci všech relevantních politik. Vláda by o těchto možnostech měla dotyčné aktéry z regionální a lokální úrovně efektivně informovat.

Teď si tedy ještě dovolím pár slov navíc. Tím nechci říct, že by se vláda nečinila v této oblasti, likvidaci azbestu, naopak, myslím si, že je přijata řada velmi důležitých opatření. Vidíme, že se ta opatření stále ještě zlepšují a zpřísňují. Ale nezdá se mi, že je ta činnost systematická. Například jsem se díval na Novou zelenou úsporám, kde tedy je explicitně uvedeno, že likvidace té azbestové zátěže je uplatnitelný náklad v rámci dotace. Ale když jsem se podíval na tu Zelenou úspoře Light, která je pro ty sociálně slabší skupiny, tam už jsem to takhle výrazně nenašel podtrženo.

Musíme si uvědomit, že likvidace azbestu samozřejmě, vedle toho, že to je zdravotně velmi závadný proces, tak je to také finančně náročné. Mohou to dělat jenom firmy, které na to mají oprávnění. Ti pracovníci, jak už jsme tady zjistili, jsou extrémně vystaveni nebezpečným látkám, musí mít ochranné oděvy, ochranu dýchacích cest, ty objekty při likvidaci, sundávání azbestu se musí tak trošku izolovat vůči přítomnosti nechráněných osob. Proto vychází například likvidace těch azbestových stěn či azbestových střešních krytin až na 500 korun za metr čtvereční, což je opravdu obrovská částka.

To vede samozřejmě k tomu, že řada lidí, pokud neví, že mohou získat z EU dotační prostředky na tyto práce, tak je dělá svépomocně, což je samozřejmě ohrožení jejich vlastního zdraví, zdraví jejich okolí, potom také ten materiál vytěžený končí na černých skládkách, opět poškozuje v zásadě naše životní prostředí. Také existují naprosto legálně nabídky firem, které nabízejí cestu, jak ušetřit za likvidaci té staré azbestové zátěže tím, že ji zazdí tedy do těch konstrukcí, nebo u těch střešních krytin překryje novou krytinou. Tím se tedy samozřejmě to akutní riziko sníží, tím, že oddělíme ty nebezpečné částice od vnějšího prostředí, ale pouze oddálíme ten proces, kdy při další rekonstrukci za několik desítek let znovu budeme muset tu konstrukci odkrýt a znovu se budeme muset s tímto problémem potýkat.

Proto tedy si myslím, že skutečně co nejvíce je potřeba využívat ty evropské dotace, informovat investory o tom, že mohou čerpat i na tyto práce, tím tedy můžeme v dohledné době zlikvidovat definitivně, zejména samozřejmě také zdravotně nezávadně tuto nebezpečnou látku z českých staveb, tedy i z české krajiny.

Děkuji za pozornost a samozřejmě i za případnou podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama