Mgr. Miluše Horská

  • BPP
  • Pardubice
  • místopředsedkyně Senátu
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,68. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

29.01.2020 21:31:00

Děti z horších sociálních poměrů mají horší pravděpodobnost na dobré vzdělání

Děti z horších sociálních poměrů mají horší pravděpodobnost na dobré vzdělání

Projev na 15. schůzi Senátu dne 29. 1. 2020, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023.

Děkuji, vážený pane ministře, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Přece jenom školství se nás hluboce dotýká, je to dlouhodobá záležitost, která nepřinese výsledky hned, zato problémy, kdy se rojí, tak mohou být pro mnohé ministry smrtonosné. A také byly, takový ten dlouhý výčet, ale pan ministr nám drží, tak to bude možná tím, že dobře běhá.

Já bych chtěla jenom podtrhnout to, že vnímám velmi pozitivně, že v tomto dlouhodobém záměru bude kladen důraz i na klíčové kompetence týkající se hodnotové orientace žáků a jejich společenských postojů. A je to vzdělávání zejména pro demokracii a občanskou společnost.

Ono to není fráze, ono je to velmi důležité. A je to s akcentem, se zaměřením na mezigenerační dialog či pomoc potřebným. A nejedná se jenom o hodnoty a postoje, ale také o budování občanské gramotnosti. A to si myslím, že dnešní dospělá populace chytá někde v letu a chybí nám to velmi. Tady vidím klíčový problém budoucího školství.

Za zmínku také stojí to, co už tady zaznělo, problém s atraktivitou učitelského povolání, protože to nejsou jenom zmiňované peníze, ale je to vůbec motivace kantorů a hlavně podle čísel, my máme jeden z nejvíce stárnoucích sborů učitelů ze zemí OECD. Zvýšit atraktivitu učitelského vzdělávání už asi opět musíme vzít globálně, že se zamýšlíme nad tím, jak jsou naši mladí budoucí pedagogové vzděláváni, podle čeho si vůbec vybírají, aby šli studovat na učitele. A je to opět běh na dlouhou míli. Pokud chceme, aby se nám ve školách moderně učilo, musíme tam mít mladé vzdělané lidi, a samozřejmě s veškerou úctou k těm, co teď drží štafetu.

To, co podtrhuji a co ukazují výzkumy, je, že děti z horších sociálních poměrů mají stále podstatně horší pravděpodobnost na dobré vzdělávání. To znamená, že současné vzdělávání nám posiluje sociální nerovnost. A když to srovnáme s jinými zeměmi, které jsou v žebříčku evropského hodnocení na vysokém stupni, tak závislost úspěchu ve vzdělání na sociálním původu, například tolik nezaznamenávají ve Finsku, Estonsku a v Polsku. A myslím si, že to je také dlouhodobě vřed v našem školství.

A o čem se chci ještě zmínit, je to, co dnešní společnost rozděluje. Jenom, když člověk toto slovo vysloví, tak už aby se pomalu skrýval. Dokument na přesných datech potvrzuje, že v České republice nedochází k plošné inkluzi a k rušení speciálních škol, jak se často na veřejnosti říká, jak je prezentováno odpůrci vzdělávání.

Pro lepší fungování inkluze, která nás obklopuje, je potřeba výrazně zkvalitnit a navýšit metodickou podporu žáků se sociálními potřebami ze strany školských poradenských zařízení, zvyšovat počet školských poradenských pracovišť na školách atd. A pan ministr samozřejmě ví, kam tím mířím, protože je to i o dalším rozpočtu.

A teď možná jednu pozitivní zprávu. Možná, že jste si toho v médiích všimli. Jsem docela ráda, i když zpráva pana ministra otálela několik měsíců a že jste s ní přišel právě dneska, protože my jsme tady kantoři, lékaři, starostové, prostě školství rozumí každý, neboť jím prošel, viďte, poradit si umíme teď hned, tak mám velkou radost, že to přineslo krásnou společnou aktivitu, velmi hlubokou, která vychází z toho, že 32 % žáků – nejvíce u nás ze zemí OECD – chodí nerado do školy, že 50 % učitelů vykazuje příznaky vyhoření, že 30 % času mohou ředitelé škol věnovat pedagogickému vedení školy, atd. Tudíž aktivita, o které chci hovořit, se nazývá nadační fond Eduzměna. Je to unikátní projekt, který si klade za cíl zásadním způsobem zkvalitnit úroveň vzdělávání ve vybraném regionu České republiky, chce se zaměřit na všechny účastníky vzdělávacího procesu – děti, rodiče, učitele, ředitele i zřizovatele. A za tím účelem se spojili zástupci soukromého, neziskového a státního sektoru, kteří velmi podrobně připravili projekt, který pomůže nastartovat změnu ve vzdělávání a po celou dobu ji bude podporovat, monitorovat a vyhodnocovat.

Unikátní je i propojení čtyř velkých nadací, které celý projekt podporují a jsou ochotny investovat stovky milionů korun a další stovky milionů korun ještě získat od dalších dárců. Tyto finance budou investovány do včera vybraného regionu. A já se dívám na kolegu, ale teď ho nevidím, on tady ani není, jestli to ví, protože to je náš pan senátor z Kutné Hory, je to region Kutnohorska.

A já jsem si tuto vsuvku nepřipravila proto, abych pana ministra šokovala, protože pan ministr se účastní jednání Eduzměny, podporuje ji. A v podstatě si myslím, že to, co nám tady dnes zdokumentoval, je vlastně v souladu s tím, jak Eduzměna na další vývoj našeho školství nahlíží. A neříkám nic nového, že pan ministr slíbil podporu celého svého ministerstva.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama