Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,85. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

24. 9. 2020 9:38:53

Nastal čas k vystoupení ČR z NATO

Nastal čas k vystoupení ČR z NATO

ČR je již více dvě desítky let členem válečného paktu, ve kterém podle filosofických slov největšího popřevratového lháře Václava Havla nikdy neměla stanout. Po celou dobu se tak český stát z pozice kolaboranta spolupodílí na zločinech t

 

    Představitele amerických jestřábů spřažených s vojenskoprůmyslovým komplexem v minulosti od svých imperialistických válečných choutek nezastavilo nic. NATO ve své štvavé válečné politice pokračuje i v době,  kdy svět  věnuje velké úsilí na zvládnutí koronavirové pandemie.

     Další přesuny vojsk do  pobaltských států, vojenská cvičení pod hlavičkou USA  na tomto území či  budování  vojenské základny na území Polska způsobují  jen další eskalaci napětí s Ruskou federací.

 Je smutnou skutečností, že jednotlivé  vlády  ČR  po více než dvacet  let  slouží díky našemu kolaborantskému členství v NATO zahraničním zájmům USA.  Po celou dobu se tak naše republika  (spolu s dalšími členskými státy) podílí na porušování znění Severoatlantická Smlouvy ze dne 4. dubna 1949 ve které  podle článku I  „smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě Spojených národů, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být zapleteni, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli Spojených národů“.

    Jak je uvedeno  v preambuli této smlouvy její smluvní strany  se „snaží podporovat stabilitu a blahobyt národů v severoatlantické oblasti“.  V praktické realizaci myšleno blahobyt  vydobyt  na úkor  vojensky a ekonomicky  destabilizovaných států  nejen Iráku, Sýrie, Libye a Afghánistánu.

    Článek 13 této smlouvy dále uvádí, že „po dvaceti letech platnosti smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit od této smlouvy rok poté, co podá vládě Spojených států amerických zprávu o vypovězení smlouvy a ta podá informaci vládám dalších smluvních stran o uložení každé výpovědi“.

     Vůle současné naší vlády k přijetí tohoto zásadního politického rozhodnutí, jejíž zahraniční politika je řízena  americkým ministerstvem zcela jistě nebude. O to větší  jde o výzvu nejen  pro všechny politické strany, uskupení a sdružení ale i vlastenecké organizace a spolky, pro které je zachování světového míru zásadní prioritou. Prioritou, ke které se dlouhodobě hlásí  KSČM  či Aliance národních sil.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama