Mgr. Martin Plíšek

  • TOP 09
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,04. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12.7.2017 17:52:00

Automatický generátor přidělování kauz je zcela nepřipraven

Automatický generátor přidělování kauz je zcela nepřipraven

Projev na 59. schůzi Poslanecké sněmovny dne 12. 7. 2017 k vládnímu návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních

 Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolím si za poslanecký klub TOP 09 sdělit náš postoj k tomuto tisku ve třetím čtení. Já už jsem upozorňoval ve čtení prvním i druhém, že je bohužel už takovým zvykem, že Ministerstvo spravedlnosti nám sem posílá jednotlivé dílčí novely občanského soudního řádu místo toho, aby splnilo ten úkol, který je v programovém prohlášení vlády, totiž aby předložilo nové moderní procesní předpisy, tzn. nový občanský soudní řád a nový trestní řád. Systémem jako když pejsek s kočičkou vařili dort, potom dává do jednotlivých novel různé, skutečně nesouvisející záležitosti, které skutečně v případě, že jsou úplnou novinkou, tak spíše rozkolísávají ten současný systém, než mu pomáhají, takže je smutné, že vláda, pokud jde o předložení procesních předpisů, které by zrychlily, zmodernizovaly a zefektivnily soudní řízení, tento svůj úkol nesplní a že to zůstane tedy pro budoucí reprezentaci po volbách.

Chtěl bych se tady zmínit o některých pozměňovacích návrzích. Já jsem předložil pozměňovací návrh pod písmenem B1, který z návrhu má vypustit tzv. automatický generátor přidělování písemností, resp. kauz soudům. Musím říct, že místo toho, aby se skutečně řešily věci systémové, aby se daleko dříve, než se tak stalo, předložil nový zákon o znalcích, nebo aby skutečně, jak jsem se zmiňoval, se předložily i ty nové procesní předpisy, tak se tady navrhuje úplná novinka, která ovšem má zásadní nesouhlas soudní moci. Já si příliš často nepamatuji, že bychom tady schvalovali na sílu proti názoru nejvyšších soudů a krajských soudů věci, které navíc nejsou náležitě odůvodněny.

Zavedení tzv. automatického generátoru přidělování kauz soudům je zdůvodňováno údajnou korupcí a nekalými praktikami při rozdělování rozvrhu práce soudu. Víme, že jsou problémy na některých konkrétních soudech nebo dokonce v konkrétních řízeních, ale to přece neznamená, že kvůli tomu budeme měnit systém a zasahovat takto do soudní moci. Je-li konkrétní problém na konkrétním soudu, pak se má řešit zcela cíleně a konkrétně. Ale to je bohužel už realita při současné vládě, že má-li s nějakou skupinou, s nějakými jednotlivci konkrétní problém, tak raději zavede plošnou povinnost pro všechny ostatní, místo aby se právo vymáhalo adresně po těch, kteří ho skutečně porušuji.

Proto já navrhuji vypuštění tohoto nového prvku, který je zcela - si myslím - nepřipraven. Naráží na jednak technické možné problémy, ale jednak naráží také na zásadní nesouhlas moci soudní. A myslím si, že v situaci, kdy tady nemáme vytvořenou bohužel soudcovskou samosprávu, by měla vláda brát v potaz stanovisko soudů. Takže kromě mého návrhu na vypuštění toho automatického generátoru je tam ještě návrh, který prošel s podporou ústavně právního výboru, aby se ten automatický generátor týkal pouze insolvenčního řízení. Já na to dodávám, že skutečně i to je z mého pohledu nesystémové, protože proč to vztahovat pouze na jedno konkrétní řízení, byť tam mohou být nějaké problémy. Takže žádám vás o podporu toho návrhu B1, protože ten systém není připraven a já vzhledem ke zkušenostem s Ministerstvem spravedlnosti z hlediska IT zakázek a IT řešení jsem i skeptik k tomu, jak ten systém prakticky bude fungovat a zda vůbec bude fungovat, pokud ten automatický generátor dnes schválíme.

Pak je tady ještě jeden pozměňovací návrh, na který vás chci upozornit a který naopak nedoporučuji k podpoře, a to je návrh kolegy Vondráčka, který přesouvá kompetenci, pokud jde o vymáhání pohledávek soudů, na Celní správu. Tady jsme si bohužel zvykli, že si jednotliví ministři dohodnou v průběhu druhého čtení, že si mezi jednotlivými resorty přesunou nějakým způsobem kompetence. V tomto případě to byli ministři za hnutí ANO - ministr spravedlnosti a ministr financí. Nevím, z jakého důvodu, je to zcela nesystémové, proč by Celní správa měla skutečně vymáhat pohledávky soudů, když k tomu máme příslušné instituce, příslušné úkony v rámci procesního práva a procesních předpisů. Takže taky tento návrh byl předložen až na výboru. Shodou okolností tam byl přítomnou většinou podpořen, ale já si myslím, že by měla Sněmovna zvážit, zda chce tímto způsobem jednak posilovat kompetence Celní správy, ale z mého pohledu to jde do úplně jiného resortu a nevidím proto jediný pádný důvod, aby Celní správa měla tuto oblast na starosti.

Takže samozřejmě uvidíme, jaké pozměňovací návrhy budou schváleny, ale nám skutečně vadí zavádění nesystémových novinek, jako je ten automatický generátor nebo jako je náhlé přesouvání kompetencí, které nemají žádný důvod - možná ten, že se chce posílit něčí kompetence na Celní správě. Proto pokud projdou tyto návrhy, tak my nemůžeme tuto dílčí a nahodilou novelu občanského soudního řádu podpořit.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama