Mgr. Martina Berdychová

Místopředsedkyně hnutí Východočeši
  • BPP
  • Královéhradecký kraj
  • vicehejtmanka
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,19. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

13.08.2020 10:44:00

Zásadně odmítám všechna nařčení z diskriminace uchazečů

Zásadně odmítám všechna nařčení z diskriminace uchazečů

Vyjádření náměstkyně hejtmana Martiny Berdychové ke konkurzu na pozici ředitele/ředitelky Střední školy řemeslné v Jaroměři

 Vážení,

dovoluji si zaslat shrnující reakci na mediální zprávy, které zástupci médií rozpoutali v posledních třech dnech a věnovali svou pozornost kauze - konkurz na pozici ředitele/ředitelky Střední školy řemeslné v Jaroměři. Dokonce si dovoluji napsat, že všechny zveřejněné informace zavánějí podivnou kampaní. Za prvé opakovaně sděluji a konstatuji, že konkurzní řízení proběhlo zcela standardně a dle pravidel stanovených příslušnou vyhláškou Ministerstva školství ČR.

Opětovně opakuji již veřejně známá a publikovaná fakta: v tomto případě nebyl v prvním kole konkurzního řízení žádný z účastníků tohoto řízení hodnotící komisí ke jmenování Radě kraje doporučen, proto následně dne 25. 5. 2020 Rada KHK rozhodla o jeho zrušení a vypsání nového konkurzu k datu 8. 6. 2020. Komisí doporučený kandidát z druhého kola byl Radou kraje dne 10. 8. 2020 do dané funkce jmenován.

Do obou konkurzů se přihlásila dosavadní ředitelka paní Kočišová, která v prvním řízení neuspěla a ke druhému řízení se už osobně nedostavila. Je veřejně známo, že po svém neúspěchu v prvním kole podala proti rozhodnutí stížnost. Argumentaci stížnosti nemohu označit jinak než jako pomluvu a patrně bych ji mohla úspěšně řešit i právní cestou. Toto však není můj cíl.

Jsem gestorkou školství a prvořadé je pro mne kvalitní fungování a rozvoj škol, dále naplňovat vše, co jsem jako politik slíbila občanům Královéhradeckého kraje, a to je vytváření podmínek ke zvyšování kvality výuky a přípravu studentů na takové úrovni, aby obstáli při hledání návazného studia či pracovního uplatnění využitím nabytých znalostí a dovedností, na kterých se podílí kvalitní management každé školy.

Zásadně odmítám všechna nařčení, ať už z politické či stranické diskriminace uchazečů. NIKDY neposuzuji uchazeče podle jiných kritérií, než jaká stanovují konkrétní výběrová řízení. Navíc členkou hodnotící komise druhého konkurzu byla na žádost hejtmana kraje zvolena Edita Vaňková (ČSSD). Rozhodně odmítám nařčení z věkové diskriminace uchazeče. Lze kýmkoli dohledat a sama mohu doložit, že v obdobných výběrových řízeních jsme do pozic ředitelů škol jmenovali i uchazeče pokročilejšího věku.

Nerozumím a ohrazuji se i proti mediálním vyjádřením hejtmana, ve kterých nepravdivě veřejnost informuje třeba i o tom, že jsem jím o žádosti vyřešení stížnosti paní Kočišové ombudsmana, kterou obdržel dne 24. 7. (a bez mého vědomí na ní 31. 7. odeslal odpověď), byla řádně informována a že mi byla předána. Není tomu tak. O žádosti ombudsmana jsem se dozvěděla až 11. 8. z vašich médií.

Závěrem sděluji: abych mohla na dotazy a všechna mediální prohlášení týkající se této kauzy věcně a argumentačně reagovat, a potvrdit tak regulérnost neveřejného konkurzu, očekávám, že mne se stížností i důvody svých dosavadních veřejných vyjádření hejtman, jako gestorku oblasti školství a osobu, jíž se stížnost týká, seznámí standardní a kolegiální cestou.

Hradec Králové 12. 8. 2020

Martina Berdychová

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama