Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,03. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

03.03.2021 19:09:00

Nekvalitní stavební zákon jde ve výsledku i proti zlepšování kvality života lidí

Nekvalitní stavební zákon jde ve výsledku i proti zlepšování kvality života lidí

Projev na 87. schůzi Poslanecké sněmovny 3. března. Vládní návrh stavebního zákona.

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, milé kolegyně, milí kolegové, my jsme využili poměrně neobvyklý nástroj takzvané oponentní zprávy menšiny poslanců, protože pokládáme za velmi důležité, aby v té debatě zazněly, a to velmi hlasitě, důležité názory, důležitá upozornění na to, co jak vládní návrh, tak případný návrh skupiny poslanců vedené panem kolegou Kolovratníkem, znamenají pro výkon stavebního práva v České republice.

Ta oponentní zpráva menšiny poslanců výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj říká za prvé, že vládní návrh zákona nevhodně zasahuje do pravomoci krajů, měst a obcí a zásadně narušuje současný smíšený model veřejné správy, za druhé v případě přijetí zmíněného návrhu hrozí další zbytečné náklady na vznik nových úřadů a integrace, což je v současné ekonomické situaci neodpovědné, za třetí zmíněný vládní návrh může ohrozit výstavbu v České republice a v případě jeho přijetí hrozí, že institucionální změny vyvolají kolaps ve výstavbě a za čtvrté z výše zmíněných důvodů není vládní návrh správnou cestou pro výstavbu v České republice. Ze stejných důvodů doporučuje přijmout komplexní pozměňovací návrh poslanců Bartoše, Výborného, paní poslankyně Kovářové, pánů poslanců Feriho a Kupky, který je přílohou této oponentní zprávy s tím, že to usnesení dále formálně určuje zpravodajem oponentní zprávy mě a zmocňuje mě také, abych vás s touto oponentní zprávou seznámil.

Já si dovolím k načtení toho usnesení doplnit alespoň základní stručný výklad s tím, že v té obecné rozpravě bude prostor přiblížit jak ten náš návrh, tak předložit protiargumenty jak k tomu vládnímu konceptu, tak k tomu konceptu, který je sice taky trochu vládní, ale je podepsaný panem kolegou Kolovratníkem. Nicméně to, co zaznívá jako zásadní výhrada, je, že ať už tedy úprava vládní, či úprava poslanců kolem pana poslance Kolovratníka, přináší opravdu zásadní změnu ve výkonu veřejné správy v České republice. Tak zásadní, že za posledních dvacet let nic významnějšího neproběhlo. Ale děje se tak bez toho, aniž bychom diskutovali, jestli je to potřeba, jestli náklady jsou vyvážené efektem, to znamená, že vynaložené peníze daňových poplatníků se opravdu odrazí v tom a využijí k tomu, aby se změnil způsob projednávání staveb v České republice. Projednávání se významně zrychlilo, zkvalitnilo a vedlo k tomu, že se v České republice bude stavět.

Myslím, že všichni se tady shodujeme na tom, že stavební činnost má být jedna z cest, jak zajistit v té nadcházející době rozvoj ekonomiky, která nepochybně bude poškozena současnou pandemií koronaviru. A když se proti tomu, proti rozvoji nabízí naopak ohrožení výkonu stavební činnosti, kdy se místo toho, abychom hledali cestu ke zlevnění byrokracie a zlevnění státní správy, navrhuje naopak prodražení byrokratických procesů, tak je na místě takové návrhy odmítnout jako neověřené a problematické experimenty. To je předmětem našeho návrhu i tohoto usnesení - zabránit zbytečným rizikům, zabránit tomu, aby se zbytečně vyhazovaly finanční prostředky na něco, co nebude fungovat, na něco, co nás ve výsledku může ještě významně ohrozit. Samozřejmě že tu bude prostor pro to představit konkrétní argumenty, ale já na závěr toho úvodního krátkého bloku zmíním jednu zásadní věc. Klíčovými partnery pro vládu České republiky v tom, jak se v České republice bude územně plánovat, jak se v České republice bude stavět, jsou obce, města a kraje. Jak Svaz měst a obcí, tak příslušná komise Asociace krajů České republiky vyjádřily jednoznačně svoje odmítavé stanovisko jak k návrhu, který znamená oddělení státní správy v úseku stavebního práva, tedy ten návrh komplexního pozměňovacího návrhu pana kolegy Kolovratníka a dalších, tak té koncepce vládní. Upozorňují na to, že narušení toho současného sloučeného modelu veřejné správy může znamenat opravdu zásadní komplikaci právě v tom, že se vůbec stavby povolují. A tohle je přece velmi významné riziko, které musíme zhodnotit. Kdo jiný by měl vstupovat do debaty o stavebním zákonu, než právě obce, města a kraje nejenom jako významní investoři, ale samozřejmě jako ti, kteří v tom území představují klíčové partnery, rozhodují o tom, co se smí stavět, jak se to smí stavět a určují základní podmínky pro zástavbu v území. V okamžiku, kdy se tito klíčoví partneři ozývají jednoznačně kriticky a říkají, že tohle nechtějí, že tohle dokonce znamená vážné ohrožení, tak by to Poslanecká sněmovna měla slyšet.

Proto pokládáme to naše usnesení, tu naši oponentní zprávu, za významný hlas, který, prosím, vnímejte jako snahu opravdu dojít ke změně, která bude kvalitativně lepší, která opravdu zjednoduší a zrychlí stavební řízení. Uvědomujeme si, že je to důležité pro další vývoj ekonomiky, ale uvědomujeme si také, že je to důležité pro zlepšení kvality života. Totiž to, jak se staví, jak kvalitně se staví, má samozřejmě významný vliv na život ve společnosti, na život lidí, kteří v České republice vytvářejí hodnoty. Nekvalitní stavební zákon jde ve výsledku nejenom proti ekonomickému rozvoji země, ale jde ve výsledku i proti zlepšování kvality života lidí. Proto je ta následující debata o stavebním zákonu opravdu jednou z významných debat, jedním z významných témat celého tohoto volebního období. A pevně doufám, že ta debata, děkuji i za ten prvotní výkop paní ministryně, bude věcná a že vedle sebe budete mít možnost posoudit všechny věcné argumenty, všechno, co svědčí pro návrh vládní, všechno, co svědčí proti vládnímu návrhu, a stejně tak, co svědčí pro i proti těm dalším dvěma návrhům. Prosím věnujte té debatě patřičnou pozornost, protože pokud se přihodí to, co se přihodilo opakovaně v historii, a pod jednou z těch významných změn je podepsáno ministerstvo vedené hnutím ANO, změna, která měla sice na jednu stranu přinést České republice významné zjednodušení, zrychlení procesů, ale průkazně znamenala opak, ze všech tabulek je jasné, že tato změna stavebního zákona přinesla ve výsledku významné prodloužení lhůt projednávání staveb, je to nebezpečný precedent a v tomto okamžiku zároveň upozorňujeme na to, že další neověřený a problematický experiment může stát ještě mnohem víc peněz a výsledek bude stejně problematický. Věnujte té věcné debatě maximální pozornost. My jsme připraveni nejenom v rámci té rozpravy, ale samozřejmě i v rámci další práce na tom zákonu věnovat čas tomu, aby Česká republika měla kvalitní normu, ne normu, která nás všechny bude bolet.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama