Mgr. Pavel Herman

"Žádná moc nesmí platit více než zákony." Cicero
 • BPP
 • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,95. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27. 8. 2019 15:17:02

Příběhy bezpráví XXIV.: Pochybení státních orgánů při ochraně osobnosti

Příběhy bezpráví XXIV.: Pochybení státních orgánů při ochraně osobnosti

Poškozená požádala ve svém trestním oznámení, aby OČTR provedly neodkladné úkony ve vztahu ke zjištění IP adres autorů urážlivých příspěvků v internetových diskuzích. Policie se věci zbavila postoupením k přestupkové komisi.

Motto: „Když se Vám to nelíbí, tak se odstěhujte.“ Legendární hláška jednoho policisty z Vyškova na Moravě.

V podání sp. zn. 0ZN 73/2009 ze dne 6. 4. 2009 došlo k podání trestního oznámení ve věci pomluv pomluv internetovými příspěvky, které na adresu poškozené uveřejnili v internetové diskuzi Vyškovského deníku, ve kterých veřejně a místy i vulgárně pomlouvají a uvádějí nepravdivé údaje o její osobě. Současně bylo požádáno o prošetření jednání M. Lys, která žalobkyni urážela v příspěvku adresovanému redakci uvedených novin (doloženo v obsahu 2. a).

Tímto jednáním došlo k újmě na právech poškozené, čímž lze evidentně hodnotit společenskou nebezpečnost těchto internetových útoků (doloženo v obsahu 1) jako nikoli jen nepatrnou a ve smyslu ust. § 3 tr. zák. (zákon č. 140/1961 Sb.) se tak tyto osoby dopustily trestného činu pomluvy dle § 206 trestního zákona.

Vzhledem k tomu, že tato kriminální činnost byla uskutečněna prostřednictvím nestálého média-internetu, tak poškozená požádala v trestním oznámení, aby OČTR (orgány činnné v trestním řízení) provedly neodkladné úkony ve vztahu ke zjištění IP adres autorů příspěvků (kdo je autorem těchto pomlouvačných příspěvků).

Dopisem ze dne 17. 4. 2009 bylo státní zastupitelstvím sděleno, že trestní oznámení bylo dne 6. 4. 2009 postoupeno Policii ČR-KŘP JMK, OO Vyškov k prověření dle § 158 odst. 3. trestního řádu. Dne 4. 5. 2009 dle vyrozumění policie ukončila šetření oznámení a postoupila jej ke komisi pro projednávání přestupků při MÚ Vyškov.

Policie se tedy nezabývala žádostí o provedené neodkladného úkonu ke zjištění IP adres autorů pomluv, nedostatečně posoudila závažnost jednání pachatelů. Jednoduchým způsobem se věci zbavila jejím postoupením přestupkové komisi, která vzhledem k nezjištěným pachatelům nezahájila řízení.

Podle advokáta Mgr. Freunda policie asi zřejmě svým jednáním zmařila možnost zjištění IP adres s svojí pasivitou zmařila jednání přestupkové komise, která nevěděla, s kým přestupek (resp. nejedná-li se o trestný čin) řešit, protože nebyli neodkladně zjištěni jeho pachatelé či osoby podezřelé. Způsob vyřizování trestního oznámení odhaluje, že policie nepodnikla zásadní kriminalistické postupy (v tomto případě zajištění autorů IP adres).

Vzhledem k tomu, že záležitost byla ještě navíc podána u civilního soudu pod č. j. 24 C 96 / 2009, tak tento soud měl vydat soudní příkaz k zajištění IP adres jakožto důkazů, tj. místa, ze kterého autoři příspěvků publikovali dehonestující komentáře. Pokud by nezjistili pachatele, tak alespoň místo činu. Dle neuvedeného zdroje se mělo jednat o Městský úřad Ivanovice na Hané.


Obsah:

1) Žaloba na ochranu osobnosti (24. 11. 2009)

2) Ivanovičtí nechtějí průmyslovou zónu (30. 1. 2009)

a) Kdo je vlastně proti průmyslové zóně a proč?

b) O tomto tématu je spíše lepší vůbec nepsat.

c) Průmyslovou zónu nechce 55 obyvatel

3) Opět Ivanovičtí nechtějí průmyslovou zónu (13. 2. 2009)

4) Policie ČR – Vyrozumění (1. 3. 2009)

5) K trestnímu oznámení (6. 4. 2009)

6) K trestnímu oznámení na neznámé pachatele (6. 5. 2009)

7) Odvolání proti usnesení (23. 10. 2015)

8) Usnesení / Dovolání, č. j. Co 80 / 2015 – 289 (24 C 96 / 2009 – 292)

9) Závěrečné shrnutí1) Žaloba na ochranu osobnosti:

Adresováno: Krajský soud v Brně

Datum: 24. 11. 2009

Autor: Mgr. Freund - advokát

Žalobkyně: M. HerXXX.

Žalované: A) M. LysXXX, B) E. PalXXX, C) S. PokXXX

Výpis internetové diskuze od 22. 1. 2009 do 13. 2. 2009

Článek z Vyškovských novin z 30. 1. 2009 – Kdo je vlastně proti průmyslové zóně a proč?

I.

V období leden až únor 2009 se na webových stránkách Vyškovského deníku v internetové diskuzi ve fóru k článku o průmyslové výstavbě v Ivanovicích na Hané – www.vyskovsky.denik.cz/diskuze/diskuze-prispevky.html objevily příspěvky přispívatelů této diskuze, které veřejně a místy i vulgárně pomlouvají, urážejí žalobkyni a uvádějí o ní nepravdivé údaje.

Žalobkyně je známá tím, že veřejně vystupuje proti výstavbě průmyslové zóny v Ivanovicích na Hané a o této skutečnosti se ve svých novinových příspěvcích zmiňuje novinářka Vyškovských novin paní Šárka Dubská. Jméno žalobkyně se v těchto článcích objevuje poměrně často. K těmto článkům je pak na internetu vedena diskuze které se však osobně žalobkyně neúčastní a neúčastnila. Žalobkyně nemá nic proti názorům odlišným, akceptuje, že někteří spoluobčané, zejména pak ti, pro které výstavba průmyslové zóny přinese užitek, nesouhlasí s postoji žalobkyně. Přesto v pluralitní demokracii je zapotřebí, aby názory, které kdokoli pronáší veřejným způsobem (neboť internetová diskuze je veřejně projeveným názorem), nepoškozovaly ústavně zaručená práva jiných (viz. článek 10 Listiny základních práv a svobod).

Článek 10 Listiny základních práv a svobod

(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.

3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.

V této internetové diskuzi pak byla velmi aktivním názorem žalovaná B, která je dostatečně určitá, neboť tato je sousedka žalobkyně a dcerou starosty Města Ivanovice na Hané, který výstavbu průmyslové zóny bezmezně podporuje. Do internetové diskuze kromě žalované B přispěla svou invektivou vůči žalobkyni i žalovaná C a další autoři.

Žalobkyně se cítí poškozena níže uvedenými pomlouvačnými výroky přispěvatelů této internetové diskuze a z textu diskuze u každého přispěvatele z konkrétního data vybírá citace, které jsou ve vztahu k ní pomlouvačné a urážející.

Žalovaná B označená „E. PalXXX, 22. 1 2009 18:54“

Uvedla ve svém příspěvku tyto pomlouvačné a urážející údaje o žalobkyni:

1. „nejprve bych Vám chtěla sdělit, že informace, které v článku uvádíte jste si měla ověřit u solidnějších zdrojů než u paní HerXXX a LouXXX.“

Z této věty žalované B vyplývá a veřejně se uvádí, že žalobkyně není solidní. Výkladem lze konstatovat, že je nesolidní. Tato informace je ve vztahu k žalobkyni pomlouvačná, urážející a není pravdivá. Toto ji dehonestuje před občany Ivanovic na Hané, v jejichž očích je zpochybněna její vážnost.

2. „Firmy v této lokalitě sídlily a nechápu, že si paní HerXXX po 20ti letech bydlení v této části Ivanovic začne z ničeho nic stěžovat (uvádím, že toto je oblíbená činnost p. HerXXX).“

Žalovaná B zde veřejně uvádí, že paní M. HerXXX je v podstatě kverulantka, což vůbec není pravda, a tím ji veřejně pomlouvá a uráží. I zde je snížena její vážnost v očích veřejnosti.

3. „Myslím si, že p. HerXXX je svým chováním a jednáním již známá po celém okrese Vyškov a měla by se již na svou činností zamyslet a nad tím, že také porušuje vyhlášky města (např. venčení psa bez náhubku či vodítka).“

Rovněž pomlouvačná a urážející informace o žalobkyni. Žalobkyně je bezúhonným občanem, nikdy nebyla trestána a to ani z přestupku. Pokud žalovaná B uvádí, že porušuje vyhlášky, pak tento údaj je naprosto nepravdivým.

Fotografie psa včetně ukázky z diskuze:

https://pavelherman.blogspot.com/2019/08/pribehybezpravi-xxiv.html

Žalovaná B označená jako „E. PalXXX, 22. 1. 2009 21:47“

Ještě uvedla ve svém příspěvku tyto pomlouvačné údaje o žalobkyni:

Kdyby pracovala 8,5 denně jako každý jiný člověk, tak by vůbec neměla čas na ty její bludy a představy, které se během pár vteřin přemění v pravdu. Nejhorší na tom je to, že takoví lidé otravují lidem život a nikdo s ní či s tím nic nenadělá. Jakákoli reakce je píchnutím do vosího hnízda vše se vám vrátí v ještě horší podobě, v podání p. HerXXX.“

Rovněž pomlouvačná a urážející informace na adresu žalobkyně.

Obchodní rejstřík:

https://pavelherman.blogspot.com/2019/08/pribehybezpravi-xxiv.html

Žalovaná B označená jako „E. PalXXX, 27. 1. 2009 17:02“

Uvedla ve svém příspěvku tyto pomlouvačné údaje o žalobkyni:

Co se týče konírny pana LysXXX na tu si stěžuje jen p. HerXXX, a před 30ti lety podepsala souhlas s tím, že koně pan LysXXX chovat bude.“

Toto je nepravdivý a urážející údaj. Žalovaná B je dcerou starosty MVDr. LysXXX, které vedle pozemku žalobkyně u jejího domu chová koně. S chovem koní však nikdy žalobkyně souhlas nevyslovila. Při kolaudaci stájí ji stavební úřad obešel a nejednal s ní jako s účastníkem řízení. Tedy není pravdou, že by žalobkyně kdy dala souhlas s chovem koní.

Žalovaná B označená jako „S. PokXXX, 1. 2. 2009 16:39“

Uvedla ve svém příspěvku tyto pomlouvačné a urážející údaje o žalobkyni:

Mě by už jen zajímalo, kolik p. Dubská za ty bláboly od p. HerXXX dostala.“

Žalovaná B zde nepravdivě uvádí, že si žalobkyně snad články v novinách kupuje, že novinářka Šárka Dubská píše na její objednávku. Toto je nepravdivé a pomlouvačné sdělení.

Naopak v této internetové diskuzi se žalobkyně zastává novinářka Šárka Dubská (27. 1. 2009 15:41), která na adresu uvedených příspěvků uvádí, že jsou pomlouvačné vůči žalobkyni.

Z uvedené internetové diskuze, kterou čte spousta lidí, zejména pak obyvatelé Ivanovic na Hané, se nezasvěcení do problému Průmyslové zóny dozvídají o osobě žalobkyně ze záměrně nepravdivých a pomlouvačných informací těchto autorů-žalovaných. Ta se tak dostává do povědomí spoluobčanů jako snad hloupá, hašteřivá osoba. Tím dochází ke zkreslení a znevážení jejího vystupování jako osoby, která hájí svá práva a aktivně se účastní problematiky Průmyslové zóny. Bohužel pro autory výše uvedených komentářů stojí na opačné straně, tedy je osobou, která je proti její výstavbě. Obrana autorů pak je lichá a místo pravdy uvádějí informace nepravdivé s cílem dehonestovat žalobkyni před veřejností. Tedy způsobem nezákonným šíří o žalobkyni nepravdivé informace a pomluvy, které jsou s to poškodit její vážnost u spoluobčanů.

Tedy způsob presentace autorů – obou žalovaných na adresu žalobkyně prostřednictvím veřejného média porušuje práva žalobkyně na ochranu osobnosti v podobě urážky na cti či vydání v posměch.

Důkaz:

Výpis internetové diskuze od 22. 1. 2009 do 13. 2. 2009

Účastnická výpověď žalované

Výslech svědkyně Šárky Dubské, novinářky Vyškovských novin

Příslušný spis stavebního úřadu v Ivanovicích na Hané

II.

Žalovaná A se dopustila urážky na cti žalobkyně tím, že do Vyškovských novin poslala příspěvek „Kdo je vlastně proti průmyslové zóně a proč,“ který byl ve Vyškovských novinách uveřejněn dne 30. 1. 2009. Redakce tento příspěvek zkrátila o invektivy vůči žalobkyni, jak je uvedeno v závorce pod tímto příspěvkem. V tomto článku jsou uvedeny následující pomluvy na adresu žalobkyně:

Ovšem v případě M. HerXXX to není nic neobvyklého. Tato paní je totiž schopná stěžovat si kdekoli na kohokoli a cokoli.“

Konírna na pozemku J. LysXXX rozhodně nestojí vedle domu HerXXX, jak to nesprávně uvádíte. HerXXX a její stavbou v 80. letech minulého století souhlasili a teď si po x letech stěžují.“

Výrok v první větě je dehonestující žalobkyni a výrok v druhé větě je nepravdivý. Žalovaná A je dcerou starosty MVDr. LysXXX, který vedle pozemku žalobkyně u jejího domu chová koně. S chovem koní však nikdy žalobkyně souhlas nevyslovila. Při kolaudaci stájí ji stavební úřad obešel a nejednal s ní jako s účastníkem řízení. Tedy není pravdou, že by žalobkyně kdy dala souhlas s chovem koní.

Zejména upozorňuji, že příspěvek, jak uvádí redakce, byl zkrácen o další invektivy, tedy urážky a pomluvy na adresu žalobkyně. Jelikož byl tento příspěvek v nezkrácené verzi zaslán redakci, je evidentní, že žalovaná A se snažila poškodit vážnost M. HerXXX před pracovníky tohoto deníku a tedy dopustila se tak pomluvy a urážky na cti a dále před veřejností, jelikož mohla očekávat zveřejnění tohoto článku ve Vyškovském deníku, když jej to jeho redakci zasílala. Jelikož žalobkyně nemá v dispozici tento příspěvek v plném znění, tento má pouze redakce Vyškovských novin, je zapotřebí, aby si soud tento příspěvek vyžádal u redakce. Současně je zapotřebí v tomto směru učinit dotazy vůči novinářce Vyškovských novin, které byl příspěvek adresován, Šárky Dubské. Současně navrhuji, aby tato novinářka byla ve věci jako svědek vyslechnuta. Žalobkyně dosud neví, co je v nezkrácené verzi příspěvku uvedeno a jak a v jaké míře byla ze strany žalované A v tomto příspěvku ještě dále urážena. Pouze ze sdělení Šárky Dubské vyplývá, že tak tomu bylo a že příspěvek původně obsahoval invektivy.

Nicméně z jíž uvedených výroků žalované A došlo k porušení práv žalobkyně na ochranu osobnosti, když tyto výroky – urážlivé či nepravdivé – byly uveřejněny v regionálním periodiku, se kterým se samozřejmě spousta občanů regionu Vyškovsko a zejména pak občanů Ivanovic na Hané, kde žalobkyně a její rodina žije.

Důkaz:

Článek z Vyškovských novin z 30, 1. 2009 – Kdo je vlastně proti průmyslové zóně a proč?

Účastnická výpověď žalované

Výslech svědkyně Šárky Dubské, novinářky Vyškovských novin

Příslušný spis stavebního úřadu v Ivanovicích na Hané

III.

Podle § 11 obč. zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Jednáním žalovaných zcela nepochybně došlo k zásahu do práva žalobkyně na ochranu její občanské cti a lidské důstojnosti incidentem výše uvedenými urážlivými a nepravdivými výroky žalovaných na adresu žalobkyně prostřednictvím internetové sítě či novinami. Vzhledem k tomu, že povaze zájmu postižené osoby na ochranu jejích práv odpovídá objektivní odpovědnost škůdce, byli by žalovaní odpovědni za své jednání i tehdy, pokud by jednali v nedbalosti nebo vůbec nezaviněně, nicméně pro posouzení žalobou uplatněného nároku je třeba zohlednit tu skutečnost, že žalovaní jednali právě v úmyslu narušit vážnost, čest a důstojnost žalobkyně. V daném případě již nešlo o ohrožení cti žalobkyně, její vážnosti a důstojnosti, ale k samotnému jejich porušení, když verbální útok žalovaných vůči žalobkyni byl uskutečněn prostřednictvím veřejného média – internetu a novin, s jehož obsahem se mohla seznámit široká masa veřejnosti, když tato média bezpochyby toto umožňují. Tyto urážlivé či nepravdivé výroky na adresu žalobkyně se tak staly v míře značné, který zakládá nárok i na poskytnutí náhrady nemajetkové újmy v penězích.

Zásah výše uvedený do osobnostního práva žalobkyně je mimo jakoukoli pochybnost protiprávní, přičemž k zásahu do občanské cti, společenské vážnosti a lidské důstojnosti žalobkyně došlo v přímé příčinné souvislosti s jednáním žalovaných.

Žalobkyně nepovažuje zadostiučinění spočívající pouze v omluvě za dostatečné k zjevnému úmyslu žalovaných poškodit kredit žalobkyně před veřejností, zejména pak občanů města Ivanovice na Hané. Žalobkyně se tak domáhá i přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemateriální újmu v penězích ve smyslu ust. § 13 odst. 2 obč. zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.).

Žalobkyně považuje s ohledem ke všem skutečnostem popsaným výše za odpovídající náhradu nemateriální újmu částku ve výši 50.000 Kč jakožto částku minimální od každé ze žalovaných.

Současně žalobkyně požaduje po obou žalovaných omluvu a to přímo v periodiku Vyškovské noviny, na jehož www stránkách či přímo v něm byly tyto výroky žalovaných na adresu žalobkyně zveřejněny.

Na základě výše uvedených skutečností žalobkyně navrhuje soudu, aby vydal následující

Rozsudek

1., 2., 3. Žalovaná A, B, C jsou povinny ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozsudku zveřejnit ve Vyškovských novinách omluvu vůči žalobkyni.

4., 5., 6. Žalovaná A, B, C jsou povinny do 3 dnů od právní moci rozsudku zaplatit žalobkyni částku 50.0000 Kč.

7. Všechny žalované jsou povinny do 3 dnů od právní moc rozsudku nahradit žalobkyni náklady řízení na účet jejího právního zástupce.

Zdroj: Žaloba na ochranu osobnosti – Mgr. Freund – ze dne 24. 11. 2009


2) Ivanovičtí nechtějí průmyslovou zónu – napsali jste nám:

Bouřlivou diskuzi na webové stránce Vyškovského Deníku vyvolal článek Ivanovičtí nechtějí průmyslovou zónu, který vyšel také v minulém čísle Vyškovských novin. Vzhledem k tomu jsme se rozhodli k tomuto tématu vrátit. Uveřejňujeme jen podstatné příspěvky s naším komentářem, anonymní ohlasy si samozřejmě nezaslouží ani publicitu ani odezvu.

a) Kdo je vlastně proti průmyslové zóně a proč?

Jako občanku Ivanovic by mě zajímalo, kteří lidé mají obavy, že ulice Osvoboditelů bude zařazena do územního plánu jako průmyslová oblast, kteří „nechtějí, aby bydleli v ulici s tovární nálepkou?“ B. LouXXX, M. HerXXX a kdo další? Že by snad lidé podepsaní pod vámi zmiňovanou peticí? A co vlastně bylo předmětem tohoto dokumentu? Kdo byl jeho iniciátorem? Opíral se jeho text o pravdivá fakta, nebo šlo jen o domněnky a nepodložená tvrzení autora? Nevím. Bydlím sice v ulici Osvoboditelů, ale nic takového se ke mně nedostalo. Jen vím, že údajné několikatýdenní drcení stavebního odpadu trvalo čtyři dny a piliny z pily jsme nejen v kuchyni, ale ani na našem pozemku nikdy neměli.

Také nechápu, na co si výše uvedené paní stěžují. Cihelna, pila a středisko těžké mechanizace tu byly dávno před tím, než se sem dotyčné nastěhovaly. Přece když se mi nějaké prostředí nelíbí, tak si tam nebudu stavět či kupovat dům. Ovšem v případě M. HerXXX to není nic neobvyklého. Tato paní je totiž schopna stěžovat si kdekoli na kohokoliv a cokoli. Úvahy o tom, že proti „fabrice“ nic nemá, ale kdyby ta jednou zkrachovala a přišla tam jiná, hlučnější a zdraví škodlivější firma, jsou opravdu originální. Tak to radši činnost všech firem preventivně zakážeme, aby místo nich náhodou nepřišly nějaké jiné, „hlučnější a zdraví škodlivější?“ Není to absurdní? Můj názor je ten, že v sousedství obytných budov se nikde v naší ulici stavět nedá, jelikož tyto prostory jsou již obsazeny stávajícími firmami. Takže o co tu vlastně jde?

A ještě jedna poznámka. Konírna na pozemku J. LysXXX rozhodně nestojí vedle domu HerXXX, jak nesprávně uvádíte. HerXXX s její stavbou v 80. letech minulého století souhlasili a teď si po x letech stěžují.

Neberte prosím tento text jako útok vůči Vaší osobě či práci, chápu, že jste vděční za každé téma, o němž můžete psát. Ale bohužel do mnoha problémů nevidíte tak, jako lidé, kteří se jich aktivně účastní. Proto mi některé Vaše články (teď mám na mysli celou Vaši redakci) připadají neobjektivní a vyznívající častokrát ve prospěch toho, kdo si na něco stěžuje.

M. LysXXX (redakčně kráceno, zjm. o invektivy)

b) O tomto tématu je spíše lepší vůbec nepsat

Nejprve bych vám chtěla sdělit, že informace, které v článku uvádíte, jste si měla ověřit u solidnějších zdrojů než u paní HerXXX a LouXXX. Bydlím ve stejné lokalitě Ivanovic na Hané jako tyto dvě dámy a vůbec nepociťuji nějaký hluk, prach či piliny v kuchyni, jak uvádí. Firma Fischer je velice tichá a solidní firma. „Pila,“ jak uvádíte, je firma Penti, provádějící montáže střech, takže zpracování dřeva se zde provádí minimálně a opravdu jsem si za celý svůj život, co zde bydlím, nevšimla nějakých pilin.

Dále by mě zajímalo, jaká petice byla sepsána a kým? Mou rodinu nikdo s peticí nenavštívil a v článku ani nezmiňujete obsah petice, kolik obyvatel tuto petici podepsalo či na jaký úřad byla petice podána.

Jediná osoba, se kterou souhlasím, je tajemník Městského úřadu Ivanovic na Hané pan Kovář. Firmy v této lokalitě sídlily odjakživa a nechápu, že si paní HerXXX po dvaceti letech bydlení v této části Ivanovic začne z ničeho nic stěžovat. Proč paní LouXXX před pár lety koupila dům v této části Ivanovic, když ji to nyní vadí? Opravdu mne uráží, že tato situace byla řešena s těmito obyvatelkami Ivanovic na Hané.

Myslím si, že Váš článek by byl zajímavější, kdyby obsahoval podrobnější pravdivé informace ze solidních zdrojů či více názorů obyvatel Ivanovic, i když možná by bylo nejlepší o tomto vůbec nepsát či to svěřit jinému autorovi.

E. PalXXX (redakčně kráceno, zjm. o invektivy)

c) Průmyslovou zónu nechce 55 obyvatel Ivanovic na Hané

Zmíněný článek nebyl o petici, ale šlo o problém, zda ivanovická radnice má nebo nemá v úmyslu zařadit ulici Osvoboditelů do územního plánování jako oficiální průmyslovou zónu. Petici zorganizovanou paní HerXXX podepsalo pětapadesát obyvatel Ivanovic na Hané, její kopii má redakce Vyškovských novin k dispozici. Mimochodem o tom, že drcení suti se nelíbilo ani hygienikům, už něco svědčí.

Paní LysXXX, jak sama uvedla, opravdu nepochopila, na co si paní LouXXX a HerXXX stěžují. Něco jiného je nastěhovat se vedle několika malých firmiček a něco jiného je ocitnout se dodatečně a nechtěně v průmyslové zóně, kde může kdykoli vyrůst třeba spalovna, aniž by se pak proti ní lidé mohli ohradit. Nikdo v článku nebrojí proti stávajícím firmám. Jen upozorňujeme na to, že už tak se lidé v této ulici musí vyrovnat s blízkostí firem. S těmi jsou smíření, protože, jak paní LysXXX píše, skutečně se tam obyvatelé nastěhovali už v době, kdy firmy existovaly. Jak paní LysXXX uvádí, její názor je ten, že v sousedství obytných budov se nikde v ulici stavět nedá, jelikož tyto prostory jsou již obsazeny stávajícími firmami. Vůbec si zřejmě neuvědomuje, že pokud s požehnáním průmyslové zóny vznikne za Fischerem další firma, může se nést hluk, prach, kouř, zplodiny z aut a kamionů či jiné škodliviny do ulice Osvoboditelů, kam se lidé nastěhovali ve víře, že na okraji města bude klidněji, než v centru. A k tématu konírna; opět článek vůbec není o konírně. Tato zmínka měla jenom doložit, jak špatné zkušenosti s jednáním úředníků obyvatelky Ivanovic na Hané mají už z doby, kdy jednaly s radnicí o konírně.

To samé lze říci i k reakci paní PalXXX. Věta „Opravdu mne uráží, že tato situace byla řešena s těmito obyvatelkami Ivanovic na Hané,“ je neuvěřitelná. Podle ní jsou obě ženy nesolidní a brát její názor jako ten jediný správný? Jsem solidní novinář s čtrnáctiletou praxí a nenechám se odradit někým, kdo, jak sám uvádí, by o problému raději vůbec nepsal. Shrnutí na závěr: Článek je objektivní a dal prostor všem stranám.

Šárka Dubská, redaktorka Vyškovských novin.

Zdroj: Vyškovské noviny – ze dne 30. 1. 2009


3) Opět Ivanovičtí nechtějí průmyslovou zónu

Reaguji tímto na příspěvek uveřejněný ve Vyškovských novinách dne 30. 1. 2009 v rubrice Napsali jste nám (Ivanovičtí nechtějí průmyslovou zónu). „Kdo je vlastně proti průmyslové zóně a proč?“ ,kterýžto je publikovaným příspěvkem M. LysXXX z diskuze na webové stránce Vyškovského deníku Rovnosti k článku „Ivanovičtí nechtějí průmyslovou zónu.“ Přispěvatelka diskuze M. LysXXX je dcerou MVDr. J. LysXXX, který je sousedem M. HerXXX a současně i starostou města Ivanovice na Hané. Není pravdou, že si Marie Hermanová stěžuje kdekoli na kohokoli a cokoli, jak v příspěvku uvádí M. LysXXX, pouze využívá dostupných právních prostředků, aby zamezila či zabránila či zabránila nezákonným činnostem či stavům, které se jí přímo dotýkají a které ohrožují či porušují výkon jejích práv. Ať už se jedná o stavebním úřadem nepovolenou činnost drtičky suti v ulici Osvoboditelů či ve vztahu k nepovoleným stavbám souseda v téže ulici MVDr. J. LysXXX. MVDr. J. LysXXX neustále až do dnešního dnů užívá bez stavebního povolení sklad hospodářského nářadí, úložiště koňského hnoje a oplocení jejího rodinného domu a zahrady (dodatečně zkolaudováno stavebním úřadem jako představiteli města). Chov koní a různé imise prachu, hluku apod. z tohoto chovu obtěžují rodinu M. HerXXX. Není přece možné užívat stavby bez stavebního povolení (ale možné je v Ivanovicích na Hané stavebním úřadem je starostovi města dodatečně zkolaudovat). Tedy tyto objekty nejsou dosud povolené (již povoleny stavebním úřadem Ivanovice na Hané). M. HerXXX se právní cestou domáhá, aby byly stavebním úřadem a dále i soudem stanoveny limity pro imise z tohoto chovu, které dopadají či pronikají na její pozemek (ty jsou dnes mj. stanoveny novým občanským zákoníkem). Z článku M. LysXXX vyplývá, že paní M. HerXXX je snad bezdůvodným kverulantem. Toto sdělení považuje M. HerXXX za urážlivé. M. HerXXX se však brání proti uvedeným nelegálním stavbám či nepovoleným činnostem, a to právní cestou. Tato její aktivita popudila M. LysXXX natolik, že uvedla, že M. HerXXX je schopná si stěžovat si kdekoli na kohokoli a cokoli. M. HerXXX si však stěžuje pouze na nepovolené stavby otce M. LysXXX (již dodatečně zkolaudovány) a nepovolenou činnost drtičky města Ivanovice na Hané (vyřešeno), kde je MVDr. J. LysXXX starostou. Současně M. HerXXX opravuje, že nikdy nedala souhlas se stavbou konírny v 80. letech, když právě chybou stavebního úřadu v Ivanovicích na Hané s ní nebylo ani jednáno jako s účastníkem takového řízení. Dále je v článku uvedena spousta dalších nepravd a polopravd, avšak v rozsahu odpovědí se již nevztahují k podmínkách § 10 odst. 2 tiskového zákona.

M. HerXXX, právně zastoupená advokátem M. Freudem

Zdroj: Vyškovské noviny – ze dne 13. 2. 2009


4) Policie ČR – Vyrozumění podle § 58/4 zák č. 200/1990 Sb.:


Na Vaši žádost o vyrozumění ve věci přestupku proti občanskému soužití dle § 49/1a) zák. č. 200/1990 Sb. - slovního napadení, který jste dne 4. 2. 2009 v 15:26 oznámila na Obvodní oddělení policie Vyškov, Vám sděluji, že dne 1. 3. 2009 bylo Vaše oznámení v souladu s § 58/3 b) cit. zák. odloženo, neboť do jednoho měsíce od oznámení nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující podezření, že jej spáchala určitá osoba. Ve věci je nadále prováděno šetření. Pominou-li důvody odložení, věc se oznámí, nebude-li na místě věc vyřídit jinak.

Zdroj: Policie ČR – Vyrozumění – ze dne 1. 3. 2009


5) K trestnímu oznámení ze dne 6. 4. 2009:

Adresováno: Policie České republiky

Datum: 5. 6. 2009

Č. j.: KRPB-34647-6/PŘ-2009-061216-SI

V nadepsané věci bylo dne 30. 3. 2009 podáno M. HerXXX trestní oznámení ve věci diskuzních příspěvků uvedených v období měsíců leden až únor 2008 na www stránkách Vyškovského deníku ve fóru článku o průmyslové výstavbě v Ivanovicích na Hané, kterými se cítila být poškozena, neboť se mělo jednat o nepravdivé údaje a hanlivé urážky směřující k její osobě. Toto trestní oznámení bylo rozšířeno podáním ze dne 6. 4. 2009.

V této internetové diskuzi autoři vystupovali pod přezdívkami (nicky): „Pavlásková Eva,“ „Soused,“ „Eva,“ „Karlos,“ „Stanislava Pokorná.“ Policie shledala, že věc byla šetřena jako přestupek proti občanskému soužití a proto bylo podání postoupeno přímo komisi pro projednávání přestupků při Městském úřadu ve Vyškově. Následně pak došlo ještě k jednomu postoupení a to k přestupkové komisi v Ivanovicích na Hané.

Dopisem přestupkové komise města Ivanovice na Hané ze dne 13. 5. 2009 bylo M. HerXXX oznámeno, že dne 7. 5. 2009 bylo postoupeno k této přestupkové komisi k dalšímu právnímu řízení oznámení o přestupku, který měl být spáchán prostřednictvím internetové diskuze, tedy věc, jež byla dříve řešena policií. Tato komise oznámila, že pokud chce M. HerXXX věc projednat přestupkovou komisí jako přestupek urážky na cti dle ust. § 49 odst. 1 písm. a) ZOP, je třeba podat návrh na jeho projednávání ve lhůtě tří měsíců, kdy se navrhovatelka dozvěděla o přestupku. V návrhu musí být uvedeno mj. koho navrhovatel označuje za pachatele.

Jelikož M. HerXXX zná pouze přezdívky autorů diskuze, je zapotřebí, aby získala informaci a to od policie, které konkrétní fyzické osoby se za těmito přezdívkami skrývají. Předpokládám, že policie provedla ve věci dostatečné šetření a že tyto poznatky má. Přestupková komise M. HerXXX tyto informace neposkytne, dokud nepodá sama návrh na projednání přestupku. V tomto bludném kruhu pak je třeba konstatovat, že na návrh může M. HerXXX podat pouze tehdy, pokud označí pachatele. Jejich konkrétní jména a další nacionále však logicky nemůže znát.

Zdroj: K trestnímu oznámení ze dne 6. 4. 2009 – Mgr. Freund – 5. 6. 2009


6) K trestnímu oznámení na neznámé pachatele pro trestný čin dle § 206 odst. 1,2 tr. zák. - žádost o prověrku postupu policie:

Adresováno: Okresní státní zastupitelství ve Vyškově

Datum: 6. 5. 2009

Sp. zn.: 0ZN 73/2009

V nadepsané věci jsem podáním ze dne 6. 4. 2009 podala trestní oznámení na neznámé pachatele ve věci pomluv internetovými příspěvky, které na mou adresu uveřejnili v internetové diskuzi Vyškovského deníku, ve kterých mne veřejně a místy i vulgárně pomlouvají a uvádějí nepravdivé údaje o mé osobě. Současně jsem žádala o prošetření jednání M. LysXXX, která mne v příspěvku adresovanému redakci uvedených novin rovněž vulgárně urážela a pomlouvala.

Intenzita urážek pachatelů byla značná a přesáhla únosnou mez i v tom, že v této diskuzi mne pachatelé po delší dobu opakovaně uráželi a zesměšňovali. Obyvatelé Ivanovic na Hané, kde mne většina lidí pozná, se tak delší dobu mohli seznamovat s těmito příspěvky a díky tomu jsem se dostala do pozice osoby, které se dnes lidé ve svém bydlišti vysmívají. Tedy v příčinné souvislosti s nepravdivými a urážlivými údaji na mou osobu od anonymních nebo poloanonymních přispěvatelů diskuze byla narušena má vážnost u spoluobčanů v Ivanovicích na Hané, což mi způsobuje nemalé újmy na mých právech. Evidentně pak lze hodnotit společenskou nebezpečnost těchto internetových útoků na mou osobu jako nikoli jen nepatrnou a ve smyslu ust. § 3 tr. zák. se tak tyto osoby dopustily trestného činu pomluvy dle § 206 tr. zák.

Jelikož tato kriminální činnost byla uskutečněna prostřednictvím nestálého média-internetu, požádala jsem ve svém trestním oznámení, aby OČTR (orgány činné v trestním řízení) provedly neodkladné úkony ve vztahu k zjištění IP adres autorů příspěvků, jejichž ztráta (vymazání) administrátorem by byla neodčinitelná.

Dopisem ze dne 17. 4. 2009 mi bylo státním zastupitelstvím sděleno, že mé trestní oznámení bylo dne 6. 4. 2009 postoupeno Policii ČR-KŘP JMK, OO Vyškov k prověření dle § 158 dost. 3. tr. řádu.

Dne 4. 5. 2009 obdržel můj právní zástupce vyrozumění policie, že ukončila provedené šetření oznámením přestupku ke komisi pro projednávání přestupků při MÚ Vyškov.

Oznamuji státnímu zástupci, že policie nedostatečně prošetřovala mé trestní oznámení. Vůbec se nezabývala žádostí o provedení neodkladného úkonu ke zjištění IP adres autorů pomluv, nedostatečně posoudila závažnost jednání pachatelů pro společnost, nebezpečnost tohoto jednání do sféry osobnostních práv oznamovatelky. Jednoduchým způsobem se věci zbavila jejím postoupením přestupkové komisi. Prověřování trestního oznámení tak ze strany policie proběhlo tím nejjednodušším způsobem a to předáním jinému orgánu s menšími pravomocemi při prověřování nezákonného jednání pachatelů, tedy administrativním úkonem. Navíc policie svým jednáním zřejmě zmařila možnost zjištění IP adres (administrátor je dost možná už vymazal ze systému), jak jsem je požadovala, a tímto svou pasivitou i tak zmaří jednání přestupkové komise, která nebude vědět, s kým vlastně přestupek (pokud ovšem nejde o trestný čin) řešit, neboť nebyli neodkladně zjištěni jeho pachatelé či osoby podezřelé.

Způsob vyřizování trestního oznámení minimálně mého, a v minulosti několika trestních oznámeních mého manžela S. HerXXX anebo společnosti I. M. H., s. r. o. policií ve Vyškově ve věci ORVY-2566/VY-TČ-2004 (krádež ke škodě společnosti I. M. H., s. r. o. z 28. 7. 2004) po dobu pěti let dosud nedoručila ani usnesení o odložení věci z roku 2004 poškozené společnosti I. M. H., s. r. o. či v této věci vůbec nepodnikla zásadní kriminalistické postupy, které jsou žádoucí při prověřování trestného činu krádeže. Postup policie ve Vyškově a její nesprávný úřední postup v rámci řízení o náhradu škody se již řeší u soudů (např. Obvodní soud pro Prahu 2, sp. zn.: 20 C 88/2008) či v rámci jiných řízení o ochranu osobnosti, neboť nesprávné postupy policie bylyl zjištěny i v jiných kauzách (např. ORVY-3169-3/PŘ-2008-16). Toto zde podotýkáme, že opravdu nejsem spokojená s prací policie ve Vyškově, která alespoň v trestních věcech, ke kterým dávám podnět já či manžel či I. M. H., s. r. o. nepoužívá základních kriminalistických metod a mnohé věci řeší byrokratickým způsobem tak, že svou pasivitou věci toliko odkládá k další škodě poškozených.

Žádám tímto státního zástupce, aby fakticky prověřil postup policie, její metody prověřování trestního oznámení a zjistil, proč policie nečiní své povinnosti v rámci uskutečňování a prověřování neodkladných úkonů. Je v zájmu všech občanů, aby policie se snažila věci objasňovat a aktivním způsobem je vyřizovat, a ne oznamovatele poškozovat tím, že trestní oznámení odkládá, aniž by zajistila prvotní důkazy, informace, které by bylo možné použít v jakémkoliv dalším řízení.

Je evidentní, že jsem byla jednáním neznámých pachatelů poškozena na svých právech, že toto jednání je navíc trestné. Dosavadním postupem policie při prošetřování mého trestného oznámení lze pak konstatovat, že budou dále poškozována, neboť již jsem ve svém bydlišti zesměšněna z diskuze na internetu; navíc nezjištění IP adres způsobí, že nejenom v rámci trestního řízení, ale i přestupkového či civilního mi bude odepřeno určit osoby, které se tohoto nezákonného jednání dopustily a domáhat se tak svých zákonných nároků vůči nim. Tedy do budoucna nebudu moci se úspěšně bránit proti dalším útokům a stávající útoky nechat prověřit a jejich pachatele potrestat. Z tohoto pak kauzálně vyplývá, že pro nesprávný úřední postup policie mi vznikne další škoda a tuto zase budu muset řešit prostřednictvím soudu v žalobě vůči státu.

Takovým způsobem by ale objasňování trestných činů či získávání prvotních podkladů a informací pro přestupkové řízení nemělo probíhat. Policie by měla mít snahu od samého počátku bránit oběti trestných činů a to i do budoucna, aby se nestaly opětovně objektem trestného činu.

Žádám tímto státního zástupce, aby prověřil postup policie a zjistil, do jaké míry policie vůbec provedla neodkladné úkony. Pokud je ještě možné tyto neodkladné úkony ve vztahu k IP adresám a zjištění autorů příspěvků učinit, nechť bezodkladně policie prověří a vytěží tyto autory. Teprve poté může policie činit závěr o tom, zda byl či nebyl spáchán trestný čin či zda je důvod věc předávat přestupkové komisi. Z toho, co jsem uvedla v trestním oznámení, v souladu s dosavadní trestní judikaturou, lze zatím konstatovat, že byl spáchán trestný čin.

Žádám o vyrozumění o výsledku prověrky.

M. HerXXX

Zdroj: Trestní oznámení na neznámé pachatele pro trestný čin dle § 206 odst. 1,2 tr. zák. - žádost o prověrku postupu policie – Mgr. Marek Freund – ze dne 6. 5. 2009


7) Odvolání proti usensení, č. j. 24 C 96 / 2009 – 303:

Autor: M. HerXXX

Datum: 23. 10. 2015

Tímto podávám odvolání v celém rozsahu proti usnesení I., a II.

Krajský soud – neúplně zjistil skutkový stav věci,

 • neprovedl veškeré důkazy potřebné k prokázání skutečného stavu věci,

 • soud dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním

 • a rozhodnutí soudu spočívá v nesprávném právním posouzení věci,

 • nebyla doplněna žaloba na zmatečnost a soud nadále rozhodoval,

 • byla porušena LZPS, která je nadřazena veškerým paragrafům,

 • kde mám nárok na advokáta v řádném zastupování,

 • nebyla splněna rovnost účastníků,

 • byla závažná překážka v řízení,

 • která nadále pokračuje a řeší tento stav Ministerstvo spravedlnosti ČR,

 • dále tyto závažné až trestné činy byly předány všem kompetentním úřadům jako Policie ČR, státní zastupitelství a jiné,

 • soud záměrně nedokončil závažných důkaz, odkud pisatelk(y) psaly emaily,

 • tímto byl zamlžován trestní čin autorů internetových příspěvků v diskuzi.

Dále se do tohoto jednání vměšuje JUDr. Pavel Bachratý, který nazval žalobkyni kverulantkou. Toto závažné nařčení od soudce je protiprávní a nehorázné až drzé. Tento soudce mne tímto zastrašoval a zesměšňoval. Protože kverulantka je psychický stav člověka, který obtěžuje úřady.

Ale u mne a rodiny je jen stav, kde se bráníme a vše nám způsobily úřady a soudy, kde se jen proti tomu bráníme. Bereme tento stav soudce, který kryje i na Vrchním soudě v Olomouci – Pan JUDr. V. B. Za kamuflování a krytí svého podřízeného za protiprávní.

Proto nazýváme tento stav ve zločinném spolčení, že ruka ruku myje a nemůžeme se tak domoci základních práv jako občané. Z hlediska procesní opatrnosti podávám toto odvolání, které odůvodní můj advokát až se seznámí řádné se spisem, který bude úplný. Za tento spis jsem řádně zaplatila advokátovi, proto jej chci mít úplný.

Zdroj: Odvolání proti usnesení, č. j. 24 C 96 / 2009 – 303 – M. HerXXX – ze dne 23. 10. 2015


8) Usnesení / Dovolání, č. j. Co 80 / 2015 – 289 (24 C 96 / 2009 – 292):

Autor: M. HerXXX

Datum: 29. července 2015

Proti tomuto rozhodnutí usnesení podávám dovolání k Nejvyššímu soudu v celém rozsahu proti usnesení I., II. a III., a to z důvodu, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Soud neúplně zjistil:

Krajský soud – Vrchní soud: - neúplně zjistil skutkový stav věci

 • neprovedl veškeré důkazy potřebné k prokázání skutečného stavu věci,

 • rozhodnutí soudu spočívá v nesprávném posouzení věci,

 • byla porušena LZPS, která je nadřazena veškerým paragrafům, kde mám nárok na advokáta v řádném zastupování,

 • nebyla splněna rovnost účastníků,

 • byla závažná překážka v řízení,

 • podjatý soudce pokračoval v řízení, i když Ministerstvo spravedlnosti ČR uznalo jeho průtahy v řízení (nadále tento soudce umlčoval žalobkyni, která chtěla velmi závažné svědecké výpovědi vyslechnout (tyto svědecké výpovědi se týkají až trestného činu, které zřejmě spáchaly žalobkyně, policie toto zamlčuje a soudy pokračovaly v umlčování žalobkyně a nechtěly, aby tyto důkazy vyšly najevo).

Z hlediska procesní opatrnosti podávám ve lhůtě toto dovolání, které odůvodní můj advokát až se seznámí se spisem. Soud byl seznámen s velmi závažnou překážkou v řízení, a přesto pokračoval v řízení a nutil žalobkyni k právním úkonům.

Zdroj: Usnesení / Dovolání, č. j. Co 80 / 2015 – 289 (24 C 96 / 2009 – 292) – M. HerXXX – ze dne 29. 7. 2015


9) Závěrečné shrnutí

1. V období leden až únor 2009 se na webových stránkách Vyškovského deníku v internetové diskuzi ve fóru k článku o průmyslové výstavbě v Ivanovicích na Hané – www.vyskovsky.denik.cz/diskuze/diskuze-prispevky.html objevily příspěvky přispívatelů této diskuze, které veřejně a místy i vulgárně pomlouvají, urážejí žalobkyni a uvádějí o ní nepravdivé údaje.

2. Žalované (resp. podezřelé) přispěvatelky v diskuzích M. LysXXX a E. PalXXX se rovněž přispívaly pod svými jmény do rubriky Vyškovských novin (Ivanovičtí nechtějí průmyslovou zónu – ze dne 30. 1. 2009). Do Vyškovských novin přispěla rovněž i poškozená M. HerXXX (Opět Ivanovičtí nechtějí průmyslovou zónu – ze dne 13. 2. 2009), ale neúčastnila se internetové diskuze https://vyskovsky.denik.cz/diskuse/ivanovicti-nechteji-prumyslovou-zonu.html jako podezřelé pisatelky příspěvků.

3. Internetové příspěvky obsahují řadu polopravd a pomluv, např.: „Myslím si, že p. HerXXX je svým chováním a jednáním již známá po celém okrese Vyškov a měla by se již na svou činností zamyslet a nad tím, že také porušuje vyhlášky města (např. venčení psa bez náhubku či vodítka).“ Rovněž pomlouvačná a urážející informace o žalobkyni. Žalobkyně je bezúhonným občanem, nikdy nebyla trestána a to ani z přestupku. Pokud žalovaná B uvádí, že porušuje vyhlášky, pak tento údaj je naprosto nepravdivým.

4. Dále je možné uvést například: „Firmy v této lokalitě sídlily a nechápu, že si paní HerXXX po 20ti letech bydlení v této části Ivanovic začne z ničeho nic stěžovat (uvádím, že toto je oblíbená činnost p. HerXXX).“ E. PalXXXPaní M. HerXXX se zastala i novinářka Šárka Dubská: Paní LysXXX, jak sama uvedla, opravdu nepochopila, na co si paní LouXXX a HerXXX stěžují. Něco jiného je nastěhovat se vedle několika malých firmiček a něco jiného je ocitnout se dodatečně a nechtěně v průmyslové zóně, kde může kdykoli vyrůst třeba spalovna, aniž by se pak proti ní lidé mohli ohradit. Nikdo v článku nebrojí proti stávajícím firmám.

5. Podle § 11 obč. zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Jednáním žalovaných zcela nepochybně došlo k zásahu do práva žalobkyně na ochranu její občanské cti a lidské důstojnosti incidentem výše uvedenými urážlivými a nepravdivými výroky žalovaných na adresu žalobkyně prostřednictvím internetové sítě či novinami.

6. Žalobkyně nepovažuje zadostiučinění spočívající pouze v omluvě za dostatečné k zjevnému úmyslu žalovaných poškodit kredit žalobkyně před veřejností, zejména pak občanů města Ivanovice na Hané. Žalobkyně se tak domáhá i přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemateriální újmu v penězích ve smyslu ust. § 13 odst. 2 obč. zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.).

7. Články ve Vyškovských novinách obsahují dezinformace, např.: „A ještě jedna poznámka. Konírna na pozemku J. LysXXX rozhodně nestojí vedle domu HerXXX, jak nesprávně uvádíte. HerXXX s její stavbou v 80. letech minulého století souhlasili a teď si po x letech stěžují.“ E. PalXXX - „Současně M. HerXXX opravuje, že nikdy nedala souhlas se stavbou konírny v 80. letech, když právě chybou stavebního úřadu v Ivanovicích na Hané s ní nebylo ani jednáno jako s účastníkem takového řízení.“

8. V podání sp. zn. 0ZN 73/2009 ze dne 6. 4. 2009 došlo k podání trestního oznámení ve věci pomluv pomluv internetovými příspěvky, které na adresu poškozené uveřejnili v internetové diskuzi Vyškovského deníku, ve kterých veřejně a místy i vulgárně pomlouvají a uvádějí nepravdivé údaje o její osobě. Současně bylo požádáno o prošetření jednání M. Lys, která žalobkyni urážela v příspěvku adresovanému redakci uvedených novin (doloženo v obsahu 2. a).

9. Vzhledem k tomu, že tato kriminální činnost byla uskutečněna prostřednictvím nestálého média-internetu, tak poškozená požádala v trestním oznámení, aby OČTR (orgány činné v trestním řízení) provedly neodkladné úkony ve vztahu ke zjištění IP adres autorů příspěvků (kdo je autorem těchto pomlouvačných příspěvků).

10. Dopisem ze dne 17. 4. 2009 bylo státní zastupitelstvím sděleno, že trestní oznámení bylo dne 6. 4. 2009 postoupeno Policii ČR-KŘP JMK, OO Vyškov k prověření dle § 158 odst. 3. trestního řádu. Dne 4. 5. 2009 dle vyrozumění policie ukončila šetření oznámení a postoupila jej ke komisi pro projednávání přestupků při MÚ Vyškov.

11. Policie svým jednáním zmařila možnost zjištění IP adres s svojí pasivitou zmařila jednání přestupkové komise, která nevěděla, s kým přestupek (resp. nejedná-li se o trestný čin) řešit, protože nebyli neodkladně zjištěni jeho pachatelé či osoby podezřelé. Způsob vyřizování trestního oznámení odhaluje, že policie nepodnikla zásadní kriminalistické postupy (v tomto případě zajištění autorů IP adres).

12. Způsob vyřizování trestního oznámení v minulosti mého manžela S. HerXXX anebo společnosti I. M. H., s. r. o. policií ve Vyškově ve věci ORVY-2566/VY-TČ-2004 (krádež ke škodě společnosti I. M. H., s. r. o. z 28. 7. 2004) po dobu pěti let dosud nedoručila ani usnesení o odložení věci z roku 2004 poškozené společnosti I. M. H., s. r. o. či v této věci vůbec nepodnikla zásadní kriminalistické postupy, které jsou žádoucí při prověřování trestného činu krádeže.

13. M. HerXXX tímto podala odvolání. Dle jejího vyjádření ze dne 23. 10. 2015 Krajský soud neúplně zjistil skutkový stav věci, neprovedl veškeré důkazy potřebné k prokázání skutečného stavu věci, soud dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním a rozhodnutí soudu spočívá v nesprávném právním posouzení věci. Porušení LZPS – nebyla splněna rovnost účastníků a nárok na advokáta v řádném zastupování.

14. Vzhledem k tomu, že záležitost byla ještě navíc podána u civilního soudu pod č. j. 24 C 96 / 2009, tak tento soud měl vydat soudní příkaz k zajištění IP adres jakožto důkazů, tj. místa, ze kterého autoři příspěvků publikovali dehonestující komentáře. Pokud by nezjistili pachatele, tak alespoň místo činu. Dle neuvedeného zdroje se mělo jednat o Městský úřad Ivanovice na Hané.


Odkazy:

Č. j.: 24 C 96 / 2009

http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do?type=spzn&typSoudu=os&krajOrg=KSJIMBM&org=&cisloSenatu=24&druhVec=C&bcVec=96&rocnik=2009&spamQuestion=23&agendaNc=CIVIL

Veškeré fotografie a materiály:

https://pavelherman.blogspot.com/2019/08/pribehybezpravi-xxiv.html

Soud potrestal dva lidi, kteří na facebooku přáli smrt dítěti

https://www.respekt.cz/respekt-pravo/soudy-potrestaly-dva-lidi-kteri-na-facebooku-prali-smrt-diteti

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama