Mgr. Petr Židek, MPA

Člen ODS Liberec
  • ODS
  • Liberec
  • městský radní
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,02. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12.05.2016 14:35:00

Vize pro zdravotnictví v Libereckém kraji? Fakultní nemocnice a lékařská fakulta

Vize pro zdravotnictví v Libereckém kraji? Fakultní nemocnice a lékařská fakulta

V rámci Libereckého kraje je po značné době nečinnosti důležité nastavení dlouhodobé strategie a vize pro vývoj regionu v oblasti zdravotnictví. Oblast zdravotnictví se dá rozdělit na několik hlavních sektorů.

Lékaři, sestry, jednotlivé nemocnice a typy dostupné péče v těchto zařízeních.

Příprava a realizace výstavby nové KNL s vizí jejího fungování v budoucnu jako fakultního zařízení, bez ohledu na vlastnické vztahy, umožní širokou variabilitu využití KNL a ostatních zdravotnických zařízení v kraji.

Pokud se budeme věnovat dlouhodobým cílům, tak mluvíme o založení lékařské fakulty se vším, co k tomu náleží v několika na sebe navazujících etapách.

Jednotlivé etapy

1. Výstavba moderní (fakultní) nemocnice

2. „propůjčení“ nových špičkově vybavených pracovišť nové nemocnice již fungujícím fakultám (např. Praha a Hradec) v období zkoušek, kdy jejich fakultní pracoviště často kapacitně nestíhají.

3. Podpora kraje Technické univerzitě Liberec při rozšíření studijního programu Ošetřovatelství – všeobecná sestra z bakalářského na magisterský a úzká spolupráce krajských, středních zdravotnických škol v Liberci a Turnově s Technickou univerzitou Liberec.

4. Přeměna specializovaných center na klinická pracoviště

5. Spolupráce kraje prostřednictvím svých nemocnic s Technickou univerzitou Liberec při vzdělávání v oblasti biomedicínské techniky

6. Spolupráce s městem Liberec a případně Technickou univerzitou Liberec na vytipování vhodné lokality pro vznik nového vysokoškolského kampusu. Paralelně s tím vézt z pozice vedení kraje jednání o vzniku lékařské fakulty v Liberci na vládní úrovni, s MŠMT a případně dalšími dotčenými institucemi.

7. Vybudování kampusu a založení lékařské fakulty v Liberci

Ve stejné chvíli je nutné připravovat na spolupráci i ostatní zdravotnická zařízení v kraji tak, aby se díky spolupráci s budoucí fakultní nemocnicí mohli podílet na fungování tohoto projektu. Možnosti jsou různé, ale především by se mělo jednat o to, aby každé z těchto zařízení bylo součástí celého systému a tudíž se stalo nepostradatelným a potřebným. Může se jednat například o vznik specializovaných pracovišť, která budou pro svou unikátnost vyhledávaná. Tato jejich činnost pak může částečně dotovat běžnou práci daného zařízení.

Plusy ve finanční oblasti jsou především v jiných možnostech získání dotací a grantů, které mají fakultní zařízení a mohou výrazně pomoci při rozvoji všech zařízení, která jsou na systém napojená. Není to o zisku, ale o kvalitním fungování zdravotnictví jako celku v Libereckém kraji se zaměřením na kvalitní a vysoce kvalifikovaný lékařský a zdravotnický personál.

Výhody pro kraj:

- moderní, kvalitní péče o obyvatele Libereckého kraje

- příliv vzdělaných lidí do regionu, profesoři, docenti, asistenti - prostě učitelé

- příliv studentů

- přeměna Liberecké nemocnice na fakultní nemocnici, kde by mohla probíhat výuka jak pregraduální - tedy výuka mediků v klinických oborech ale i postgraduální - tedy výuka lékařů před atestací

- vzdělávání zdravotních sester a jejich specializovaná způsobilost – úzká spolupráci kraje a TU Liberec při vzdělávání zdravotních sester. V současnosti je na technické univerzitě Liberec akreditován bakalářský program, nicméně toto je startovacím impulzem pro magisterský obor, který doposud v ČR velmi chybí.

- zajištění si dostatku lékařů a sester v regionu

- možnost získání nových typů dotací a zapojení do jiných grantových podpor

- zapojení ostatních nemocnic v kraji do procesu výuky a snaha o podporu jejich profilace a částečné specializace viz Vysoké nad Jizerou

- příliv stovek nových zákazníků pro obchody a podnikatele z řad studentů a profesorů a jejich rodinných příslušníků

- ekonomická soběstačnost fakulty - viz dotace na studium na jednoho studenta

- zapojení vědy a výzkumu do zdravotnické praxe (spolupráce s Technickou univerzitou, biomedicínská technika, nanovlákna apod.)

Nemocnice v kraji: Liberec, Česká lípa, Turnov, Jablonec nad Nisou, Semily, Jilemnice, Tanvald, Frýdlant.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama