Mgr. Milena Johnová

  • PRAHA SOBĚ
  • Hlavní město Praha
  • krajská radní
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,63. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16.05.2022 16:11:00

Praha uzavírá memorandum v oblasti podpory ohrožených dětí

Praha uzavírá memorandum v oblasti podpory ohrožených dětí

Rada hl. m Prahy na dnešním jednání schválila memorandum o spolupráci s Nadací J&T při přípravě strategie rozvoje systému podpory ohrožených dětí a jejich rodin na území hlavního města do roku 2030.

 Praha má zájem modernizovat péči o ohrožené děti a v posledních dvou letech podnikla významné kroky. Cílem memoranda je posílit strategickou roli Magistrátu hl. m. Prahy, definovat dlouhodobé cíle do roku 2030 a naplánovat jejich realizaci.

„Cením si rozvíjející se spolupráce hlavního města s Nadací J&T, protože Praze pomůže dohnat roky zpoždění na poli reformy péče o ohrožené děti. Poté, co se nám podařilo naplno rozjet modernizaci kojeneckého ústavu na Zbraslavi, teď budeme pokračovat proměnou celého systému péče na spravovaném území. Znalosti a odborníci, které Nadace J&T Praze nabízí, je přesně to, co pro tento úkol potřebujeme nejvíce,“ řekla Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Strategický dokument dlouhodobého horizontu naváže na aktuální národní a mezinárodní závazky i trendy a na úrovni krajské prorodinné politiky, vytyčí systémové vize a směřování, stejně jako definuje opatření specifická pro cílovou skupinu ohrožených dětí a jejich rodin. Na ně pak budou moci navazovat procesy střednědobého plánování rozvoje služeb, stejně jako dílčí grantové výzvy či akční plány v jednotlivých oblastech podpory. Memorandum tak bude nedílnou součástí přístupu hlavního města k prorodinné politice, v jejímž rámci vznikne.

Předmětem dohody je zejména nabídka na využití znalostní základny nadace J&T v oblasti systémové modernizace péče o ohrožené děti, jejíž pomocí získá hlavní město personální kapacity k přípravě návrhu strategie rozvoje systému podpory ohrožených dětí a jejich rodin. Náklady spolupráce budou hrazeny ze strany Nadace J&T formou daru.

„Velmi si ceníme spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy zaměřené na změnu systému péče o ohrožené děti. Naším společným cílem je zlepšit životy ohrožených dětí a poskytnout jim služby, které jsou primárně komunitní a zaměřené na individuální péči a rodinné prostředí. Nesmírně důležité je zároveň se zaměřit na rozvoj služeb podporujících původní rodiny, aby se snížil počet dětí, které jsou z rodin odebírány. Každé dítě má právo vyrůstat v rodinném prostředí a jsme velice rádi, že Rada hlavního města Prahy se snaží docílit toho, aby toto právo bylo naplněno u všech dětí,“ dodala Marie Oktábcová, ředitelka Nadace J&T.

Spolupráce hlavního města a partnerů z řad expertních organizací přinesla pozitivní dopady již v minulosti, kdy v letech 2019 a 2020 byla díky spolupráci organizace Lumos a odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy poprvé systematicky vyhodnocena situace dětí se zdravotním znevýhodněním umístěných k dlouhodobému pobytu v institucích ústavní péče na území Prahy nebo v zařízeních zřizovaných hlavním městem mimo území kraje. 

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama