Mgr. Pavel Herman

"Žádná moc nesmí platit více než zákony." Cicero
  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,95. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

25. 7. 2019 18:06:35

Příběhy bezpráví XXI. - Soudce JUDr. Ševčík soudil v době nemoci žalobců

Příběhy bezpráví XXI. - Soudce JUDr. Ševčík soudil v době nemoci žalobců

Soudce JUDr. Ševčík nařizoval jednání, kdy žalobce neměl právního zástupce, ověřoval si u jeho ošetřujícího lékaře zdravotní stav ačkoliv věděl, že je ve stavu nemocných, tak soudil i bez jeho přítomnosti.

Motto: „Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande", v překladu „Češi jsou banda simulantů,“ Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války od Jaroslava Haška.

Žalobce S. H-XXX byl od 10 .1. 2012 do 24. 2. 2012 v pracovní neschopnosti a od 5. 2. 2012 do 11. 3. 2012 na zdravotní dovolené mimo Českou republiku, což Okresnímu soudu ve Vyškově doložil neschopenkami a omluvenkami.

Soudce JUDr. Ševčík sice napsal, že pan S. H-XXX měl dostačující lhůtu 2 měsíce k nalezení nového právního zástupce, ale jak si mohl hledat nového právního zástupce v době pracovní neschopnosti a na zdravotní dovolené. Je zapotřebí si položit otázku, jaká lhůta je ze zákona nezbytná pro hledání právního zástupce do 2 měsíců?

1. Advokát JUDr. Pindeš uvedl, že soudce JUDr. Ševčík nedodržuje zákonná ustanovení, rozhoduje v rozporu s Ústavou a Listinou základních práv a svobod, zejména proto, že nerespektuje základní právo žalobce na spravedlivý proces:

a) V době, kdy žalobce neměl právního zástupce, tak soudce nerespektoval ústavně zaručené právo žalobce na umožnění nechat se před soudem zastupovat právním zástupcem a bez ohledu na skutečnost, že žalobce několikrát sdělil, že nemá právního zástupce, tak soudce nařizoval jednání v různých kauzách.

b) v některých věcech dokonce soudce vydal rozhodnutí, a to bez umožnění žalobci účinně se bránit a hájit své zájmy před nezávislým soudem, čímž bylo žalobci několikrát tímto soudcem odňato právo na spravedlivý proces, porušen a tzv. zásada rovností zbraní účastníků řízení.

c) V době nemoci S. H-XXX tento soudce ověřoval u ošetřujícího lékaře, zda je ve stavu nemocných, ačkoli měl k dispozici řádnou omluvu, včetně dokladu prokazující pracovní neschopnost S. H-XXX ve věci 6 C 87 / 2011 a 6 C 288 / 2008 (WagXXX – stavební deník a účetní doklady).

d) Ačkoliv soudce věděl, že S. H-XXX je ve stavu nemocných a není schopen dostavit s k jednání soudu, nařídil jednání ve věci č. j. C 6 184 / 2010 (Studna) a dále ke kauze GreXXX, přestože tento soudce věděl, že žalobce nemá právního zástupce.

2. Obdobně soudce JUDr. Ševčík postupoval i v případě M. H-XXX, které dal neoprávněně výpověď advokát Mgr. Freund, jenž ale nepodepsala ani nepřevzala a v pracovní neschopnosti byla v roce 2012 pouze od ledna až do poloviny května, tak soudce JUDr. Ševčík ve sdělení

a) ze dne 22. 3. 2012 pod č. j. 6 C 288 / 2008 (J. WagXXX – stavební deník a účetní doklady) soudce sdělil, že „jednání dne 26. 3. 2012 ve 12:30 hodin proběhne i v případě Vaší nepřítomnosti.“

b) ze dne 26. 2. 2012 pod č. j. 6 C 184 / 2010 (Studna) soudce sdělil, že „nezvolíte-li si právního zástupce, když od ledna 2012 jste srozuměni s výpovědí plné moci Mgr. Marka Freunda, jednání dne 16. 4. 2012 proběhne.“


Obsah:

1) Doplnění tvrzení a vyjádření – JUDr. Pindeš

2) Sdělení od S. H-XXX:

2a) Sdělení pro OS Vyškov – ze dne 23. 3. 2012 (6 C 87/2011)

2b) Sdělení pro OS Vyškov – ze dne 20. 3. 2012 (6 C 184 / 2010)

2c) Sdělení pro OS Vyškov – ze dne 13. 4. 2012 (6 C 184 / 2010)

2d) Sdělení pro OS Vyškov – ze dne 14. 5. 2012 (6 C 184 / 2010)

3) Sdělení od M. H-XXX:

3a) Sdělení pro OS Vyškov – ze dne 13. 4. 2012 (6 C 184 / 2010)

3b) Sdělení pro OS Vyškov – ze dne 14. 5. 2012 (6 C 184 / 2010)

4) Lékařské zprávy

a) Lékařská zpráva – ze dne 5. 3. 2012

b) Lékařská zpráva – ze dne 30. 3. 2012

c) Lékařská zpráva – ze dne 27. 4. 2012

5) Okresní soud ve Vyškově

5a) Ze dne 26. 3. 2012 – pro M. H-XXX / S. H-XXX (6 C 184 / 2010)

5b) Ze dne 22. 3. 2012 – pro S. H-XXX (6 C 184 / 2010)

5c) Ze dne 22. 3. 2012 – pro I. M. H., s. r. o. (6 C 288 / 2008)

6) Předvolání

6a) Ve věci č. j. 6 C 184 / 2010 – ze dne 13. 12. 2011 (6 C 184 / 2010)

6b) Ve věci č. j. 6 C 184 / 2010 – ze dne 6. 3. 2012 (6 C 184 / 2010)

6c) Ve věci č. j. 6 C 184 / 2010 – ze dne 26. 3. 2012 (6 C 184 / 2010)

6d) Ve věci č. j. 6 C 184 / 2010 – ze dne 24. 4. 2012 (6 C 184 / 2010)

7) Závěrečné shrnutí + jednotlivé přehledy

a) pracovní neschopenky a omluvenky žalobců

b) přehled nařízených jednání v roce 2012


1) Doplnění tvrzení a vyjádření – JUDr. Pindeš:

K věci č. j. 6 C 22 / 2006

V rámci jednání dne 4. 3. 2013 byla ze strany právního zástupce jménem jednatele spolčenosti I. M. H., s. r. o. vznesena námitka podjatosti soudce pana JUDr. Petra Ševčíka s ohledem na skutečnost, že řízení je zdlouhavé, stejně jako v jiných věcech rozhodovaných jmenovaným soudcem a žalobce nechce, aby dále tuto věc, ale i ostatní věci, vedené Okresním soudem ve Vyškově rozhodoval JUDr. Petr Ševčík a aby tato a další věci podané k rozhodnutí u Okresního soudu nebyla tímto soudem rozhodována.

Žalobce vznesl tedy námitku podjatosti soudce JUDr. Petra Ševčíka, přestože již bylo o několika námitkách podjatosti jmenovaného soudce rozhodováno. Žalobce opírá svoje stanovisko zejména o skutečnost, že pan JUDr. Petr Ševčík nedodržuje zákonná ustanovení, rozhoduje v rozporu s Ústavou a Listinou základních práv a svobod, zejména proto, že nerespektuje základní právo žalobce na spravedlivý proces.

Žalobce tak zcela ztratil důvěru v nestrannost a spravedlivé rozhodování pana JUDr. Ševčíka, zejména poté co v době, kdy žalobce neměl právního zástupce nerespektoval ústavně zaručené právo žalobce na umožnění nechat se před soudem zastupovat právním zástupcem a bez ohledu na skutečnost, že mu žalobce několikrát sdělil, že nemá právního zástupce nařizoval jednání v různých kauzách a dokonce v některých věcech vydal rozhodnutí, a to bez umožnění žalobci účinně se bránit a hájit své zájmy před nezávislým soudem, čímž bylo žalobci několikrát tímto soudem odňato právo na spravedlivý proces, porušen a tzv. zásada rovnosti zbraní účastníků řízení.

V době nemoci S. H-XXX ověřoval u ošetřujícího lékaře, zda opravdu je ve stavu nemocných, ačkoliv měl k dispozici řádnou omluvu, včetně dokladu prokazující pracovní neschopnost S. H-XXX. Ačkoliv věděl, že S. H-XXX je ve stavu nemocných a není schopen dostavit se k jednání soudu, nařídil jednání ve věci vedené pod č. j.

Ačkoli věděl, že S. H-XXX je ve stavu nemocných a není schopen dostavit se k jednání soudu, nařídil jednání ve věci vedené proti manželům SchwXXX (studna, č. j. 6 C 184 / 2010) a rovněž tak rozhodoval ve věci Gregor, přestože věděl, že nemá právního zástupce. Neobstojí tvrzení soudce, že žalobce, resp. S. H-XXX měl dostatek času na to, aby si byl schopen najít právního zástupce.

V tomto ohledu soudce pan JUDr. Ševčík nerespektoval ústavně zaručené právo na spravedlivý proces a přesto, že věděl o skutečnosti, že S. H-XXX byla vypovězena plná moc předchozího právního zástupce, neumožnil mu, aby si tento jako účastník řízení našel adekvátní náhradu a rozhodoval s poukazem na skutečnost, že S. H-XXX činí obstrukce, záměrně si nehledá právního zástupce, aby protahoval řízení.

V této souvislosti se jeví názor soudce JUDr. Petra Ševčíka zcela nepochopitelný, neboť S. H-XXX je v pozici žalobce a nemá zájem na průtazích řízení, ale naopak. Navíc žádný právní předpis nestanoví účastníku lhůtu pro zvolení si právního zástupce a stanovení lhůty soudem je podle názoru S. H-XXX protizákonné a v rozporu s ústavně zaručeným právem na spravedlivý proces.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. (důvody vyloučení) jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Předpokládám skutečného uplatnění zásady rovnosti účastníků v řízení a zajištění záruk správného a spravedlivého rozhodnutí je, aby v řízení jednal a rozhodoval soudce nepodjatý, který není v žádném osobním vztahu k účastníkům a k jejich zástupcům a který není v žádném směru zainteresován na výsledku řízení.  

V souladu s tím zákon konstruuje jako důvody vyloučení soudce soudcův poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům. Dřívější právní úprava považovala soudce za vyloučeného, jestliže se zřetelem k uvedeným skutečnostem bylo „lze mít pochybnosti o jeho nepodjatosti.“

V současné době mohou vzniknout pochybnosti o objektivitě a nestrannosti soudce JUDr. Petra Ševčíka, neboť jeho postupu v rozhodování a projednávání věci naplňuje podmínky § 14 o. s. ř. Podle názoru žalobce má čl. 38 odst. 1 LZPS vyloučit svévoli jak z hlediska procesních pravidel určování příslušnosti soudu, přidělování soudní agendy, tak i vyloučení soudců.

Žalobce má za to, že není přípustné vycházet pouze z pochybnosti o poměru soudce k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, nýbrž i z hmotněprávního rozboru skutečnosti, které k těmto pochybnostem vedou. Jak již konstatoval Ústavní soud v přijetí, je zapotřebí vzít v potaz právě bývalý ústavní zákon č. 23/1991 Sb., neboť zákonem č. 4/1993 Sb. (recepční zákon) byly do právního řádu České republiky převzaty pouze taková ustanovení, která neodporují Listině základních práv a svobod.

Na základě shora uvedených skutečností má žalobce důvodné pochybnosti o nepodjatosti soudce pana JUDr. Ševčíka a vzhledem k tomu, že řízení je vedeno od roku 2004 má důvodné pochybnosti i o tom zda je vůbec okresní soud schopen rozhodnout ve věci a proto navrhuje aby byl soudce pan Petr Ševčík vyloučen z rozhodování v předmětné ale i v dalších věcech, které mu byly přiděleny a zároveň považuje za vhodné, aby veškeré spory doposud v rozhodovací pravomoci Okresního soudu ve Vyškově, týkající se společnosti I. M. H., s. r. o., jakož i spory ve kterých vystupuje pan S. H-XXX jako fyzická osoba byly předány a rozhodovány u Okresního soudu v Olomouci, nebo Bruntále.

Zdroj: Doplnění tvrzení a vyjádření se k námitce podjatosti soudu a možné delegaci k jinému soudu – JUDr. Miroslav Pindeš, Ph. D. - ze dne 7. 3. 2013


2) Sdělení od S. H-XXX:

2a) Sdělení pro OS Vyškov – ze dne 23. 3. 2012

K věci č. j. 6 C 87 / 2011

Od 10. 1. 2012 do 24. 2. 2012 jsem byl v pracovní neschopnosti. Od 25. 2. do 11. 3. 2012 na zdravotní dovolené mimo Českou republiku.

Od 12. 3. tj. 10 pracovních dní jsem nebyl schopen si zajistit právního zástupce, poněvadž navštěvuji rehabilitační cvičení. Beru toto jednání jako šikanu a pronásledování.

Tímto podávám na soudce podjatost a novou stížnost ke které se vyjádří nový právní zástupce.

Příloha: Pracovní neschopenka

Zdroj: Sdělení pro Okresní soud ve Vyškově – ze dne 23. 3. 2012

2b) Sdělení pro OS Vyškov – ze dne 20. 3. 2012

K věci č. j.: 6 C 184 / 2010 (Studna)

Sděluji soudu, že nemám do dnešního dne právního zástupce a žádám tím soud o shovívavost ve věci. Nový právní zástupce bude soud kontaktovat.

Příloha: Neschopenka

Zdroj: Sdělení pro Okresní soud ve Vyškově – ze dne 20. 3. 2012

2c) Sdělení pro OS Vyškov – ze dne 13. 4. 2012

K věci č. j. 6 C 184 / 2010 (Studna)

Sdělení ve věci 6 C 184 / 2010 k předvolání k soudci JUDr. Petrovi Ševčíkovi, které bylo psáno ve Vyškově 26. března 2012, ale odesláno 28. března 2012, došlo do schránky v Ivanovicích na Hané 12. 4. 2012.

Sděluji soudu, že můj právní zástupce je do 20. 4. 2012 na zahraniční dovolené. Po tomto datu bude veškeré kauzy postupně přebírat.

Dále upozorňuji soud na moji rehabilitaci ve VN Olomouc, kterou mám dne 16. 4. 2012 v 9 hodin.

Tímto podávám na soudce podjatost, novou stížnost ke které se vyjádří nový právní zástupce.

Zdroj: Sdělení pro Okresní soud ve Vyškově – ze dne 13. 4. 2012

2d) Sdělení pro OS Vyškov – ze dne 14. 5. 2012

Věc – sdělení ve Vyškově 23. 3. 2012

Listina č. 1: Od 10. 1. 2012 do 24. 2. 2012 jsem byl v pracovní neschopnosti. Od 25. 2. 2012 do 11. 3. 2012 zdravotní dovolená mimo ČR. Viz. Příloha – kopie č. 1 (i ve spise jsou neschopenky a omluvenky).

Listina č. 2: Kde píše JUDr. Ševčík, že „lhůtu bezmála dvou měsíců pokládám za zcela dostačující a nemohu akceptovat vaše sdělení, že je z vaší strany žádáno o shovívavost, že nový právní zástupce bude soud kontaktovat, když ve věci není dán žádný zákonný důvod, pro který by bylo možno pokročit k odročení jednání.“ Soudce napsal, že jsem měl dostačující lhůtu 2 měsíce k nalezení nového právního zástupce. Tak si to prosím pane Ševčík spočítejte znovu, možná jsem si měl podle vás hledat právního zástupce na zdravotní dovolené.

Listina č. 3: Tím dávám na soudce podjatost a novou stížnost ke které se vyjádří nový právní zástupce, na což mám ze zákona právo. Soudce se tímto nezabývá a záměrně je mi v tomto právu bráněno. Taktéž bych chtěl vědět jaká lhůta je ze zákona, že si musím najít právního zástupce do 2 měsíců? Toto bude 11 právní zástupce, kterého budeme hledat. 10 právních zástupců spoustu kauz řádně nešetřilo, i když jsem si jich řádně platil.

V pořadu Reportéři ČT se soudce JUDr. Ševčík (Šikana občana, Podivná kolaudace – David Macháček) se pan Ševčík vyjadřuje do televize jak je zaneprázdněn a kolik má práce. Kauzou rozdělení spoluvlastnictví, kde pan soudce jedná záměrně vůči mě, abych byl poškozen a nezabývá se podstatnými věcmi (zajištění důkazů). Kdyby nás neobtěžoval zbytečnou korespondencí a výhrůžkami, že bude soudit i bez naší přítomnosti, kde ze zákona máme nárok na právního zástupce, tak by měl čas na kauzu rozdělení spoluvlastnictví, která nás od roku 2005 poškozuje. Proto dávám na tohoto soudce podjatost a stížnost, kterou právní zástupce odůvodní.

Zdroj: Sdělení pro Okresní soud ve Vyškově – ze dne 14. 5. 2012


3) Sdělení od M. H-XXX:

a) Sdělení pro OS Vyškov – ze dne 13. 4. 2012

K č. j. 6 C 184 / 2010

Sdělení ve věci 6 C 184 / 2010 k předvolání soudce JUDr. Petra Ševčíka, které bylo psáno ve Vyškově 26. března 2012, ale odesláno 28. března 2012, došlo do schránky v Ivanovicích na Hané dne 12. 4. 2012.

Sděluji Vám, že od ledna 2012 jsem v pracovní neschopnosti. V této pracovní neschopnosti dál neoprávněně Mgr. Freund výpověď, kterou jsem nepřevzala, tudíž v době nemoci musí advokát činit neodkladné úkony. Už předchozích sděleních jsme Vám napsali, že až po nemoci si najdu právního zástupce, který převezme veškeré důkazy. Prostuduje je, jak se v nich postupovalo a nepostupovalo a sám tento právní zástupce Vás bude kontaktovat.

Tímto dávám na soudce podjatost a novou stížnost ke které se vyjádří nový právní zástupce.

Příloha: Neschopenka

Zdroj: Sdělení pro Okresní soud ve Vyškově – ze dne 13. 4. 2012

3b) Sdělení pro OS Vyškov – 14. 5. 2012

V pracovní neschopnosti mi neoprávněně dal výpověď můj právní zástupce Mgr. Freund, kterou jsem nepřevzala a nepodepsala. Tudíž žádám soud, aby se obracel na právního zástupce Mgr. Freunda, který musí činit neodkladné úkony. Nezúčastňuji se veřejného života. Až po uzdravené si najdu nového právní zástupce, který bude soud kontaktovat a moji kauzu řešit.

Tyto soud neustále určují lhůty, i když jsem jich kontaktovala, že po uzdravené si najdu právního zástupce a budu jej kontaktovat. Tímto neustálým obtěžováním ze strany soudů nemohu řádně využívat poklidnou léčbu. Toto vše vytváří neustálé zhoršování mého zdravotního stavu.

Budu se muset obrátit jak na zdravotní pojišťovnu, tak asi zřejmě i na jiné instituce. Toto chování posuzuji jako šikanu.

Přílohy:

Sdělení – ze dne 13. 4. 2012

Předvolání – doručeno 11. 5. 2015

Lékařská zpráva


4) Lékařské zprávy

Skutečná doba pracovní neschopnosti M. H. přesahovala z minulého roku. Vychází se zde pouze z doložených dokumentů od ledna do května 2012. V případě S. H. byla doba pracovní neschopnosti kratší, protože se jednalo pouze o problém tzv. pohybového aparátu. 

a) Lékařská zpráva – ze dne 5. 3. 2012

Tímto potvrzuji, že zdravotní stav uvedené-ho pacienta je – byl v níže uvedeném období dle mého odborného názoru natolik závažný, že dále naplňuje definici pracovní neschopnosti.

Období od: 10. 1. 2012, lékařská kontrola 30. 3. 2012

b) Lékařská zpráva – ze dne 30. 3. 2012

Období od 10. 1. 2012, stav trvá, lékařská kontrola 13. 4. 2012

c) Lékařská zpráva – ze dne 27. 4. 2012

Období od: 10. 1. 2012, stav trvá, lékařská kontrola 17. 5. 2012


5) Okresní soud ve Vyškově

5a) Ze dne 26. 3. 2012 – pro M. H-XXX / S. H- XXX (6 C 184 / 2010)

V právní věci žalobců: a) S. H-XXX, b) M. H-XXX,

proti žalovaným: 1) E. SchwXXX, 2) V. SchwXXX

Vám sděluji, že nezvolíte-li si právního zástupce, když od ledna 2012 jste srozuměni s výpovědí plné moci Mgr. Marka Freunda, jednání dne 16. 4. 2012 proběhne. V případě vznesené a odůvodněné námitky podjatosti hodlám postupovat podle ustanovení § 15b odst. 2) a 3) o. s. ř.

JUDr. Petr Ševčík, v. r., předseda soudu

Zdroj: Okresní soud ve Vyškově: Ze dne 26. 3. 2012 – pro M. H-XXX / S. H- XXX (6 C 184 / 2010)

5b) Ze dne 22. 3. 2012 – S. H- XXX (6 C 184 / 2010)

V právní věci žalobců: a) S. H-XXX, b) M. H-XXX, nedošlo ve lhůtě!!!

proti žalovaným: 1) E. SchwXXX, 2) V. SchwXXX

Dne 27. 1. 2012 obdržel soud sdělení Mgr. Marka Freunda, že došlo k jednostranné výpovědi plné moci Vám i Vaší manželce, druhé žalobkyně. Od ledna 2012 jste srozuměn s touto skutečností a dle sdělení právního zástupce si nového advokáta zajistíte.

Lhůtu bezmála dvou měsíců pokládám za plně dostačující a nemohu tedy akceptovat Vaše sdělení z 20. 3. 2012, neboť není žádný zákonný důvod pro který by bylo možné jednání odročit, kdy ostatně o odročení není výslovně Vámi žádáno, pokud jde o přiloženou kopii lékařské zprávy, lez jen odvodit, že zdravotní stav naplňuje definici pracovní ne … další slova chybí, patrně neschopnosti.

Sděluji, že jednání dne 26. 3. 2012 v 9:30 hodin proběhne i ve Vaší případné nepřítomnosti.

JUDr. Petr Ševčík, v. r., předseda soudu

Zdroj: Okresní soud ve Vyškově: Ze dne 22. 3. 2012 – pro M. H-XXX / S. H- XXX (6 C 184 / 2010)

5c) Ze dne 22. 3. 2012 – pro I. M. H., s. r. o. (6 C 288 / 2008)

V právní věci žalobce I. M. H., s. r. o., se sídlem XXX Vyškov proti žalovaným J. WagXXX, místem podnikání Křečkovská – Vyškov, zast. JUDr. Střelcem, se sídlem ve Vyškově, o vydání věci.

Dne 27. 1. 2012 obdržel soud sdělení Mgr. Marka Freunda, že Vám jednostranně vypověděl plnou moc a zastupovat Váš již nebude, s tímto jste tedy od ledna 2012 srozuměn a současně bylo sdělováno, že si zajistíte nové právní zastoupení.

Lhůtu bezmála dvou měsíců pokládám za zcela dostačující a nemohu akceptovat Vaše sdělení, že je z Vaší strany žádáno o shovívavost, že nový právní zástupce bude soud kontaktovat, když ve věci není dán žádný zákonný důvod, pro který by bylo možno přikročit k odročení jednání.

Sděluji, že jednání dne 26. 3. 2012 ve 12:30 hodin proběhne i ve Vaší případné nepřítomnosti. Vámi uváděný den jednání 21. 3. 2012 je nesprávný, došlo patrně k písařské chybě.

JUDr. Petr Ševčík, v. r., předseda soudu


6) Předvolání

6a) Ve věci č. j. 6 C 184 / 2010 – ze dne 13. 12. 2011

Adresát: Mgr. Freund – advokát

Žalobce: S. H-XXX a M. H-XXX proti žalovaným: V. SchwXXX a E. SchwXXX

O zápůrčí žaloba

se nařizuje jednání: na den 16. ledna 2012 v 9:30, u Okresního soudu ve Vyškově, Kašíkova 28, Vyškov, v místnosti dveře č. 210 / I. poschodí.

Ve Vyškově dne 13. prosince 2011 JUDr. Petr Ševčík, v. r., předseda senátu

Zdroj: Předvolání ve věci č. j. 6 C 184 / 2010 – ze dne 13. 12. 2011, na 16. 1. 2012

6b) Ve věci č. j. 6 C 184 / 2010 – ze dne 6. 3. 2012

Adresát: M. H-XXX

Žalobce: S. H-XXX a M. H-XXX proti žalovaným: V. SchwXXX a E. SchwXXX

O zápůrčí žaloba

se nařizuje jednání: na den 26. března 2012 v 9:30, u Okresního soudu ve Vyškově, Kašíkova 28, Vyškov, v místnosti dveře č. 210 / I. poschodí.

Ve Vyškově dne 6. března 2011 JUDr. Petr Ševčík, v. r., předseda senátu

Zdroj: Předvolání ve věci č. j. 6 C 184 / 2010 – ze dne 6. 3. 2012, na 26. 2. 2012

6c) Ve věci č. j. 6 C 184 / 2010 – ze dne 26. 3. 2012

Adresát: M. H-XXX a S. H-XXX

Žalobce: S. H-XXX a M. H-XXX proti žalovaným: V. SchwXXX a E. SchwXXX

O zápůrčí žaloba

se nařizuje jednání: na den 16. dubna 2012 v 12:30, u Okresního soudu ve Vyškově, Kašíkova 28, Vyškov, v místnosti dveře č. 210 / I. poschodí.

Ve Vyškově dne 6. března 2011 JUDr. Petr Ševčík, v. r., předseda senátu

Zdroj: Předvolání ve věci č. j. 6 C 184 / 2010 – ze dne 26. 3. 2012, na 16. 4. 2012

6d) Ve věci č. j. 6 C 184 / 2010 – ze dne 24. 4. 2012

Adresát: M. H-XXX a S. H-XXX

Žalobce: S. H-XXX a M. H-XXX proti žalovaným: V. SchwXXX a E. SchwXXX

O zápůrčí žaloba

se nařizuje jednání: na den 21. května 2012 v 9:30, u Okresního soudu ve Vyškově, Kašíkova 28, Vyškov, v místnosti dveře č. 210 / I. poschodí.

Ve Vyškově dne 24. dubna 2011 JUDr. Petr Ševčík, v. r., předseda senátu

Zdroj: Předvolání ve věci č. j. 6 C 184 / 2010 – ze dne 24. 4. 2012, na 21. 5. 2012


7) Závěrečné shrnutí

1. Žalobce opírá svoje stanovisko zejména o skutečnost, že pan soudce JUDr. Petr Ševčík nedodržuje zákonná ustanovení, rozhoduje v rozporu s Ústavou a Listinou základních práv a svobod, zejména proto, že nerespektuje základní právo žalobce na spravedlivý proces.

2. Žalobce neměl právního zástupce a soudce nerespektoval ústavně zaručené právo žalobce na umožnění nechat se před soudem zastupovat právním zástupcem.

3. Soudce bez ohledu na skutečnost, že mu žalobce několikrát sdělil, že nemá právního zástupce tedy nařizoval jednání v různých kauzách a dokonce v některých věcech vydal rozhodnutí, a to bez umožnění žalobci účinně se bránit a hájit své zájmy před nezávislým soudem.

4. V době nemoci S. H-XXX soudce JUDr. Ševčík ověřoval u ošetřujícího lékaře, zda opravdu je ve stavu nemocných, ačkoliv měl k dispozici řádnou omluvu, včetně dokladu prokazující pracovní neschopnost S. H-XXX.

5. Ačkoli soudce JUDr. Ševčík věděl, že S. H-XXX je ve stavu nemocných a není schopen dostavit se k jednání soudu, nařídil jednání ve věci vedené proti manželům SchwXXX (studna, č. j. 6 C 184 / 2010) a rovněž tak rozhodoval ve věci Gregor, přestože věděl, že nemá právního zástupce.

6. V tomto ohledu soudce pan soudce JUDr. Ševčík nerespektoval ústavně zaručené právo na spravedlivý proces a přesto, že věděl o skutečnosti, že S. H-XXX byla vypovězena plná moc předchozího právního zástupce, neumožnil mu, aby si tento jako účastník řízení našel adekvátní náhradu.

7. V této souvislosti se jeví názor soudce JUDr. Petra Ševčíka zcela nepochopitelný, neboť S. H-XXX je v pozici žalobce a nemá zájem na průtazích řízení, ale naopak. Navíc žádný právní předpis nestanoví účastníku lhůtu pro zvolení si právního zástupce.

Jednotlivé přehledy:

a) Pracovní neschopenky a omluvenky žalobců:

8. Žalobce S. H-XXX byl od 10 .1. 2012 do 24. 2. 2012 v pracovní neschopnosti a od 5. 2. 2012 do 11. 3. 2012 na zdravotní dovolené mimo Českou republiku, což Okresnímu soudu ve Vyškově doložil neschopenkami a omluvenkami. V době pracovní neschopnosti si nemohl hledat advokáta, ačkoliv mu soudce na jeho hledání udělil lhůtu 2 měsíce (již v době nemoci).

9. Obdobně soudce JUDr. Ševčík postupoval i v případě M. H-XXX, které dal neoprávněně výpověď advokát Mgr. Freund, jenž ale nepodepsala ani nepřevzala av pracovní neschopnosti (dle doložených dokumentů) byla v roce 2012 pouze od ledna až do poloviny května včetně listopadu a prosince roku 2011. Veškerá jednání mohla pokračovat na přelomu roku 2012 a 2013, kdy oba manželé měli k dispozici právní služby advokáta JUDr. Miroslava Pindeše, Ph. D.

b) Přehled nařízených jednání v roce 2012:

10. Kauza 6 C 87 / 2011 – přehled: Nařízení jednání dne 16. 1. 2012, nařízení jednání dne 17. 2. 2012, nařízení jednání dne 26. 3. 2012, nařízení jednání dne 16. 4. 2012, nařízení jednání 21. 5. 2012, nařízení jednání + vydání rozhodnutí 15. 6. 2012, podán opravný prostředek dne 24. 10. 2012 atd.

11. Kauza 6 C 288 / 2008 – přehled: Nařízení jednání dne 16. 1. 2012, nařízení jednání dne 17. 2. 2012, nařízení jednání dne 26. 3. 2012, nařízení jednání 20. 4. 2012, nařízení jednání + vydání rozhodnutí 4. 5. 2012, podán opravný prostředek dne 24. 10. 2012 atd. Skončení věci dne 25. 11. 2015!!!

12. Kauza 6 C 184 / 2010 – přehled: Nařízení jednání dne 16. 1. 2012, nařízení jednání dne 17. 2. 2012, nařízení jednání dne 26. 3. 2012, nařízení jednání dne 16. 4. 2012, nařízení jednání + vydání rozhodnutí 21. 5. 2012, podán opravný prostředek dne 3. 10. 2012 atd.


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama