Mgr. Martina Berdychová

  • BPP
  • Královéhradecký kraj
  • vicehejtmanka
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,59. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

02.05.2018 13:00:00

Vzdělávání musíme přiblížit změnám ve společnosti a světu

Vzdělávání musíme přiblížit změnám ve společnosti a světu

Královéhradecký kraj jako první z krajů České republiky podepsal Memorandum členů České národní koalice pro digitální pracovní místa. O připojení kraje do takzvané DigiKoalice rozhodli radní.

 Cílem DigiKoalice je reagovat na změny ve společnosti a její postupnou digitalizaci a přizpůsobovat vzdělávání dětí i dospělých rozvoji digitálních technologií.

„Využití digitálních technologií a podpora nových trendů ve vzdělávání je směr, kterým se Královéhradecký kraj vydává. Musíme vzdělávání dospělých a hlavně dětí přiblížit změnám ve společnosti a světu, ve kterém vyrůstají. Členství v DigiKoalici nám přinese inspiraci, nové podněty či ověřené zkušenosti, které využijeme pro realizaci připravovaných projektů včetně pilotního projektu kraje na podporu digitálního vzdělávání,“ sdělila náměstkyně hejtmana zodpovědná za oblast školství, kultury a sportu Martina Berdychová.

DigiKoalice je otevřené uskupení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací, zřizovatelů škol a školských zařízení a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů České republiky, ke zvýšení jejich šance uspět na trhu práce a docílit tak v důsledku větší konkurenceschopnosti české ekonomiky. DigiKoalice je členem mezinárodní platformy Digital Skills and Jobs Coalition.

Signatáři Memoranda deklarují svou ochotu spolupracovat napříč soukromým, akademickým i státním sektorem s cílem připravit žáky i studenty pro digitální pracovní místa. Digitální pracovní místo je pojímáno jako široké označení pro jakoukoliv produktivní činnost člověka, při které je efektivně a bezpečně využívána digitální technologie k naplnění stanovených cílů.

„Naším cílem je, aby vzdělávání v oblasti digitálních technologií bylo aktuální, efektivní a poskytovalo každému občanu ČR příležitost rozvíjet v průběhu celého života vlastní digitální kompetence tak, aby byl úspěšný na trhu práce a byl schopen digitální technologie využívat k zajištění svých životních potřeb a spokojeného života,“ poznamenala Martina Berdychová. Jednou z oblastí, na kterou se Královéhradecký kraj zaměří, je například zvyšování povědomí o roli digitálních technologií ve světě práce, a to například formou organizace osvětových kampaní s cílem přitáhnout mladé lidi k propojování digitálních dovedností do vlastního vzdělávání a do své další kariérní dráhy.

Královéhradecký kraj se koncem dubna coby čerstvý člen DigiKoalice zúčastnil semináře se zástupci krajských vzdělávacích zařízení, Národního ústavu pro vzdělávání a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci projektů Europass, EQF, DigiKoalice a Podpora krajského akčního plánování. Náměstkyně Martina Berdychová zde představila stávající i plánované aktivity kraje v této oblasti.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout