Mgr. Pavel Herman

"Žádná moc nesmí platit více než zákony." Cicero
  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,95. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

25.09.2021 9:49:26

Vietnam při řešení problému východního moře prosazuje mezinárodní právo

Vietnam při řešení problému východního moře prosazuje mezinárodní právo

Týden Valného shromáždění OSN je pro letošní rok důležitou mezinárodní událostí, která se koná v kontextu, kdy svět čelí mnoha naléhavým výzvám, jako je pandemie COVID-19, změna klimatu, námořní bezpečnost a zabezpečení potravin. 

Ve svém projevu na zasedání 76. Valného shromáždění OSN pronesl vietnamský prezident Nguyen Xuan Phuc projev, který jasně demonstroval politiku Vietnamu na podporu mnohostranné spolupráce mezinárodního práva s rolí prezidenta a ústřední úlohu OSN při řešení společných globálních výzev, včetně námořní bezpečnosti ve Východním moři, s cílem přispět k zachování prostředí míru, stability a rozvoje v indickém regionu, Tichého oceánu a celého světa.

Toto je pohled konzistentní se současným multipolárním světovým hnutím, které vyžaduje spolupráci a společné úsilí mezinárodního společenství při řešení globálních výzev. 

Mezinárodní společenství se staví proti jednostranné výstavbě umělých ostrovů a militarizaci Číny ve východním moři, jakož i proti výhružným a nátlakovým činům ze strany Číny a mají tak zabránit nelegálním ekonomickým aktivitám ze strany Číny. Země ASEAN ve vodách spadajících pod jejich svrchovanost a jurisdikci ve Východním moři tyto aktivity ze strany Číny označují za porušování mezinárodního práva, protože jsou v rozporu s duchem Deklarace o chování stran ve Východním moři(DOC) a snahou těchto zemí vyjednat kodex chování ve Východním moři (COC) v současnosti. 

Před pěti lety rozhodl Stálý soud mezinárodní arbitráže OSN (PCA) o případu Filipín proti Číně, který odmítl nároky Číny na Jihočínské moře, která si klade historické nároky vymezené "linií devíti čár," tj. zhruba 90 procent rozlohy moře, což je v rozporu s úmluvou OSN. 

Skutečnost, že Vietnam podporuje a ukazuje své pevné odhodlání připojit se k zemím ASEAN v úsilí přispět k udržení světového řádu založeného na mezinárodním právu a Chartě OSN, pomáhá podporovat společné povědomí a úsilí mezinárodního společenství, mezinárodní právo při řešení otázky východního moře mírovými opatřeními založenými na mezinárodním právu, Úmluva OSN o mořském právu z roku 1982 (UNCLOS), přispívající k předcházení konfliktům v zájmu míru, spolupráce a rozvoje Jihočínského moře. regionu a celého světa.

Východní moře je důležitou mezinárodní obchodní námořní cestou EU a evropské země podporují pohled na prosazování mnohostranného řešení otázky východního moře mírovými prostředky založenými na mezinárodním právu a UNCLOS.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama