Mgr. Nina Nováková

  • KDU-ČSL
  • Středočeský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,03. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

24.05.2024 19:05:00

Církvím zatím název evidovaná právnická osoba zcela vyhovuje

Církvím zatím název evidovaná právnická osoba zcela vyhovuje

Projev na 103. schůzi Poslanecké sněmovny 24. května 2024 k zákonu o správních poplatcích

 Dámy a pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

dovolte mi, abych připomněla pozměňovací návrh, který byl projednán v garančním výboru a vznikal v podstatě i ve spolupráci s Ministerstvem kultury. Jedná se v podstatě o technickou záležitost, ale dovolím si to znovu připomenout.

Od roku 2005 se v rámci právnických osob, které jsou samozřejmě někde vždy zachyceny, vytvořila jakási kategorie "evidovaná právnická osoba", která označuje, že to je právnická osoba, kterou zřizují církve nebo náboženské společnosti. Toto platí od roku 2005. A několik tisíc evidovaných právnických osob takto funguje.

V podstatě můžeme říci, že tento zákon, o kterém teď tady hovoříme a který se novelizuje, je zákon, který legislativně upravuje nezadatelné právo, jsme-li ve společnosti, která uznává svobodu náboženského vyznání, ale upravuje vlastně to konfesní právo. Existují církve a náboženské společnosti a v rámci těch církví se vlastně vytváří církevní právo i tam, kde to církev není. A k tomu musíme říct, že existuje tedy i nějaké právo, které se týká nekřesťanských, mimokřesťanských církví a v každé té církvi, což jsou křesťanské církve, a nebo náboženských společnostech, kterých mezi 44 registrovanými máme už celou čtvrtinu - patří tam třeba vyznavači buddhismu, islámu, judaismu, ale také nově pohanství - to jsou náboženské společnosti, které samozřejmě mají právo na to, jejich členové, aby uplatňovali svou svobodu náboženského vyznání, ale naprosto nepracují s pojmem církve, tak jak s tím pracují křesťanské církve.

Řeknu jenom takový příklad. Každý z vás, kdo udělal doktorát po vystudování práv, tak má titul JUDr., což znamená juris utriusque doctor neboli doktor obojího práva, čili práva civilního a církevního. A to je ale historický koncept, protože když se řeklo církevní právo, tak to automaticky evokovalo, že to je vázáno buď na římskokatolickou církev, ale dneska tedy to křesťanské vyznání je mnohem širší v mnoha denominacích. A teď se vracím tedy k tomu, co je v novele zákona.

Naše konfesní právo, což by byl rozhodně nejlepší název, zatím není takto nazýváno a je nazýváno tak složitě, že to je zákon o církvích a náboženských společnostech. Rozhodně by byl lepší název "konfesní právo", protože tím by se oddělilo církevní právo uvnitř církve řekněme římskokatolické a další upravená práva, která jsou v mimokřesťanských církvích. A nějak se dostalo do původního návrhu.

A jsem moc ráda, že za pomoci ministerstva, děkuji za to Ministerstvu kultury, jsme došli i na garančním výboru k názoru, že je správné, abychom ponechali název evidovaná právnická osoba pro právnické osoby, které jsou obecně zřizovány církvemi nebo náboženskými společnostmi, které jsou, jak jsem už teď říkala, zdaleka se vůbec nemusí vztahovat ke křesťanství.

K tomuto jsme došli. Takový praktický dopad, když se to nebude měnit, je ten, že několik tisíc evidovaných právnických osob, které od roku 2005 užívají název evidovaná právnická osoba, nebudou muset nic měnit. A věřím, že jednou dojdeme k tomu, že třeba budeme mít nějaký nový konfesní zákon, kdy ten koncept bude správný.

Ale teď bychom se na to mohli podívat ze dvou úhlů pohledu. Buď ty církve, které jsou tedy i etymologicky nazývány církvemi, protože to je z názvu Ekklésia tú Kyriú, prostě etymologicky, to se to týká jenom křesťanských církví, tak ty by si mohly říci, je trošku nesprávné, že právnické osoby zakládané náboženskými společnostmi úplně mimokřesťanskými se také nazývají církevními právnickými osobami, anebo - a pro každého je důležitější něco jiného - stejně tak důležité je, že ty náboženské společnosti, které vůbec s pojmem církve nepracují, a zcela logicky, by najednou měly nazývat své právnické osoby, nebo respektive jejich právnické osoby by se nazývaly církevními právnickými osobami, a to například u takového hnutí Hare Krišna nebo Diamantová stezka a tak dále, ty vůbec jako nechtějí o sobě mluvit jako o církvích, tak najednou jejich právnické osoby by se nazývaly církevními právnickými osobami.

Když jsem zdůvodňovala tento návrh, ve druhém (čtení) pozměňovací návrh pod písmenem A je projednán na výboru a schválen garančním výborem, a byl tam výjimečný obecný konsenzus z celého politického spektra, tak když jsem to tam zdůvodňovala, tak jsem končila svůj projev tím, že prosím, nechme to tak, jak je, pokud nevymyslíme něco, co bude zcela určitě lepší. A zatím ten název evidovaná právnická osoba zcela vyhovuje.

Děkuji a poprosím o podporu tohoto výborového pozměňovacího návrhu, vzniklého za podpory ministerstva.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama