Mgr. Martina Berdychová

  • BPP
  • Královéhradecký kraj
  • vicehejtmanka
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,59. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

8. 1. 2019 16:47:00

Kraj pokračuje v partnerství s Finy a Slováky v oblasti školství

Kraj pokračuje v partnerství s Finy a Slováky v oblasti školství

Náměstkyně hejtmana Martina Berdychová pozvala na pracovní setkání do Hradce Králové vedoucí mezinárodní sítě místních akčních skupin Eliisu Vesisenaho a pedagoda Olli Vesisenaho z Finska.

Tématem setkání bylo školství. V rámci navázané spolupráce finských, českých a slovenských partnerů chce kraj pomoci přenést finské zkušenosti z oblasti vzdělávání do našich škol.

„Finské školství je celosvětově považováno za nejlepší v oblasti vzdělávání a moderní výuky. Nápad uskutečnit toto setkání jsme dostali na základě dlouhodobé spolupráce s Místní akční skupinou Splav v Rychnově nad Kněžnou, která nám poskytla kontakt. Získané poznatky a zkušenosti finského školství chceme využít hlavně v našem modelu digitálního vzdělávání, který v současné době zavádíme do našich škol," říká náměstkyně Martina Berdychová odpovědná za oblast školství.

Finští hosté si během pracovní návštěvy Hradce prohlédli prostory střední veterinární školy v Kuklenách. Žákyně školy během prohlídky předvedly moderní vybavení odborných učeben, kterými škola zajišťuje kvalitní výuku a připravenost absolventů pro praxi či další studium. Na dotazy ze strany hostů odpovídaly plynulou angličtinou.

„Během krátkého setkání s vedením školy jsme diskutovali na různá témata z oblasti vzdělávání. Porovnávali například finské a české zaměření škol, ekonomiku a financování škol, systém školství a následující činnosti po studiu,“ shrnuje vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání a organizátorka setkání Alena Svátková.

Pracovní program pokračoval na Základní umělecké škole Habrmannova a odpolední besedou v budově krajského úřadu. Na témata okolo vzdělávání ve Finsku v přátelské atmosféře diskutovali zájemci z řad ředitelů a učitelů základních a středních škol. Porovnávali systémy vzdělávání obou zemí a důvody úspěchu toho finského. Došlo i na otázku přípravy budoucích učitelů a prestiže tohoto povolání.

„Role učitele se ve Finsku změnila. Ustoupilo se od memorování a děti uplatňují získané vědomosti přímo při řešení problémů. Učitel je vážená osobnost a spíše mentor, který žáky provádí vzděláním s cílem dobře připravit tyto mladé lidi na život. Ve Finsku je to vysoce hodnocené a uznávané povolání,“ doplňuje náměstkyně Berdychová.

Královéhradecký kraj chce v navázané spolupráci přenosu poznatků finského školství do českého vzdělávacího systému pokračovat.

„Další aktivitou, kterou chceme podpořit a motivovat učitele našich škol je únorový workshop s ředitelkou Spojené školy Poprad Vierou Grohovou, která má s uplatňováním finských principů ve vzdělávání bohaté zkušenosti. Koncem března chceme zajistit výjezd zájemců z řad ředitelů a učitelů našich středních, posléze základních škol na exkurzi do Finska. Tím pomůžeme učitelům, aby mohli získané poznatky přenést na české podmínky a případně upravit v některých školách školní vzdělávací plány,“ uzavírá téma náměstkyně.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout