Mgr. Petr Trombik

Bezpečnostní expert
  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,45. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19.12.2017 23:50:48

Pražské elity

Pražské elity

Praha a zbytek republiky jsou dva úplně odlišné světy

Naše republika, náš národ, má problém. Ten problém se jmenuje "pražské elity". Ať už politické nebo intelektuální. Zbytečností je osočovat tyto lidi jako dobrosery, kavárnu, havloidy, lásku&pravdu. Nic takového nejsou. Jsou to jen jejich vizitky.

Jeden předválečný intelektuál, Julien Benda, jejich chování popsal jako "zradu elit". Zrada elit je v historii běžná věc. Benda jen pojmenoval, analyzoval situaci ve Francii, která vedla k Mnichovu. Já chci jen pojmenovat současnou situaci v naší republice.

Jak pravil politolog a politik Petr Pithart: "Praha a zbytek republiky jsou dva úplně odlišné světy".  Pro 90% "zbytku republiky" je vsak problémem 10% "úplně jiného světa", tedy Prahy.

Těch 10%  totiž  rozhoduje a diktuje, kam máme směrovat a co je správné. Ve volbách i v úřadech a v mediích. Zhruba řečeno, zbytku Pražanů se omlouvám.

Volby to jasně ukázaly, prezidentské volby názor národa jen potvrdí.

Samozřejmě, náš osvícený bývalý komunista Pithart měl, jako obvykle pravdu. Ale ve své prostořekosti, řekl víc, než třeba. Říká to s vědomím, že nevzdělaní vidláci a lopaty ze zbytku republiky už jeho výroky nevnímají nebo neberou vážně skoro čtvrt století. Od "dvojdomku" a "co slyšel trávu růst". Je to jen jeho signál pro ty své, pro pražské intelektuální a politické elity.

Pithart jen nově formuloval starý třídní problém, který už v rámci marxismu řešit nelze, leda v neomarxismu, v duchu např. Herberta Marcuse. Třídní boj je už passé, neaktuální, dělnická třída je zkorumpovaná blahobytem, technologie zvyšují životní úroveň. Dělnická třída už není dlouho revoluční. Dělnická třída už vlastně neexistuje. Jen Vojtěch Filip o tom neví nebo nechce vědět.

Skutečnou revoluci lze, podle neomarxistů, očekávat pouze od minorit. Etnických, jako v USA nebo sexuálních, případně náboženských, konkrétně a aktuálně, islámských.

V šedesátých letech ještě s mnohými minoritami nepočítal ani Herbert Marcuse, ani jeho učni, ale teď už jsou minoritou i ženy, viz gender! Žen je jen něco přes 50 %. Minorit přibývá. Na rozdíl od pracujících, kteří nás živí a kterých ubývá.

Promiňte, dámy, neomarxisté vás do toho svého třídního boje zatáhli neprávem. Přibývá jen těch minorit, ať už etnických, sexuálních nebo náboženských (islámských). Těch, které příliš do národních rozpočtů nepřispívají. Do jejich vlastních rozpočtu jim přispívá náš stát.

"Díky" politické korektnosti mohou tyto minority vyvolávat kampaně a povstání proti tomu či onomu bílému heterosexuálnímu pracujícímu muži, bouřit se, "vyvolávat hněv lidu". Takové kampaně, barevné revoluce se konají hlavně v místech koncentrace "revolučního, revoltujícího lidu", nejvíce v metropolích, jako je u nás Praha.

"Zbytek národa" ve zbytku republiky pak na to může ve veřejnoprávní TV jen zírat. Od rána do večera. A říkat si "To jsme my, Češi, kde to jsme? Oni bojují na Václaváku zase za naše zájmy?"

Děje se tak v USA a v dohledné době se tak bude dít i u nás, po prezidentských volbách, v Praze. "Ta naše vaše TV" vás bude objektivně informovat. Srozumitelně řečeno: ta naše vaše pussy farma vás bude objektivně informovat, z Kavčích hor, za vaše peníze. Všichni přiTakáčové a naobědvané politické a alternativní sexuální minority vás budou ideově masírovat. Třeba v pravé nedělní poledne. O čem se budete bavit příští týden a co za vás naši politici a ostatní vybrané elity všechno vyřeší, všechno co vás a pana Moravce trápí.

V Praze je koncentrace "revolučního lidu“ nadstandardní,  ve srovnání se " zbytkem republiky". Studenti sociálních věd, lidé žijící z grantů, z vládních i bruselských dotací, umělci, žijící z TV novel a reklamy, kreativci žijící z 9 miliardového rozpočtu veřejnoprávních médií, z rozpočtu ministerstva kultury, z "neziskovek", oficiálně magistrátem finančně podporované Prague Pride, prostě všichni, kteří mají garantovány příjmy a kteří mají další finanční přítoky z úřadu vlády, z Bruselu ...i ze zámoří.  Tito prebendisté a stipendisté žijí především v Praze. Je to přeplacený kompars světového sorosovského pokroku. To je ta garance dobré pražské životní úrovně. Nedivte se proto pražským voličům.

Tváře vám blízké a známé z reklam a telenovel, vás osloví. Jmenovat netřeba, sledujete TV, čtete bulvár, vy, intelektuálové pak poslouchejte rektory a další učence z universit, kdysi světových, nyní sotva na konci pětistovky "těch světově nejlepších".

Radujte se, prý navštívil Prahu, nebo snad nás všechny, štědrý dárce George Soros. Ježíšek pokroku všech pokrokových globálních elit. Penízky, pane Jando, nejen pro Evropské hodnoty budou. Pan Soros je sponzor životní úrovně velmi mnoha Pražanů. Vás, "zbytek republiky", určitě finančně uspokojovat nebude. Tolik dolarů zase nemá. Třeba nám jen založí další universitu. Spoustu potřebných učenců zaměstná a zaplatí. Všechna Pehe, Palaty a spol. hlady neumřou.

Těšte se, "zbytku republiky", další tsunami demokracie a nových spoluobčanů vás očekává. Už nikoliv ze Sýrie, kam se skuteční uprchlíci, Syřané, vracejí, ale třeba z Afghánistánu. Neboť tam, po boku U.S. Army, zajištujeme už 16 roků operaci "Trvalá svoboda“. Už ji tam mají, svobodu, i díky naší účasti.  Mají "trvalou svobodu" a proto mají právo na trvalý azyl u nás. A trvale sociální integrační dávky.

I všechny potřebné z Afriky my v Evropě radostně a s křesťanskou ušlechtilostí bereme. Křesťanství sice k Bruselským evropským hodnotám už nepatří, ale budiž. V Africe jsou všude sice demokratické režimy, nekritizujeme nikoho, ani Evropské hodnoty to nedělají. Jsou to sice demokracie bez minorit, ale EU a USA se líbí. Žádné sankce žádnému africkému režimu kvůli porušování demokracie nehrozí. Těžko se ubránit obdivu k africké demokracii, kterou si Afričani dokázali vybudovat.

Uprchlíci z afrických demokratických států mají právo na dosídlení  Evropy, vzhledem k naší "demografické krizi" a nedostatku pracovních sil. Bílí uprchlíci z jižní Afriky a Rhodesie už jsou i bez naší humanitární pozornosti dávno v Austrálii a na Novém Zélandu. Také bych do Evropy neutíkal.

Běženci z Afriky  prý chtějí pracovat a prý umí pracovat, jak víme a vidíme v zemích na západ od nás, kde je demokracie už vybudována a funguje a kterým pražské elity závidí a vzhlížejí k nim, chtějí tam plout nebo tam už i kotví. Je to už jako v dobách budování socialismu, kdy všichni prý obdivovali pokrok v SSSR. Obdivujeme EU, kde jsou uprchlíci vítáni, jako záchrana. Záchrana vládnoucích elit? Nebo se tonoucí i břitvy chytá?

Ve Francii už dokonce zrušili výjimečný stav, který ani náhodou nebyl kvůli integrovaným imigrantům. Po legislativních úpravách, které vlastně zavádějí totéž, co mimořádný zákon. U nás jen prozatím staví bariéry na Staroměstském a Václavském náměstí, proti komu? Urážíme náboženské cítění pravověrných svátkem nevěřících, Vánocemi? Británie se dopustila brexitu, protože už je dostatečně zásobena obyvateli svého bývalého impéria.          

Praha je se svými voliči a průměrnou životní úrovní, kterou EU hodnotí na 130% životní úrovně obyvatel EU. A 70% evropské životní úrovně pro "zbývající obyvatele" naší země. V Praze se máme dobře. Ale co těch zbývajících obyvatel, těch 90%? Nemáme z nich v pražských kavárnách strach, jak budou venkovští chomouti zase hlasovat? Že budou hlasovat jinak než v Praze? Věříte, že je "ta naše vaše televize" vyškolí, aby volili správně? Jak za starých, předlistopadových časů? Pokud ne, bude nutné brát na výsledek voleb ohled? Jedna bývalá ústavní soudkyně pravila, že je to formalita.

Proberte si to, prosím, všichni, kdo ještě sledujete veřejnoprávní TV kanál a ostatní, tzv. mainstream, česky řečeno "hlavní stoku". Kdo do té stoky lezete.

Co proti tomu "světovému pražskému pokroku" postaví "zbytek republiky", když už média, university, divadla a i neziskovky jsou proti venkovským nevzdělancům nebo se za něj stydí?

A jiné elity národ nemá. Jiné elity nám mainstream a telenovely a TV reklamy, nepřipustí. Jsou jen "elity", nadiktované  ať už z Bruselu nebo z Kavčích hor, nebo z učilišť sociálních pavěd, protože university už máme jen podle jména. Opravdu jsou elitami našeho národa třeba ředitel zkrachovaného divadla, dědic slavného jména nebo rektor staroslavné UK, který bránil komunistické zřízení, když už měl i Jakeš odzvoněno? Nebo církevní prelát, s vizáží černokněžníka, který vyznává a hlásá jakýsi multináboženský kompost,  po způsobu amerických jurodivych kazatelů?

Má náš národ starost už jen o chléb vezdejší, kromě slabomyslné zábavy v telenovelách, ať jsou domácí nebo cizí produkce. A reklam? Buďte si jisti, že s takovými "elitami" i nám všem i chléb brzo dojde. Bohužel i s těmi, kteří potichu jen zírají.

Sorosové tohoto světa náš národ neuživí. Uživí jen ty "elity". Bude to pěkná mela, až to praskne. Nejsem Nostradamus ani Kasandra, ale tím jsem si jist, že to praskne a skončí brzo. A mám strach.

Národy se svými elitami vždy nějak nakonec zúčtovaly. Často bez voleb. Francouzská revoluce, ruská revoluce i kontrarevoluce, německý nacismus i únorová revoluce v r. 1948 u nás. Vždy na to elity doplatily, často krvavě. 

Mám jako obyvatel Prahy, ze svého národa oprávněný strach. Národ zúčtuje se svými "pražskými elitami", nebo jako národ skončí. Hněv lidu na naše hlavy, na hlavy pražských elit, dřív nebo později dopadne. Jistě, na mnohé nespravedlivě, tak už to v dějinách chodí od starého Egypta.


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama