Mgr. Radek Holomčík

  • Piráti
  • Jihomoravský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,38. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.09.2020 11:31:00

Zákon se tolik nezaměřuje na řešení příčin

Zákon se tolik nezaměřuje na řešení příčin

Projev na 58. schůzi Poslanecké sněmovny 18. září 2020 k vodnímu zákonu

 Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych ve stručnosti představil tři své pozměňovací návrhy a požádal o jejich podporu.

Ten vládní návrh, který vlastně dneska přišel do třetího čtení, v něm není nic zásadního, proč bychom jej neměli podpořit. Ale mrzí nás, že se hodně zaměřuje na řešení důsledků, které souvisí se suchem nebo v důsledku sucha, ale nezaměřuje se tolik na řešení těch příčin. Proto jsem předložil tři pozměňovací návrhy, které by tady tu bilanci mohly malinko napravit.

Ten první v podstatě napomůže méně plýtvat vodou ve veřejných budovách. Týká se tak zvané šedé vody. A v podstatě zjednoduší projektantům, zjednoduší investorům to, aby se tady ty technologie mohly v budovách používat.

Zároveň je tam určitý ale poměrně velký důraz na ochranu veřejného zdraví. V tento okamžik probíhá velký projekt TA ČRu, který by měl zhruba v horizontu nějakého roku, roku a něco přinést vlastní čísla, informace o tom, jakým způsobem máme k té šedé vodě přistupovat tak, aby byla skutečně zaručena ochrana veřejného zdraví.

A ten návrh má tak posunutou účinnost, aby ministerstva měla dostatek času se vlastně tady s těmito zjištěními popasovat a ta legislativa aby začala platit v okamžiku, kdy budeme mít připravené funkční nebo bude reálné mít připravené funkční prováděcí předpisy tak, abychom skutečně kladli důraz na ochranu veřejného zdraví.

Druhý návrh se týká digitalizace dat, která ministerstva ze zákona shromažďují o stavu podzemních a povrchových vod. V podstatě je to velice jednoduchá úprava, která k tomu § 21, kde jsou vyjmenované všechny ty informace a data, která mají být evidována, tak přidává dodatek a tato data jsou zveřejňována v režimu otevřených dat.

Vychází to vlastně i z vládní strategie na digitalizaci, která říká, že veškerá data, která nejsou citlivá, by měla být takovýmto způsobem zveřejňována. Takže kromě věcí, které se týkají sucha, řešíme i nebo přispíváme k rozvoji digitalizace.

Já jsem to podával zejména s důrazem na meliorace a na vlastní odvodňovací systémy, které se týkají zhruba jednoho, jednoho a čtvrt milionu hektarů naší krajiny. A věřím i na základě nějakých zkušeností, konzultací, které vedeme s odborníky, že to pomůže využívat vlastně ty řekněme trubky a drenáže, které v české krajině jsou.

A poslední návrh, který na rozdíl od těch dvou předchozích nezískal podporu zemědělského výboru, ale tady bych chtěl velmi, velmi zvážit nebo velmi požádat, abyste zvážili změnu stanoviska zejména ti poslanci a ty kluby, které byly proti. A to se týká § 28, který se zaměřuje na ochranu tak zvaných chráněných oblastí přirozené akumulace vod. Což jsou velmi hydrologicky cenné oblasti zejména z důvodu častého výskytu zdrojů podzemní vody.

Já tedy od té doby, co jsem přišel do Sněmovny, řeším a s panem ministrem životního prostředí naši lokální kauzu na jihu Moravy, kde hrozí ohrožení zdroje pitné vody pro 140 tisíc lidí v důsledku těžby štěrkopísku. A vlastně tento návrh vyšel tady z těch snah, aby se takovéto věci, které my tam u nás řešíme, prostě neděly.

My zavádíme důslednější ochranu tady těch hydrologicky cenných oblastí. Zároveň ale je nechceme zabetonovat, nechceme je zakonzervovat tak, aby tam nešlo nic dělat. Takže dáváme možnost hospodařit v té krajině, dělat i řadu věcí, ale po nějakém důkladnějším zvážení. A to je v tento okamžik asi všechno, co bych chtěl říct. Budu rád za podporu všech tří návrhů.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama