Mgr. Martina Berdychová

Místopředsedkyně hnutí Východočeši
  • BPP
  • Královéhradecký kraj
  • náměstkyně hejtmana
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,03. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15.01.2021 6:37:00

Dotační program na podporu činností v sociální oblasti a prorodinných aktivit

Dotační program na podporu činností v sociální oblasti a prorodinných aktivit

Rada Královéhradeckého kraje schválila vyhlášení Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2021.

 Žádosti budou přijímány od 1. do 12. března 2021 a mezi žadatele, kteří poskytují veřejně prospěšnou činnost v sociální oblasti a v oblasti podpory rodiny, kraj rozdělí 3 miliony korun.

„Všechny subjekty, které vedle sociálních služeb konají veřejně prospěšnou činnost v sociální oblasti a v oblasti podpory rodiny, pro nás představují podstatný a důležitý prvek v nabídce pomoci našim spoluobčanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, ale i v podpoře zdravého fungování rodiny. Chceme tuto jejich činnost podpořit a tím i zajistit komplexní podporu sociálně znevýhodněným osobám,“ vysvětluje náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za sociální oblast.

Podpořené aktivity v tomto dotačním programu musí být v souladu se strategickými dokumenty Královéhradeckého kraje a jsou specifikovány do těchto oblastí s uvedenými příklady jednotlivých činností:

  • Střednědobý plán sociálních služeb KHK 2021 až 2023; například aktivity na podporu pečujících osob a včasného informování pečujících osob o možnostech pomoci, aktivity na podporu informovanosti odborné i laické veřejnosti o sociálních službách

Strategie rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb KHK poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním 2015 až 2023; například aktivity zvyšování informovanosti a kompetencí pečujících (vč. svépomocných skupin), zvyšování informovanosti poskytovatelů sociálních služeb a zadavatelů sociálních služeb, veřejných opatrovníků, pracovníků Úřadu práce ČR a dalších odborníků v oblasti potřeb lidí s mentálním hendikepem či lidí s duševní nemocí

Plán sítě služeb v péči o duševní zdraví v KHK 2021 až 2030; podpořené budou například aktivity v oblasti osvěty odborné i laické veřejnosti na téma duševního zdraví, aktivity na podporu pečujících osob

  • Plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením KHK pro období 2018 až 2021; například podpora činnosti půjčoven kompenzačních pomůcek, aktivity na podporu osvěty zdravotního postižení a duševního onemocnění
  • Koncepce rodinné politiky KHK 2020 až 2023; podpořeny budou činnosti podporující zdravé fungování rodiny, rozvoj a posilování rodičovských kompetencí a podobně
  • Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů v KHK 2017 až 2021: oblast prevence kriminality, oblast adiktologie, oblast sociálně vyloučených lokalit, oblast cizinecké problematiky

Královéhradecký kraj vyčlenil ze svého rozpočtu na podporu žádostí 3 miliony korun s minimální výší dotace 10 tisíc korun a maximální výší podpory 100 tisíc korun. V případě aktivit pro podporu rodiny je minimální výše schválené dotace pro každou jednotlivou žádost 10 tisíc korun a maximální částka činí 250 tisíc korun. Vyhlášení dotačního programu musí ještě na svém jednání schválit krajští zastupitelé.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama